Adnan Menderes Üniversitesi
XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI

30 Ocak - 5 Şubat 2016 / AYDIN

Bildiriler Kitabı

Cilt 1 Cilt 2 Cilt 3
Takım numarası: 978-975-8254-70-5
1.cilt: 978-975-8254-71-2
2.cilt: 978-975-8254-72-9
3.cilt: 978-975-8254-73-6
Konferans Fotoğrafları İçin Tıklayın
Akademik Bilişim 2016 Konferansı süresince emeği geçen eğitmenlerimize, bildiri sahiplerine, desteklerinden dolayı sponsorlarımıza,
katılım ve katkı sağlayan tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz!

Ana Tema ve Konular

 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • İnternet ve Sosyal Bilimler
 • E-ögrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
 • Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
 • Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
 • Eğitim Yönetimi ve Bilişim
 • Sosyal Ağlar: Eğitim ve İş Dünyası
 • Yeni Medya
 • Temel Bilimlerde Bilişim
 • E-İş, M-İş ve Yeni/İnternet Ekonomisi
 • Internet, Demokrasi, Katılım, Saydamlık
 • Engelsiz Bilişim ve W3C
 • İnternet yasakları, sansür ve zararlı içerik
 • Gizlilik, bireysel haklar, mahremiyet
 • İnternet Yönetişimi ve STK’lar
 • Digital Aktivizm, Siber Kültür
 • Sayısal Bölünme, KİEM, İnternet Evleri
 • İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik
 • Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6
 • Mobil Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Yeni Internet teknolojileri
 • Wiki, RSS ve birlikte çalışma ortamları
 • Web 3.0, Semantik Web ve Xml
 • e-çevre, e-atık, yeşil BT
 • E-tarım, Tarımsal Bilişim
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
 • Mekansal Bilişim, CBS ve Mashup
 • Açık/Bilgiye Erişim ve İfade Ozgürlüğü
 • Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
 • E-kütüphanecilik, E -Kaynaklar, e-kitap
 • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
 • 3/4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
 • Başarı Hikayeleri
 • Türkiyenin BT Stratejisi ve Eylem Planı
 • Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
 • Nesne ve Birey için Kimlik Yönetimi
 • Bilişim güvenliği ve güvenlik sistemleri
 • Kriptoloji ve E-imza
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
 • Sistem ve Ağ Yönetimi
 • Veri Madenciliği ve Veri Tabanları
 • Web Servisleri, Sunuucların çalıştırılması
 • İnternet ve Sanat
 • Bulut/Kuantum Hesap ve Yüksek Başarım
 • İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
 • Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
 • Arttırılmış Gerçeklik, IPTV, VoIP
 • Açık Veri, Açık Devlet,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Ozgür Yazılım, Açık Kaynak ¨
 • Türkiyenin BT Stratejisi ve Eylem Planı
 • E-devlet: Türkiye Deneyimleri
 • Araştırma ve İnnovasyon Ağları
 • Kurumsal İnternet Politikaları
 • Universite Bilişim Sistemleri
 
Katkı: Bildiri özetleri, Tam Bildiri Metinleri ve Oturum önerileri (Kurs, Eğitim, Panel, Çalıştay) 1 Kasım 2015
tarihine kadar http://openconf.ab.org.tr üzerinden gönderilmelidir. Tüm öneri yapacak kişilerin öncelikle yazar
sayfasını dikkatle okumasını bekliyoruz: http://ab.org.tr/ab16/yazar.html . Konferans dili Türkçe’dir. Ayrı bir
oturumda sunulmak üzere İngilizce bildiri başvuruları da kabul edilecektir. Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa
eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır. Seçilmiş bildiriler konferans kitapçığında basılacaktır.
Davetli Bildiri : Bu konularda son gelişmeleri, eğilimleri özetleyecek dinleyicilerin ufkunu açacak konuşmalar,
Bildiri : Deneyimleri, kuramsal katkıları, yeni ve farklı uygulamaları anlatan kısa sunumlar,
Seminer : Yeni teknolojiler veya çok ihtiyaç duyulan konularda notlarla desteklenen tanıtıcı, pratik yönü olan
seminerler,
Kurs : Konferans öncesi kurslar yoğun 4 günlük eğitimler,
Tartışma grubu/açık oturum onerisi¨ : Karşılaşılan sorunlar, ortak çözüm arayışları, tecrübe paylaşımına
yönelik, katılımcıların hazırlıklı olarak geldiği yapılandırılmış ortamlar.
Katılım: Konferansa katılmak isteyenlerin http://ab2016.adu.edu.tr/ adresindeki Adnan Menderes Universitesi
webinde kayıt olmaları, konaklama, ulaşım ve benzeri konular için bu webi takip etmelerini bekliyoruz. Program
ve Konferans öncesi kurslar için ise ab.org.tr izlenmelidir.