Aranacak Kelime :
Sunum Kodu:100
Sunum Başlığı:Adli Bilişimde Uçucu Veri Analizi ve Yöntemleri
Yazar(lar) :Ahmet Ali SÜZEN - Süleyman Demirel Üniversitesi
Kubilay TAŞDELEN - Süleyman Demirel Üniversitesi
Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE - Süleyman Demirel Üniversitesi
Özet:Uçucu veriler, bilgisayar sistemleri üzerinde, geçici kayıt bölgelerinde tutulan ve gücü kesildiğini zaman kaybolan verilerdir. RAM içerinde bulunan uçucu verileri toplama ve analiz yöntemleri, çok yönlü olarak incelenmiş ve bu verilere elektronik delil niteliği kazandırabilmek için çeşitli yöntem ve teknikler ortaya atılmıştır. Öne sürülen yöntem ve tekniklerin donanım ve yazılım temelli olarak ikiye ayrıldığı ve çözümlerin kabul edilebilir delil elde etme yöntemini yakalamaya çalıştıkları görülmektedir. Uçucu veri analizinde disk analiz yöntemleri ile elde edilemeyen kriptolu veriler ve anahtarları, bellek üzerinde çalışan süreçleri (processes), ağ bağlantılarını, bellekte saklanan kötücül yazılımlar, internet aktiviteleri ve mailler elde edilebilmektedir. Elde edilebilecek bu bilgiler araştırmacıya; olayın oluşu, delillerin yeri, toplanması ve analizi konusunda oldukça faydalı olduğu görülmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon B    Hukuk
Sunum Kodu:101
Sunum Başlığı:Mobil Ödeme Sistemlerinde NFC Kullanımı
Yazar(lar) :Ercüment Türk - Kentkart Ege Elektronik A.Ş
Özet:Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) tabanlı sistemler şu anda toplu ulaşım, ödeme sistemleri, kimlik tanıma sistemlerinde yaygın ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Geliştirilecek olan Yakın Alan İletişim (NFC) temelli sistemlerin RFID okuyucular ile de uyumlu çalışabilecek olması son derece önemli ve NFC’nin yaygınlaşması için bulunmaz bir fırsattır. Bu bağlamda birçok ödeme sitemi NFC ile ödemeye destek vermeye hazır hale gelmiş ve pazarda bulunan birçok cihaz bu teknolojiyi destekler seviyeye gelmiştir. NFC, yakın alan haberleşmesi anlamına gelen Near Field Communication’ın baş harflerinden oluşur. NFC teknolojisi 2004 yılında NXP ve Sony’nin katkıları ile geliştirildi. Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication - NFC) basit ve güvenilir kablosuz teknoloji standardıdır ve kısa mesafe haberleşmesi için tasarlanmıştır. NFC haberleşmesi iki NFC uyumlu cihazın birbirine birkaç santimetre yaklaştırılması ile aktifleştirilir. NFC uygulamaları temassız ödeme ve toplu ulaşım gibi temassız işlemlerde ya da elektronik iş kartlarında kullanılabilir
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon D    Mobil - 1
Sunum Kodu:102
Sunum Başlığı:K-NN Algoritmasının Sınıflandırma Başarımı
Yazar(lar) :Erdal Taşcı - Ege Üniversitesi
Aytuğ Onan - Celal Bayar Üniversitesi
Özet: K-En Yakın Komşu Algoritması Parametrelerinin Sınıflandırma Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi K-en yakın komşu algoritması (K-NN), gerçekleştiriminin basit ve kolay, öğrenme sürecinin güçlü ve kullanışlı olmasından dolayı sınıflandırmada yaygın biçimde kullanılmaktadır. Makine öğrenmesi, veri madenciliği gibi çok çeşitli alanlarda uygulanmaktadır. Bu çalışmada, UCI Machine Learning Repository’de bulunan 6 farklı gerçek veri seti için K-en yakın komşu algoritması parametrelerinin sınıflandırma performansı üzerine etkisi incelenmiş ve tartışılmıştır. Çalışma kapsamında, k komşu sayısı, uzaklık ve ağırlıklandırma ölçütlerini içeren parametreler kullanılmış, sınıflandırıcının farklı parametre değerlerinde doğruluk oranı ölçülerek performansı test edilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon B    Veri Maden - 2
Sunum Kodu:104
Sunum Başlığı:Bebekler ve Yatan Hastalar için Alt Değişimi ve Yüksek Ateş Takibi Mobil Uygulama Örneği Geliştirme
Yazar(lar) :Kadir Arslan - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ahmet Böbrek - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İsmail Kırbaş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Özet: Viral hastalıkların takibinde, havale riski taşıyan bebeklerde ve felçli hastalarda vücut sıcaklığının sürekli ölçülerek izlenmesi gerekir. Özellikle bebeklerde gece ateşinin yükselmesi kalıcı hasarlara sebep olabilir. Yatan hastalarda ve bebeklerde alt ıslaklığının da sürekli kontrolü gerekir. İdrar ve gaitanın vücuda temas etmesi mantar oluşumuna ve pek çok cilt hastalığına neden olabilir. Çalışmada kapsamında alt ıslaklığı ve vücut sıcaklığının takibi için giyilebilir bir sıcaklık ve alt ıslatma algılayıcı devresi ve Android platformunda çalışmak üzere bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Algılayıcı üniteden elde edilen veriler Bluetooth LTE teknolojisi kullanılarak mobil platforma aktarılmakta sonrasında hastabakıcılar veya ebeveynler tarafından sürekli takip edilebilmektedir. Geliştirilen mobil takip sistemi ile ortam sıcaklığı, vücut sıcaklığı ve alt ıslaklığı durumları kullanıcıları rahatsız etmeden ve sürekli başında bekleme gereksinimi olmadan 7 gün 24 saat takip edebilmektedir. Böylece hem hastanın hem de bakıcının yaşam konforu yükseltilmiş olmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon B    Mobil - 2
Sunum Kodu:105
Sunum Başlığı:Veri Madenciliği Uygulamalarında Özellik Seçimi İçin Finansal Değerlere
Yazar(lar) :Ali TUNÇ - Kuveyttürk Katılım Bankası
İlker ÜLGER - Kuveyttürk Katılım Bankası
Özet: Veri Madenciliği Uygulamalarında Özellik Seçimi İçin Finansal Değerlere Binning ve Five Number Summary Metotları ile Normalizasyon İşleminin Uygulanması Normalizasyon işlemi veri madenciliği konusunda önemli bir yer teşkil etmektedir. Makine öğrenmesi için gerekli olan farklı sınıflandırma ölçütlerinin birbirlerine karşı başarımlarının belirlenebilmesi için, gerçekleştirilecek uygulamalardan önce veri setinde; performans üzerinde doğrudan etkisi olan özelliklerin belirlenmesi, nihai sonuç üzerinde etkisi olmayan ya da minimum etkiye sahip özelliklerin ortaya çıkarılması için özellik seçimi “Feaute Selection” teknikleri kullanılır. Bu teknikler kullanılarak veri setindeki gerekli özelliklerin kullanılması ve doğru sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır. Değişkenlerin ortalama ve varyansları birbirlerinden önemli ölçüde farklı olduğu taktirde büyük ortalama ve varyansa sahip değişkenlerin diğerleri üzerindeki baskısı daha fazla olur ve onların rollerini önemli ölçüde azaltır. Bu yüzden veri üzerinde normalizasyon işlemi yapılmalıdır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon B    Veri Maden - 1
Sunum Kodu:106
Sunum Başlığı:Uluslararası Hukuk Açısından Siber Harekat
Yazar(lar) :MURAT DOĞRU - DENİZ HARP AKADEMİSİ
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon B    Hukuk
Sunum Kodu:107
Sunum Başlığı:Baz İstasyonlarında Hücre Planlama Kavramları ve Örnek Bir Frekans Planı
Yazar(lar) :Sencer Aksoy - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Osman Özkaraca - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Serdar Biroğul - Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Gürcan Çetin - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Özet:GSM operatörleri, maksimum kapsama ve kapasite ihtiyacını karşılamak için hücresel planlama faaliyetlerini, BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) kriterlerine göre yaparlar. Hücresel sistemlerde kullanılan frekans modüllerinin sayısı operatörlerin lisansını aldığı frekanslardan fazla olduğu için, frekansların minimum girişim kabulü/kriteri ile hücrelerin trafik gerekliliklerini karşılayacak şekilde belirlenmesini ve onların frekans modülü sayısı kadar tekrar kullanılmasını gerektirir. Gerçekleştirilen bu çalışmada, GSM’de hücre yapısı ve hücre planlaması, hücre planlama da önem arz eden kavramlar ve artan abone sayısını karşılayabilmek için yapılabilecek iyileştirme çalışmaları ele alınmıştır. Bu doğrultuda, örnek bir frekans planlama uygulamasının sonuçları verilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon D    Teknik - 2
Sunum Kodu:108
Sunum Başlığı:Gömülü Sistem Tabanlı Model Mobil Aracın Akıllı Telefonla Uzaktan Kontrolu
Yazar(lar) :Hakan Dalkılıç - Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Mehmet Hilal Özcanhan - Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet: Bu makalede gömülü sistem tabanlı model bir mobil aracın, Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilme çalışması anlatılmaktadır. Mobil araçta, Arduino Uno geliştirme kartı üzerinde çalışan iki adet doğru akım (DC) Motor, bir ultrasonik mesafe ölçer sensör, bir Bluetooth alıcı-verici modülü, motor sürme entegresi bulunmaktadır. Akıllı telefonda çalıştırılan uygulama üzerinden Bluetooth modül aracılığıyla gönderilen komutlarla aracın uzaktan yönlendirilmesi (Sol ileri, Sağ ileri, ileri, geri, sol geri, sağ geri) sağlanmaktadır. Araç üzerindeki Arduino kartı bir gömülü sistem vazifesi görerek, akıllı telefondaki uygulamadan komut aldıkça ?ultrasonik mesafe sensörü ile öndeki boş mesafenin 10 cm’den fazla olup olmadığını kontrol ettikten sonra? araç üzerindeki motor sürme entegresine komuta ederek aracın yönlendirilmesini sağlamaktadır. Çalışma daha geniş çaplı bir “aynı anda birden fazla model aracın uzaktan kontrolü” çalışmasının ilk ayağını oluşturmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon D    Mobil - 1
Sunum Kodu:109
Sunum Başlığı: Scrum Takımlarında Performans Ölçüm Yaklaşımı
Yazar(lar) :Necmettin Özkan - Türkiye Finans Katılım Bankası
Erol Emir Erdaş - Türkiye Finans Katılım Bankası
Özet:Scrum modellerinde performans ölçüm yaklaşımı geleneksel yöntemlerden farklıdır ve uygun bir şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Müşterek hedeflerin bireysel başarının önüne geçtiği, ürün bakış açısıyla oluşturulmuş birçok Scrum metriğinin takım performans sonucu üretme durumunun değerlendirildiği ve takımların şeffaflığının ve Scrum’ ın temel değerlerinin korunduğu bir performans ölçümü yaklaşımının sunulması şarttır. Bu amaçla bu çalışmanın akışında, ilk olarak ölçüm kavramları hakkında bilgiler sunulmuş ve Scrum’ ın kendine özgü yapısı ve bu yapının ölçüm penceresinden değerlendirilmesi ele alınmıştır. Ardından genel kabul görmüş Scrum metrikleri takım performansı ölçümünde kullanım açısından incelenmiş ve uygun kabul edilenler detaylandırılmıştır. Son olarak, organizasyonların ilgili metrikleri kullanımları ile ilgili yol gösterici bir yaklaşım önerilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon E    Yazılım - 4
Sunum Kodu:110
Sunum Başlığı:OPENCV Görüntü İşleme Yazılımı İle Fındık İçlerinin Kullanıma Uygunluğunun Belirlenmesi
Yazar(lar) :Ebubekir Güler - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Özet: Dünyada birçok alanda kullanılmakta olan fındık içleri, kullanıma hazır olması için bir dizi işlemden geçmektedir. Kullanıma hazır hale getirmek için özelleşmiş makineler olsa da çıktı olarak kullanıma uygun olmayan fındık içleri ile yabancı maddeleri de verir. Çıktılardan bu maddeleri ayırmak insan eli ile yapıldığı için yüksek maliyet teşkil etmektedir. Görüntü işleme teknikleri yardımıyla bu maddeler düşük maliyette ayırt edilir. Bu çalışmada fındık üretimi ile ilgili bilgiler verilmiş ve hareket algılama yöntemi ile tespit edilen fındıklarda renk analizi yöntemi ile ayrım yapılması gereken nesnelerin tespit edilmesi anlatılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon G    Tarım
Sunum Kodu:110
Sunum Başlığı:OPENCV Görüntü İşleme Yazılımı İle Fındık İçlerinin Kullanıma Uygunluğunun Belirlenmesi
Yazar(lar) :Ebubekir Güler - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Özet: Dünyada birçok alanda kullanılmakta olan fındık içleri, kullanıma hazır olması için bir dizi işlemden geçmektedir. Kullanıma hazır hale getirmek için özelleşmiş makineler olsa da çıktı olarak kullanıma uygun olmayan fındık içleri ile yabancı maddeleri de verir. Çıktılardan bu maddeleri ayırmak insan eli ile yapıldığı için yüksek maliyet teşkil etmektedir. Görüntü işleme teknikleri yardımıyla bu maddeler düşük maliyette ayırt edilir. Bu çalışmada fındık üretimi ile ilgili bilgiler verilmiş ve hareket algılama yöntemi ile tespit edilen fındıklarda renk analizi yöntemi ile ayrım yapılması gereken nesnelerin tespit edilmesi anlatılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
Sunum Kodu:111
Sunum Başlığı:Suç Analizinde Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesinin Kullanılması
Yazar(lar) :Merve Orakcı - Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Bünyamin Ciylan - Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
İbrahim Kök - Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Mehmet Sevri - Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Özet: Suç Analizinde Veri Madenciliği Teknikleri ve Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanılması Suç analizi; suç, fail ve mağduru farklı yönleri ile ele alan, sistematik kurallar bütündür. Geçmişte suç analizi için daha çok geleneksel yöntemlerden faydalanılmış, ancak günümüzde farklı yaklaşımlar ve etkin yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu anlamda veri madenciliği ve makine öğrenmesi, konuya uygunluğu ve faydalı sonuçlar üretmesi bakımından suç analizinde kullanılan popüler yaklaşımlar olmayı başarmışlardır. Çalışmada; suçun tanımından ve suç bilimi olan kriminolojinin ilgi alanlarından yola çıkılarak, veri madenciliği ve makine öğrenmesi tekniklerinin suç analizinde nasıl kullanılabileceği, literatürde yapılmış çalışmalarla desteklenerek ayrıntılı olarak incelenmiş ve iki tekniğin birlikte kullanımı elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon B    Veri Maden - 4
Sunum Kodu:112
Sunum Başlığı:Kurumsal Ağlarda Uzak ve Merkezi İşlem Birimlerinin Sanallaştırılması: Bir Uygulama
Yazar(lar) :Emrah Çolak - Sosyal Güvenlik Kurumu
Aydın Çetin - Gazi Üniversitesi
Özet: İnce istemci mimarisi, sanallaştırma teknolojisi yoluyla uzak birimlerdeki kullanım davranışlarını izleyerek bilişim ağı altyapısındaki kaynak kullanımını optimize etmeyi amaçlayan bir yapıdır. Bu yapısı dolayısıyla ince istemci merkezli mimariler geniş ağlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, kurumsal bir ağ üzerindeki uzak ve merkezi işlem birimlerinde ince istemci temelli bir mimari oluşturulmuş ve kullanım testleri gerçekleştirilmiştir. Uygulaması gerçekleştirilen mimari, merkezi sanal sunucu yönetim tabanlı olup bu sanal sunucular üzerinde kullanıcı isteği üzerine oluşturulan ince istemciler yer almaktadır. Bu ince istemciler, i) aynı anda çalıştırılarak ve ii) çalışma yükleri rastgele artırılıp azaltılarak iki farklı şekilde test edilmiştir. Testler sonucunda sistemin yaklaşık %88 daha az enerji tükettiği ve etkin donanım kullanımı sunduğu görülmüştür. Ancak, sistemin çalışma esnasında yaklaşık 3 kat daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Güncelleme ve donanım değişimlerinden etkilenmemesi nedeniyle kullanıcılar, çok daha etkin ve sorunsuz çalışma imkânı bulmuşlardır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon D    Teknik - 4
Sunum Kodu:117
Sunum Başlığı: Ardunio Tabanlı Prototip Akıllı Ev Sistemi Tasarımı
Yazar(lar) :Çilem Koçak - MAKÜ
İsmail Kırbaş
Özet: Gelişen teknolojiye paralel olarak akıllı ev sistemlerinde de hızlı artışlar yaşanmaktadır. İnsanların hayatlarını kolaylaştırarak daha konforlu ve tasarruflu bir yaşam sürdürmeyi amaçlayan bu sistemler, farklı şekillerde oluşturulabilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada akıllı ev sistemindeki oda aydınlatması, araba garajı kapısını açma kapatma olaylarının kontrolü için Arduino UNO kullanılmıştır. Kullanıcıların sisteme erişimi, Android (3.0) yüklü akıllı telefon ve tabletler üzerinden faydalanılarak Ev sistemi içerisinde yer alan Arduino’nun bilgisayar’a bağlanarak internet üzerinden kontrolü sağlanmaktadır. Bilgisayar üzerinde çalıştırılan, Visual C# diliyle geliştirilen kolay anlaşılabilir ve kullanıcı dostu kontrol paneli programıyla ve Android uygulaması ile akıllı ev sisteminin tüm denetimi, rahatlıkla sağlanabilmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon E    Insaat - 3
Sunum Kodu:118
Sunum Başlığı:Online servislerde kullanıcıyı makineden ayırma
Yazar(lar) :Seyhmus YILMAZ - Duzce University
Ekrem Baser - Duzce University
Sultan Zavrak - Duzce University
Huseyin Bodur - Duzce University
Özet:CAPTCHAs açılımı (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) son zamanlarda internet servisleri, forumlar ve bazı websiteleri için botlara karşı çok etkili bir savunma tekniği haline geldi. Öteki taraftan ses tabanlı diğer adı ile audi CAPTCHA'lar görme yeteneği zayıf insanlar için geliştirilmiş olan bu tür uygulamalarda, makine öğrenmesi ve ses tanıma metodlarının gelişmesine bağlı olarak bilgisayar programlarına karşı güvenliği arttırmak için, ileri derecede ve anlışılması güç olacak derecede ses bozma teknikleri kullanılıyor. Bundan dolayı kullanıcı tarafından kolay geçilebilen ses tabanlı CAPTCHA'ların önemi dahada artmıştır. Bu çalışmada, bazı CAPTCHA'ları incleyeceğiz ve bunların avantaj ve dezavantajlarını açıklayacağız. Ve son olarak, yeni audio tabanlı kullanıcı dostu olan bir CAPTCHA design edeceğiz.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon D    Teknik - 8
Sunum Kodu:121
Sunum Başlığı:Kampus Ağ Yönetiminde Kablosuz Ağlar
Yazar(lar) :Gökhan Akın - Ağ Yöneticileri Derneği
Ozan Bük - Ağ Yöneticileri Derneği
M. Said Temelli - Ağ Yöneticileri Derneği
Özet:Kampüs ağlarında hali hazırda yönetimini yaptığımız ağ teknolojileri ve servislerinin IEEE 802.11 Kablosuz Ağ Teknolojileri ile nasıl daha performanslı ve güvenli yönetileceği üzerine bir seminerdir. Hedef kitle: Halen Bilgi İşlem departmanlarında ağ yönetimi üzerine çalışan personel. Katılımcılarda beklenen bilgi seviyesi: IPv4 ağ yönetimi üzerine tecrübe.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
Sunum Kodu:124
Sunum Başlığı:Raf Görüntüleri Üzerinde Nesne Tanımaya Dayalı Planogram Eşleştirme
Yazar(lar) :Ünsal Gökdağ - İdea Teknoloji Çözümleri
Mehmet Yasin Akpınar - İdea Teknoloji Çözümleri
Özet: Perakende satış sektörü için market raflarında hangi ürünlerin ne kadar kaldığının bilgisi oldukça önemlidir. Bugüne kadar yapılan uygulamalarda genellikle bu bilginin tespiti bir çalışan tarafından manuel olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, iş gücü ve zaman bakımından maliyetli olan bu soruna çözüm bulmak amacıyla mobil bir cihaz ile alınan market raf görüntüleri üzerinden nesne tespiti yapılarak raf içerisindeki yerleşimlerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Alınan çıktı veritabanında tutulan ve planogram adı verilen ürün yerleşim bilgisinden de yararlanılarak nesne tespitinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bunun için iki farklı yöntem geliştirilmiş olup, ikisinin de sonuçları kıyaslanarak sunulmuştur. Çalışmanın çıktısının en doğru şekilde yapılarak, sahip olunan ürünlerin marka tespitinin kolaylaştırılması da bir başka ana hedeftir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon B    Veri Maden - 3
Sunum Kodu:125
Sunum Başlığı:Ayrık Matematiksel Yapılar Dersi İçin Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulaması
Yazar(lar) :Mehmet ŞİMŞEK - Düzce Üniversitesi
Sinan TOKLU - Düzce Üniversitesi
Hamza ÖZSARAÇ
Sultan ZAVRAK - Düzce Üniversitesi
Büşra TAKGİL - Düzce Üniversitesi
Zafer KANBUR - Milli Eğitim Bakanlığı
Özet:Kullanım ve taşıma kolaylığı sağlamaları ve yüksek işlem kapasiteleri ile tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar hemen her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanlardan biri de eğitim alanıdır. Özellikle soyut kavramların öğrencilere anlatılmasında yardımcı teknolojiler büyük yenilikler getirmiştir. Uzaktan eğitim içerikleri hazırlanmasında kullanılan grafik ve animasyon teknolojilerini bir adım ileriye taşıyan Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisi bunlardan biridir. Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyanın bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans programında verilmekte olan Ayrık İşlemsel Yapılar Dersinin içeriğinde yer alan soyut kavramların artırılmış gerçeklik teknolojisi ile desteklenmesi konusunda yapılmakta olan çalışmalardan bahsedilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon C    Artırılmış
Sunum Kodu:128
Sunum Başlığı:Yazılım alanında Bilgisayar programcılarının Türkiye'de ki önemi ve rolleri
Yazar(lar) :Yunus ÖZKÖK - Kırıkkale Üniversitesi
Murat DENER - Gazi Üniversitesi
Özet: Yazılım uzmanlığı ve bilgisayar programcılığı bölümleri son yıllarda hızla gelişen ve bir çok alt alanları bulunan bölümlerdendir. Yazılım uzmanları ve programcılar, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ya da meslek yüksek okullarında eğitim görmekte ve bu fakültelerden mezun olanlar yazılım uzmanı veya bilgisayar programcısı unvanını almaktadırlar. Bilgisayar programcılarının bir çoğu neredeyse yazılım mühendislerinin aldıkları eğitimi almakta ve hatta kendini geliştiren programcıların bazıları bu mühendisleri geride bırakmaktadırlar. Fakat yazılım sektöründe bilgisayar programcıları, hak ettikleri pozisyonlara girememekte ve sırf diploma farkından dolayı işsiz kalabilmektedirler. Bu çalışma da ülkede ki Bilgisayar programcılığı bölümünde okuyan kişilerin, yazılım alanında çalışabileceği ve hatta bir çok yazılım mühendisinden daha iyi iş çıkarabilecekleri ele alınmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon E    Yazılım - 5
Sunum Kodu:129
Sunum Başlığı:Mobil Cihazlarda Gömülü Veritabanlarının Karşılaştırılması: SqLite ve CouchBase Lite
Yazar(lar) :Erkan Güler - Adnan Menderes Üniversitesi
Taner Arabacıoğlu - Adnan Menderes Üniversitesi
Özel Sebetci - Adnan Menderes Üniversitesi
Özet:Bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim sonucu veri kullanımı ve depolanması gereken veri miktarı artmaktadır. Sosyal ağlar ve bloglar gibi Web 2.0 uygulamaları internette dolaşan yapılandırılmamış verilerin artışındaki temel öğeler olarak söylenebilir. 2015 yılında mobil veri trafiğinin ulaşması beklenen büyüklüğü 75 exabyte olması ve bu rakamın 2000 yılındaki toplam internet trafiğinin 75 katı olması depolanacak verinin büyüklüğü ve artış miktarı konusunda fikir vermektedir. Yaklaşık 40 yıl öncesinde tasarlanan ilişkisel Veri Modelinin günümüzde büyük veriler için yetersiz kaldığı, NoSql veritabanlarının ortaya çıkışıyla doğrulanmaktadır. Bu çalışmada, doküman tabanlı veritabanlarından olan CouchBase Lite ve ilişkisel veritabanı SqLite’ın mobil cihazlardaki gömülü olarak kullanım karşılaştırması amaçlanmıştır. Android Studio ile geliştirilen uygulama ile 5000 kayıt söz konusu veritabanlarına kayıt edilmiş ve okunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre doküman oluşturma işlemi, tablo oluşturmaya oranla yaklaşık iki kat daha hızlı gerçekleşirken, veri okuma hızında ilişkisel veritabanı az bir fark ile olsa da daha iyi bir performans göstermiştir. Mevcut sonuçlar, veritabanı güvenliği ve semantik web açısından tartışılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon D    Teknik - 1
Sunum Kodu:13
Sunum Başlığı:Ortaklı Ar-Ge Projelerinde Fikri Mülki Sınai Haklar Üzerine Bir İnceleme
Yazar(lar) :Arzu Erol - FMV Işık Üniversitesi
Özet:Birden fazla şirket ya da kurumun müşterek olarak yürüttükleri, ortaklı Ar-Ge Projelerinde Fikri Mülki Sınai Hakları üzerine olabilecek sorunların çözümü teknik, finansal ve hukuki olarak önemli bir konudur. Bu hakların paylaşımları bu tarz projelerde çeşitli sözleşmelerle çözülmektedir. Çalışmamızda, yerel ve uluslararası Ar-Ge Projeleri açısından bu konu irdelenmiştir. Model olarak, TÜBİTAK Teknolojik Yenilik Daire Başkanlığı (TEYDEB) tarafından fonlanan 1501 ve 1509 programı projeleri ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan Ufuk 2020 (Horizon 2020) programı projeleri incelenmiştir. Olası Fikri Mülki Sınai Haklarla ilgili sorunlar üzerine bir analiz yapılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon B    Hukuk
Sunum Kodu:130
Sunum Başlığı:Phonegap ile Çoklu Mobil Ortamlara Uygulama Geliştirme: Web Servis Örneği
Yazar(lar) :Erokan Canbazoğlu - Akdeniz Üniversitesi
Abdülkadir Koçer - Akdeniz Üniversitesi
Özet:Mobil cihazların masaüstü cihazlara üstünlük sağlamış olduğu günümüzde, uygulamalar artık sadece kişisel bilgisayarlar için değil, mobil cihazlar için de üretilmektedir. Hazırlanan uygulama ve web sitelerin mobil cihazlara uyumluluğu çok önemli bir kriter haline gelmeye başlamıştır. Mobil cihazların kullandığı işletim sistemlerinin başında Android ve iOS Hazırlanan uygulamaların veri kaynaklarının ortak olması sebebiyle Android ve iOS uygulamalarının arayüz ve kodlarını ayrı ayrı hazırlamak fazladan maliyet, zaman ve enerji gerektirmektedir. Uygulamalar farklı platformlar için hazırlansa bile ilerleyen zamanlarda gerekli güncelleme ve bakım işlemleri çok sıkıntılı olmaktadır. HTML5, CSS3, Web servis ve Jquery Mobile gibi web teknolojileri ile hazırlanan web sitelerini Phonegap kullanarak farklı mobil platformlara dönüştürmek mümkündür. Bu çalışmada seralardaki sıcaklık bilgisinin çiftcilerin cep telefonları veya mobil cihazları üzerinden öğrenmelerini sağlayan örnek bir mobil uygulama geliştirme süreci detaylı olarak anlatılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon D    Teknik-5
Sunum Kodu:132
Sunum Başlığı:ZombiMiyim?: Sınıflandırma Tabanlı Zombi Bilgisayar Tespi Sistemİ
Yazar(lar) :Deniz Kılınç - Celal Bayar Üniversitesi
Fatma Bozyiğit - Celal Bayar Üniversitesi
Emin Borandağ - Celal Bayar Üniversitesi
Fatih Yücalar -Celal Bayar Üniversitesi
Hasan Akyol - Celal Bayar Üniversitesi
Emre Berk Akırmak - Celal Bayar Üniversitesi
Zafer Uzun - Celal Bayar Üniversitesi
Özet: Son yıllarda teknolojide meydana gelen yenilikler ve gelişmeler internet ortamında geliştirilen uygulamaların sayısını hızla arttırmış ve bu duruma paralel olarak da internet üzerinde güvenlik konusu önem kazanmıştır. Günümüzde çevrimiçi birçok saldırı yöntemi bulunmakta ve bu saldırılar sistemlerin hizmet veremeyecek duruma düşmelerine sebep olmaktadır. Mevcut saldırı yöntemlerinden en kritik olanlardan DDoS (Distributed Denial of Service) saldırısı ile milyonlarca zombi bilgisayar, hedef alınan sistemin kaldırabileceği yükün çok üzerinde anlık istek göndererek, sistemi cevap veremez hale getirmektedir. Mevcut yöntemler bu konuda yeterli düzeyde güvenliği sağlayamamaktadır. Bu çalışma ile kullanıcıların kendi bilgisayarlarının DDoS saldırıları için zombi bilgisayar olup olmadığının kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda üzerinde makine öğrenmesine dayalı sınıflandırma algoritmaları kullanarak zombi bilgisayar tespiti yapılmıştır. Çalışma sonucunda, gerçek bir kullanım ağından ve zombi veri üreten bir araçtan elde edilen çıktılar üzerinde test edilen sınıflandırma algoritmaları arasında en iyi sonucu 0.9358 doğruluk oranı ile Rasgele Orman algoritmasının verdiği gözlemlenmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon E    Güvenlik - 1
Sunum Kodu:133
Sunum Başlığı:Artırılmış Gerçeklik: Mühendislik Eğitimi Uygulamaları ve Sayısal Elektronik Dersi Örneği
Yazar(lar) :Aybike ŞİMŞEK - Düzce Üniversitesi
Resul KARA - Düzce Üniversitesi
Özet:Artırılmış Gerçeklik (AG), gerçek dünya nesnelerinin ses, görüntü, animasyon gibi dijital materyallerle zenginleştirilerek gerçek zamanlı olarak kullanıcılara sunulması olarak tanımlanabilir. AG teknolojisi endüstri, sağlık, turizm, eğitim vb. alanlarda birçok uygulama potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada AG teknolojisinin mühendislik eğitimi alanındaki uygulamaları incelenmiş ve Sayısal Elektronik Dersi için geliştirilmekte olan içerik ve AG uygulamasından bahsedilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon C    E-Ögrenme - 6
Sunum Kodu:134
Sunum Başlığı:Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Sosyal Ağ Kullanma Algılarının Belirlenmesi
Yazar(lar) :Nilgün Tosun - Trakya Üniversitesi
Özet: Sosyal ağlar; yaş, cinsiyet, milliyet, coğrafi konum, etnik köken ve eğitim düzeyi farkı gözetilmeksizin, internete bağlanabilen herkesin çeşitli nedenlerle bir araya gelerek paylaşımda bulunduğu platformlar olarak tanımlanabilir. Bir profil oluşturarak, kullanıcı adı ve şifre belirlemek, bireylerin herhangi bir sosyal ağa üye olması için yeterlidir. Üyeler; isim, soyisim, doğum tarihi, doğum yeri, adres, ilişki durumu, din, aile ve akraba bilgileri, eğitim geçmişi, siyasi görüş, fotoğraf gibi birçok özel bilgiyi sosyal ağ profillerinde paylaşabilir, güncelleyebilir ve paylaşım ayarlarını istedikleri şekilde değiştirebilirler. Ayrıca, kişisel sosyal ağ hesabı altında yazı, resim, video, fotoğraf gibi her tür bilgiyi takipçilerle paylaşabilir, bu paylaşımları özelleştirebilirler. Kullanıcı sayısının milyonlarla ifade edildiği dikkate alındığında, sosyal ağlarda paylaşılan ve depolanan bilgi miktarının büyüklüğü, dolayısıyla güvenliği konusu ön plana çıkmaktadır. Gerçek yaşamda tanıdığımız ya da tanımadığımız insanlar tarafından zarar görebiliyorsak, sosyal ağlarda da durum hiç farklı değildir. Çünkü, sosyal ağ üyeleri aynı insanlardan oluşmaktadır. Hırsızlık, gasp, taciz, maddi ve manevi kayıplar gibi zararları gerçek yaşamda gördüğümüz kadar sosyal ağ platformlarında da görmemiz mümkün olmaktadır. Şifrelerin çalınması, şifresi çalınan birey adına paylaşımlarda bulunulması, kişisel bilgilerin kopyalanarak izinsiz kullanılması, siber zorbalık gibi sorunlar, sosyal ağ kullanıcılarının en sık karşılaştıkları sorunların başında gelmektedir. Sosyal ağların keyifli, kolay ve yararlı kullanımı, ancak güvenlik önlemlerinin alınmasıyla mümkündür. Güvenlik önlemi almak, sosyal ağ kullanımında güvenlik konusunun doğru algılanmış olmasıyla sağlanabilir. Bu araştırmada, toplumun ve sosyal ağ kullanıcılarının önemli bir yüzdesini oluşturan üniversite öğrencilerinin, güvenli sosyal ağ kullanma algılarının belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmaya 527 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu amaçla, araştırmacı tarafından hazırlanan, Kişisel Bilgiler ve Sosyal Ağlarda Güvenlik başlıkları altında toplam 17 adet sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon B    Sosyal Ağ
Sunum Kodu:136
Sunum Başlığı: Libramy: Üniversite kütüphaneleri için mobil arayüz uygulaması
Yazar(lar) :Eren NARİN - Hacettepe Üniversitesi
Furkan KINALITAŞ - Hacettepe Üniversitesi
Utku SELVİTOPU - Hacettepe Üniversitesi
Mehmet CANPOLAT - Hacettepe Üniversitesi
Kıvanç DİNÇER - Hacettepe Üniversitesi
Özet:LibraMy Uygulaması, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Kütüphaneleri ile işbirliği ile kütüphanenin ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 2014 yılında başlatılan ve tüm üniversite kütüphanelerinde kullanılabilecek nitelikte bir mobil kütüphane uygulaması olarak başarıyla tamamlanmış bulunan bir uygulamadır. Bir son sınıf bitirme projesi olarak başlayan çalışma sonucunda geliştirilen uygulama, 2015 yılından itibaren hem HÜ Kütüphaneleri tarafından kullanıma sunulmuş hem de ürünü üstlenen bir şirket tarafından ticarileştirme safhasına geçmeyi başarmıştır. Bu bildiride geliştirme safhası ve yazılım mühendisliği konseptleri üzerinde durulacak, ardından ürünün ticarileştirilmesiyle ilgili tecrübeler paylaşılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon A    Kutuphane
Sunum Kodu:137
Sunum Başlığı:Hemşirelik öğrencilerinde bilgi okuryazarlığı eğitimi
Yazar(lar) :Özden Demircioğlu Faydalıgül - Adnan Menderes Üniversitesi
Altan Çolakkol - Adnan Menderes Üniversitesi
Özet:Akademik hayatı boyunca bireyin bilgi okuryazarlığı becerisi kazanmasını sağlamak için Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi olarak çeşitli bölümlerden gelen eğitim talepleri karşılanmaktadır. Bu eğitimler Hacettepe Üniversitesi’nin geliştirmiş olduğu “Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Programı” (HÜBO) nın sadeleştirilmiş sunumu olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonrasında kütüphane kataloğuna, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişimi anlatan uygulamalı bir eğitim verilmektedir. Son altı dönemdir Aydın Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik anabilim dalına “literatür tarama” dersi kapsamında bu eğitim verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilgi okuryazarlığının hemşirelerin eğitimindeki önemini ortaya koymak, bilgi okuryazarlığı eğitimi almış Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin bilgi okuryazarı düzeylerini tespit etmek ve elde edilen verilere dayanarak bu ders kazanımlarını değerlendirmektir. Araştırmada ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen sosyo-demografik bilgi anket formu ve Bilgi Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkeninin Bilgi okuryazarlık düzeyi üzerine etkisi bulunmuş; kütüphaneyi ders çalışmak ve araştırma yapmak amacıyla kullanan öğrencilerin Bilgi Okuryazarlık Ölçeği puanı daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda kütüphaneyi etkin amaçlar için kullanmanın bilgi okuryazarlığını olumlu etkilediği söylenebilir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon A    Kutuphane
Sunum Kodu:14
Sunum Başlığı:Kablosuz Algılayıcı Ağlarda,Yönlendirme Algoritmalarının Performans Analizi
Yazar(lar) :Coşkun Atay - İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sinem Seçgin - İzmir Ekonomi Üniversitesi
Özet: Bu çalışmanın temel amacı, bilgisayar ağlarında kullanılan algoritmaların analizlerinin yapılmasıdır. Özellikle kablosuz algılayıcı ağların günümüzdeki gelişimi de göz önünde tutularak, yönlendirme algoritmalarının bilgisayar ağlarındaki etkisinin gösterilmesidir. Yönlendirme algoritmalarının en önemlilerinden sayılan Dijkstra ve Bellman-Ford algoritmalarının matematiksel çözümleri sunularak ve grafikler kullanılarak performans analizi yapılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon D    Teknik - 6
Sunum Kodu:140
Sunum Başlığı:Belirteç Seçiminin Huffmann Kodlaması Üzerine Etkisi
Yazar(lar) :Korhan GÜNEL - Adnan Menderes Üniversitesi
Onur DİNCEL - Adnan Menderes Üniversitesi
Özet: Bu çalışmada iyi bilinen istatistiksel veri sıkıştırma metotlarından biri olan Huffman sıkıştırma algoritması üzerine belirteç türlerinin etkisi ve verimliliği araştırılmıştır. Bu amaçla belirteç olarak tanımlanan düzgün deyimler ile Huffman ağaçları oluşturulmuş ve elde edilen Huffman ağaçları kullanılarak sıkıştırma oranları karşılaştırılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon D    Teknik - 1
Sunum Kodu:141
Sunum Başlığı:Lojistik Süreçte Yeni Bir Uygulama ve Sektörün Bakış Açısı: Akıllı Konteyner
Yazar(lar) :D. Özgün Sarıoğlu
Muhsin Özdemir
Özet: Günümüzde lojistik rekabetin, sabırsız müşterinin ve teknolojinin gereği olarak güvenli taşıma yapmak, hızlı ve esnek olmak önemlidir. Öyle ki dünya genelinde son 15 yılda konteyner kullanımı hızla artmıştır ve bugün küresel ticaretin %90 ı konteynerlar ile gerçekleşmektedir. Sektörle ilgili kişilerin son dönemlerdeki konteynerlar ile ilgili çalışmaları, uygulamaları, makaleleri, yorumları incelendiğinde konteynerlara yeni bir sıfatın eklendiği görülmektedir: “Akıllı” konteyner. Bu çalışmada da akıllı konteyner teknolojisi hakkında bilgilendirme yapmak ve Türkiye’nin en büyük liman tesislerinin bu yeni teknolojiye bakış açısını paylaşmak amaçlanmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon D    Teknik - 1
Sunum Kodu:143
Sunum Başlığı:Yazılım Test Sürecinde Hata Yönetimi ve Finans Sektöründen Örnek Uygulama
Yazar(lar) :Fatma Molu - Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi
Ayşe Betül Karagöz - Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi
Özet:Hata yönetimi, yazılım test sürecinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bir hatanın yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde uygun fazda tespit edilmesi, kök sebebinin belirlenmesi, düzeltilmesi, analiz edilerek tekrarlanmasının önlenmesi aktivitelerinin maliyeti yüksek olmakla birlikte hata yönetiminin süreç olarak ele alınması yazılım test sürecinin verimliliğini artırmaktadır. Bu bildiride yazılım test sürecinde hataların tespit edilmesiyle başlayan süreçte hataların etkisini minimuma indiren bir hata yönetim süreci modeli üzerinde çalışmalara yer verilmiştir. Uygulama örneği olarak, Türkiye’de bir bankanın Bilgi Teknolojileri birimindeki veriler uygulama örnekleriyle birlikte anlatılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon E    Yazılım - 4
Sunum Kodu:144
Sunum Başlığı:E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
Yazar(lar) :Gökhan SAKAR - Türkiye Bilişim Derneği
Nihat YURT - Türkiye Bilişim Derneği
Gürkut KOÇAK - YSK
Suna Öztop SARIOĞLU - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Hülya YARDIMOĞLU - T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
H.Cumhur ERCAN - TBD
Mehmet UYGUR - TCDD Genel Müdürlüğü
Sedaget AKYOL - icterra
Evrim Oya GÜNER - TBD
Özet:Bu raporun temel amacı e-Devlet hizmetlerinden azami düzeyde faydalanmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini ortaya koymaktır. Ortaya konan ihtiyaçlar doğrultusunda e-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesinin, kamu hizmetlerinin etkin sunulma yöntemlerine katkıda bulunmanın yanı sıra vatandaş memnuniyeti, hizmetlere etkin ulaşım ve bilişim destekli kalkınma için önemli bir kaldıraç vazifesi göreceği öngörülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, Türkiye Bilişim Derneği tarafından oluşturan Çalışma Grubu'yla yapılmış olup,geleceğe yön vermesini arzu etmekteyiz.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon A    E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
Sunum Kodu:148
Sunum Başlığı:Biçimbilimsel Özniteliklerin Eş-Oluşumlarına Dayalı Doku Betimleme
Yazar(lar) :İzzet Özen - Okan Üniversitesi
Erchan Aptoula - Okan Üniversitesi
Özet:Doku betimleme konusunda yıllar boyunca ortaya atılan yöntemler bu alanda elde edilen sonuçların daha da ileriye taşınmasını sağlamıştır. Doku betimleme alanında ortaya atılan en eski yöntemlerden biri de gri düzey eş oluşum matrisine dayalı olan ve istatistiksel hesaplarla dokuya ait öznitelikleri belirleyen GLCM yöntemidir. Bu yaklaşımdan esinlenilen yöntemde, öznitelik hesabında asıl görüntünün yanında bu görüntüden biçimbilimsel yöntemlerle işlenerek türetilmiş görüntüleri de kullanılmaktadır. Böylece bir doku görüntüsünü tanımlamak için kullanabilecek çok daha fazla görüntü elde edilir. Yapılan deneyler sonucunda, hesaplamalarda tek bir görüntü-den elde edilmiş piksel değeri yerine türemiş görüntülerden elde edilmiş vektörleri kullanmanın çok daha iyi so-nuçlar verdiği gözlemlenmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon B    Veri Maden - 1
Sunum Kodu:15
Sunum Başlığı:Testle bütünleşik arttırımlı yazılım geliştirme modeli ve örnek bir vaka
Yazar(lar) :Gül Deliorman - Ege Üniversitesi
Aylin Kantarcı - Ege Üniversitesi
Umut Kantarcı - 9 Eylül
Özet: Günlük hayatımızda yazılım kullanımının gittikçe artması ve gereksinim listelerinin karmaşıklaşmasıyla birlikte yazılımların kalitesinin sağlanmasının önemi anlaşılmıştır. Bu kapsamda yazılım testleri de gittikçe önem kazanmıştır. Bu bildiride test süreci içeren Arttırımlı Yazılım Geliştirme modeli tanıtılacak ve örnek bir vaka üzerinden yazılım testlerinin önemi vurgulanacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon E    Yazilim - 2
Sunum Kodu:151
Sunum Başlığı: Kamuda Kurumsal Bilgi Yönetimi İçin Bir E-Dönüşüm Modeli ve Yol Haritası Önerisi
Yazar(lar) :Esad Esgin - Marmara University
Ahmet Çetinkaya - Marmara University
Mustafa Ağaoğlu - Marmara University
Özet:Bu araştırmanın amacı, kamu kurumlarında bilginin etkin bir şekilde yönetilmesine ve e-devlet çalışmalarına uyum sürecinin altında yatan dinamikleri ile birlikte formüle edilmesine yönelik e-dönüşüm modeli oluşturmaktır. Kurumsal belge yönetiminin, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile fiziksel ortamdan elektronik ortama dönüştürülmesi süreci analiz edilerek derinlemesine vaka çalışması olarak ele alınmıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesinde Ocak 2013’te kullanılmaya başlanan bu sistemden ilk 18 aylık gerçek kullanım verileri alınmıştır. Sonuç olarak bu araştırmada, Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve teşkilat yapıları göz önünde bulundurularak e-Dönüşüm Türkiye Projesi temelinde kamu kurumlarında kurumsal bilginin daha etkin ve verimli yönetilebilmesi için bir e-dönüşüm modeli önerilmiştir. Bununla birlikte kamu kurumları için e-dönüşüm çalışmalarında izlenebilecek yol haritası da aşamalı olarak ele alınan faaliyetler çerçevesinde sunulmuştur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon C    Kamu - 1
Sunum Kodu:153
Sunum Başlığı:Yapay Zeka ile Parfüm Öneri Sistemi
Yazar(lar) :Yusuf Kocaman - Okan University
Asli Uyar - Okan University
Özet: Önceki kullandığı parfümlere olan tepkisi bilinen bir kullanıcının, parfümlerinin koku tonları sınıflandırılıp, yeni belirlenen parfüm grubuna karşı tepkisinin tahmin edilebilmesi amaçlanmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon B    Veri Maden - 4
Sunum Kodu:160
Sunum Başlığı:İşitme Engelli Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Karşı Yatkınlıkları
Yazar(lar) :Neslihan Keser - İnönü Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Metin Kapıdere - İnönü Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Özet: Günümüzde teknoloji ve internet imkânlarının artması birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni fırsatlar doğurmuştur. Artık bilgiye erişim daha kolay ve ucuz hale gelmiştir. Eğitimin önündeki en büyük engellerden bazıları da ulaşım ve maddi sıkıntılardır. Şehirden uzakta ama liseden sonra ilgilendikleri alanlarda eğitim almak isteyen bireyler için çok fazla seçenek yoktur. Ayrıca okumak isteyen ve bir işyerinde çalışan kişiler şimdiye kadar yalnızca Açık Öğretim Kurumlarının sunduğu, sınırlı alanlarda eğitim görebilmekteydi. Web teknolojilerinin gelişmesiyle uzaktan eğitim veren kurumların sayısı ve çeşidi artmıştır. Teknoloji destekli eğitim olarak uzaktan eğitim de zaman ve mekân bağımsızlığı sağlamaktadır. Bunun yanında vücudun görsel/işitsel/zihinsel/ruhsal farklılıkları öne sürülerek yaşamın birçok alanında kısıtlanan kişilerin eğitiminde sınırlılıkları ortadan kaldırmıştır. Yaşam boyu bireysel ve bağımsız eğitim olanakları sağlamaktadır. Özellikle engelli öğrencileri karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de ulaşımdır. Gerek ulaşım araçlarının engelliler için tam olarak düzenlenmiş olmaması, gerekse onları götürüp-getirecek yakınlarının olmaması gibi zorluklar vardır. Engellileri eğitimi bu yüzden daha da zordur. Bu zorlukları ortadan kaldırmanın en önemli yollarından biri de uzaktan eğitimdir. Bu çalışmada; işitme engelli öğrencilerin uzaktan eğitime karşı yatkınlıkları belirlenmiştir. Bu çalışmaya Elazığ Genç Osman İşitme Engelliler Ortaokulunda öğrenim gören 6.sınıf öğrencisi olan 8 kişi katılmıştır. 2015-2016 Sosyal Bilgiler Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı esas alınarak, dersleri iki hafta süreyle uzaktan eğitim ile verilmiştir. Uzaktan eğitim sistemi olarak Adobe Connect kullanılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntem olarak kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde ise katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşmelerle konuya dair görüşleri alınmış, veriler tümevarım analizi kullanılarak çözümlenmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon C    E-Ögrenme - 6
Sunum Kodu:162
Sunum Başlığı:Bir Üniversite Televizyonunda Üretilen Programların Youtube Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi
Yazar(lar) :çetin ayvaz - ege üniversitesi
Özet:Kitle iletişim araçları arasından en önemlileri arasında yer alan televizyon, internet teknolojisinin gelişmesi doğrultusunda yeni iletişim olanaklarını ortaya çıkarmasıyla geleneksel medyadan yeni medyaya dönüşüm hızlanmıştır. Bu dönüşümde video paylaşım siteleri etkin bir konuma gelmiştir. Bu sitelerden en yaygın ve etkin olarak kullanılan Youtube bu çalışmada ele alacağımız Ege Üniversitesi Televizyonu’nun da izleyiciye ulaştığı platformlardan biridir. Haber ve program içeriklerinde bilgilendirme ve eğitim işlevi ön plana çıkan Ege Üniversitesi Televizyonu yayınlarını izleyiciye Youtube kanalı dışında 3 platform üzerinden daha ulaştırmaktadır. Üniversite hastanesi içerisinde kurulmuş olan head-end anten dağıtım sistemi, karasal anten VHF 11. kanal ve internette http://tv.ege.edu.tr/canliyayin adresinden canlı olarak yayınlara ulaşılabilmektedir. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak program üreten akademisyen, personel ve öğrenciler toplam 26 program ile 722 bölüm gerçekleştirmişlerdir. Ticari amaçla yayın yapmayan ve reklam geliri olmayan bir üniversite televizyonunda klasik anlamda bir “reyting kaygısı” ndan öte bir üniversite televizyonunun yayıncılık formatına uygunluk, içerik çeşitliliği ve kalitesi, ulaştığı kitlenin değerlendirilmesi açısından izlenme oranları önemlidir. Yapılan çalışmada Ege Üniversitesi Televizyonu’nun Youtube kanalı üzerinden yayınlanan programların izlenme oranlarının analizi yapılarak özellikle günümüzde sayısal karasal yayına geçiş ve frekans planlaması sürecinde üniversite televizyonlarının yayınlarının bu ortamda yer alma şanslarının olmadığı düşünüldüğünde üniversite televizyonlarının bu platformu daha etkin kullanarak içerik üretiminde etkin ve yönlendirici olacağı düşünülmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon B    Sosyal Ağ
Sunum Kodu:164
Sunum Başlığı:Yazılım kalite kontrolü
Yazar(lar) :Gül Deliorman - Ege Üniversitesi
Aylin Kantarcı - Ege Üniversitesi
Özet: Günümüzde projelerin başarısında yazılım kalite kontrol işlemleri kapsamında gerçekleştiren test süreçlerinin önemi büyüktür. Bu bildiride tipik bir test süreci, test türleri ve eXteremeProgramming temel pratikleri tanıtılmaktadır
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon E    Yazılım - 4
Sunum Kodu:165
Sunum Başlığı: Öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sürecinde öğretim üyeleri perspektifinden BİT entegrasyonu
Yazar(lar) :Yasemin Koçak USLUEL - Hacettepe Üniversitesi
Nilüfer ATMAN Uslu - Hacettepe Üniversitesi
Özet: FATİH projesinde okulların BİT ihtiyaçlarının karşılanması ilk bileşen olarak yer almaktadır. Oysa teknoloji entegrasyonunu basit bir erişim sorunu olarak tanımlamak yerine hem eğitimcilerin profesyonel üretkenliğini geliştiren hem de öğrencinin öğrenmesini teşvik eden araçlar olarak ele almak gerektiği araştırmalarca ileri sürülmektedir (Hernández-Ramos, 2005; Guzman ve Nusbaum, 2009). Öğretmen yeterlikleri, mesleki gelişimleri ve öğretim programında entegrasyon bağlamında düzenlemeler yapılmadan, projenin tüm okullarda hayata geçirilmesi, donanım ve alt-yapı iyileştirme çalışmasından daha ileriye gidemeyeceği tehlikesini beraberinde getirebilir (Usluel, Kalaycı, Bilgiç ve Uslu 2011). Buna ek olarak öğretmen yetiştirme sürecinin de öğrenme-öğretme sürecine BİT entegrasyonu konusunda önemi yadsınamaz. Entegrasyon sürecinin nihai hedefinin, BİT’in öğretimsel kullanımı olduğu göz önünde bulunduğunda, bu çalışmada, öğretim elemanlarının öğretimsel amaçlı BİT kullanımı, dersi örgütleme süreci bir çerçeve olarak incelenmiştir. Örgütleme stratejileri, öğretim hangi sıraya göre işlenecek, hangi içerik nasıl sunulacak sorularının cevapları ile yapılandırılmaktadır (Akkoyun, Altun ve Yılmaz, 2008). Smith ve Ragan (1999), bir öğretim içeriği için örgütleme stratejilerini dört ana bölümden oluşabileceğini önermektedir: “Giriş”, “Kurgu(konu anlatımı ve uygulama)”, “Özet (sonuç)”, “Değerlendirme”,”Örgütleme”. Buradan hareketle bu çalışmada, öğretmen yetiştirme sürecinde görev alan öğretim elemanlarının öğretimsel amaçlı BİT kullanımlarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, Ankara’da bir üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapmakta olan sekiz öğretim elemanından oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla öğretim elemanları ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin analizinde öğretimin örgütleme süreçlerinde yer alan derse giriş, dersi kurgulama, özetleme ve değerlendirme temaları temel alınmıştır. Veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çözümlemeler sonucunda iletişim ve paylaşımın bu süreçte önemli yer aldığı dikkati çekmiştir. Buradan hareketle öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim ve paylaşım süreçlerinde BİT kullanımları da incelenmiştir. Dersi örgütleme süreçlerinde, derse giriş sürecinde bazı öğretim elemanlarının BİT kullanımına daha fazla ağırlık verirken, bazı öğretim elemanlarının ise dersi özetleme ve değerlendirme aşamalarında BİT’i daha fazla kullandıklarını ifade ettiği görülmüştür. Bununla birlikte, çalışma grubunda bulunan öğretim elemanlarının hepsi, dersi kurgulama aşamasında BİT’den yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Değerlendirme bölümünde ise, öğrencilerinin BİT’i kullanarak bireysel ve grup çalışmalarında projelerini gerçekleştirdikleri dile getirilmiştir. Bunlara ek olarak çalışmada öğretmen yetiştirme sürecinde BİT entegrasyonunun sağlıklı olarak nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin öneriler tartışılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon C    E-Ögrenme - 5
Sunum Kodu:166
Sunum Başlığı:Bulanık COPRAS ile EBYS Seçimi: Bir Belediye Örneği
Yazar(lar) :Engin Çakır - Adnan Menderes Üniversitesi
Özet: e-Devlet uygulamalarının uzantısı olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile belgelerin elektronik olarak arşivlenmesi sağlanmış ve böylece kamu kurumlarının daha izlenebilir ve denetlenebilir olması amaçlanmıştır. Kamu kurumları tarafından dışarıdan temin yoluyla sağlanan EBYS yazılımlarının TSE 13298 no.lu standarda uygun olması gerekmektedir. Yapılan alan araştırmasında, kuruma en uygun yazılımın seçiminde, kamu kurumlarının zorluk yaşadıkları görülmüştür. Uygulama çalışması, bir ilçe belediyesinde EBYS yazılımı seçimi için yapılmıştır. Çalışmada bulanık AHP yöntemiyle kriter ağırlıkları belirlenmiş, alternatif EBYS yazılımlarının değerlendirilmesi ise bulanık COPRAS (COmplex PRoportional ASsesment – Karmaşık Nisbi Değerlendirme) yöntemiyle yapılmıştır. Sıralamada en iyi değere sahip EBYS yazılımı belediyeye önerilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon C    Kamu - 2
Sunum Kodu:169
Sunum Başlığı:Arduino İle Görme Engelliler İçin Sensörlü Şapka Sistemi
Yazar(lar) :İbrahim Deyan - İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Metin Kapıdere - İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Özet: Fiziksel uzuv veya bir duyu organlarında noksanlığı olan bireyler sakat, özürlü, engelli ve yetersizlik olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde engelli olarak tanımlanan bireylerin yalnızca %2’si çalışma hayatında istihdam edilmektedir. Bunun nedenleri: eğitim, güven, destek ve donanım eksikliği ile görme engellilere toplumun ön yargılı bakışıdır. Görme engellileri evlerinden çıkarıp, gerek sosyal gerek iş hayatına kazandırmak için birçok donanım geliştirilmiştir. Bu çalışmada görme engelli bireylerin kullandığı beyaz bastona yardımcı belki de yerine geçebileceği düşünülen sensörlü şapka tasarımı yapılmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda üretilecek şapkanın önce görsel tasarımı yapılmış, gerekli devre elemanları ve yazılımı hazırlanmıştır. Devre Arduino teknolojisinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Şapkanın sağ, sol ve ön kısımda iki adet olmak üzere toplam 4 adet mesafe sensörü vardır. Sağ ve sol sensörler bir düğme vasıtasıyla pasif edilebiliyor. Ayrıca şapka 25 kilogramlık basınca dayanıklı olduğundan, görme engelli olan bireylerin kafa travmalarını önlemeye katkı sağlayabilecektir. Ürünün kullanıma hazır hale getirilmesiyle görme engelli olmayan bir birey tarafından öncelikle beyaz baston ve daha sonra sensörlü şapka kullanılarak görme engelli olmayan bireylerin tepkisinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bilişim, Özel eğitim ve Tekstil Mühendisliği disiplinleri arasında yapılan bu araştırmanın diğer engelliler için yapılabilecek çalışmalara da kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın ilerleyen safhalarında görme engelli olan bireylerin kaybolması durumunda müdahale edilebilmesi için geliştirilebilecek sistemler üzerine araştırmalar yapılabilir ve açık kaynak kodlu yazılımlar sayesinde entegrasyonu sağlanabilir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon B    Android
Sunum Kodu:171
Sunum Başlığı: Web Uygulama Güvenliği
Yazar(lar) :Ömer Çıtak - Cydets Inc.
Özet:Web Uygulamaları geliştiren geliştiricilerin, geliştirdikleri sistemde güvenlik zafiyeti barındırmamaları için nelere dikkat etmeleri geretiğini içeren bir sunum olacaktır. Sunumda pek yaygın olmayan kritik güvenlik zafiyetlerine de değinilecektir. Bu konulara merakı olan herkes için ve web uygulamaları geliştiren geliştiriciler için uygun bir sunum olacaktır. Çalıştay değildir, kişisel bilgisayar getirilmesine gerek yoktur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon G    Seminer
Sunum Kodu:172
Sunum Başlığı:Güvenli E-Belge Saklama Platformu Uygulaması
Yazar(lar) :Erdinç Özdemir - İdea Teknoloji Çözümleri AŞ
Ahmet Özcan - İdea Teknoloji Çözümleri AŞ
Mehmet Görkem Ülkar - İdea Teknoloji Çözümleri AŞ
Şule Gündüz Öğüdücü - İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Özet:Son yıllarda yaşanmakta olan elektronik finansal dönüşümler ile elektronik belgelerin güvenli yönetimi, arşivlenmesi, senkronize edilmesi ihtiyacı artmıştır. Yeni yasal vergi kanununa göre mükellefler kendileri adına özel entagratörlerde düzenlenmiş olan elektronik belgelerini kendi elektronik ortamlarında saklamak zorundadırlar. Eldora projesi bu ihtiyacı güvenli ve modern yöntemlerle çözerken mükelleflerin kendi büyük hacimdeki verilerini kullanarak hile hata analizi yapabilmelerine, finansal öngürüde bulunabilmelerine imkan tanımak için geliştirilmiştir. Bu makalede önerilen sistem mimarisi, modülleri ve işleyişi anlatılmış olup bilgi birikiminin paylaşılması hedeflenmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon E    Yazilim - 2
Sunum Kodu:173
Sunum Başlığı:Internet teki yemek ve seyahat bloglarının gastronomi turizmi destinasyon seçiminde etkileri
Yazar(lar) :Nejat Kutup - İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü
Özet:Günümüzde turizm sektörü, Türkiye’de olduğu gibi, tüm dünya ülkelerinde de önemini giderek arttırmaktadır. Tatil ve yeni yer keşfetmeye hazır olası-gezginler deniz, güneş ve kum birlikteliğinden daha farklı alternatif turizm çeşitleri arayışları içersindedirler. Bu algı ve kişilerdeki değişiklik talepleri, sunulan turistik ürün çeşitliliğinin de artmasına neden olmaktadır. Turizm çeşitliliği arttıkça bu sektörden elde edilen gelir de düzenli bir artış göstermektedir. Bu nedenle ülkeler turistik destinasyon olarak çekicilik sağlamak için farklı yöntemler kullanmakta ve bu aktiviteleri tüm yıla yaymaya çaba göstermektedirler. Farklılaşan alternatiflerinden ön plana çıkan turizm çeşitlerinden birisi olarak “Gastronomi Turizmi”ni sayabiliriz. Gastronomiyi, “hazırlanacak yemeğin bileşenlerin seçilmesi, bunların hazırlanması ve hazırlanış yöntemlerinin gözlemlenmesi, servis edilip tüketilmesi ve üzerine konuşulması” olarak tanımlarsak, kültürel bir paylaşım ve yaşamdan zevk alma uğraşı olarak da görebiliriz. Eğer tanımı böyle yaparsak gastronominin tarih, coğrafya, kimya, kültür gibi bir çok alanı içeren bir dal olduğunu görebiliriz. Ayrıca salt yemek değil, içeceklerin de tüketildiği ve paylaşıldığı bir yaşam biçimi olduğunu da not etmekte yarar vardır. Bu çalışmada, günümüzün vazgeçilmez iletişim aracı olan internetin ve farklı uygulamalarının konumuzu ilgilendiren birden fazlasından bahsedilmiş ve tanımlamaları yapılarak örnekler verilmiştir. Araştırma sırasında, her geçen gün yaygınlaşan seyahat ve yemek blogları incelenmiş ve okunma, tıklanma, google analytics, Alexa, web trafik, dışarı link sayısı ve daha bir çok parametre ile sıralanarak bir “en iyiler” listesi çıkartılmıştır. Ardından bu liste kullanılarak bir anket çalışması yapılmış ve hipotezler üretilerek bu varsayımların sağlama oranları istatistiksel metodlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada temel amaç, seyahat ve yemek bloglarını kullanan, düzenli ziyaret eden insanların, seyahat destinasyonlarını seçerken bu blogların içeriklerinin şeçimlerine ne kadar etkisi olduğu ölçümlemek olarak tanımlanabilir. Toplam 331 kişiye yapılan bu anket sonucunda yayıncılarının beklediği kadar her blogun turistik destinasyon seçiminde etkisinin çok fazla olmadığı gözlemlenmiştir. Durum böyle olunca, sosyal medyada geniş yer alan yemek ve seyahat bloglarının hangi özelliklerinin Gastronomi Turizmi destinasyonu seçerken etkili olduğunu bulmak bir araştırma sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. Buna cevap arayacak bir çerçeve model önerilmiş ve bu model çıktıları bildiride öneri olarak sunulmuştur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon B    Sosyal Ağ
Sunum Kodu:174
Sunum Başlığı:İstanbul Toplu Taşıma Ağı Analizi
Yazar(lar) :Ahmet Emre Aladağ - Boğaziçi Üniversitesi
Özet:Trafik sıkışıklığı, günümüz metropollerinin en büyük sorunlarından birisidir. Dünyada her gün milyonlarca saat trafik sebebiyle boşa gitmekte, çalışanların ve öğrencilerin verimi düşmektedir. Trafiği azaltmak için trafiğe katkıda bulunan etkenlerin tespit edilip çözüm yoluna gidilmesi elzemdir. Çözüme yönelmeden önce sorunun asıl kaynağı iyice tespit edilmelidir. Hatalı tasarlanan ulaşım altyapıları yahut plansız kentleşme bu kaynakların en önemlilerindendir. Bu çalışma, İstanbul'daki toplu taşıma ağının analiz edilerek şehirdeki yapısal darboğazların tespit edilmesini amaçlamaktadır. Otobüs güzergahlarının konumsal ağ şeklinde kurgulanıp analiz edilmesiyle trafik yoğunluğunun oluşabileceği noktalar tespit edilmiştir ve tespitler gerçek hayat deneyimleriyle uyumludur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon E    Insaat - 1
Sunum Kodu:176
Sunum Başlığı:Turizm İşletmelerinde Sanal Kaytarma: Teorik Bir İnceleme
Yazar(lar) :Oğuzhan Serttaş - Adnan Menderes Üniversitesi
Güntekin Şimşek - Adnan Menderes Üniversitesi
Özet:Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenler mesai saatleri içerisinde iş ile ilgili veya iş dışı internet aktivitesinde bulunması sonucunda konaklama işletmelerinin sanal kaytarmaya karşı alabileceği önlemler araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Ayrıca literatürde sanal kaytarma ile ilgili fazla çalışmanın olmaması, araştırmanın yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Turizm işletmelerinde sanal kaytarma ile detaylandırılan araştırma sonucunda ise işverenlerin sanal kaytarmaya karşı işgörenleri bilgilendirerek üretim kayıplarının azalmasını sağladıkları saptanmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon D    Teknik - 1
Sunum Kodu:179
Sunum Başlığı:İlkokul Öğretmenlerinin Veli ile İletişimde Sosyal Medyayı Kullanma Durumları
Yazar(lar) :Serenay Yılmaz - Anadolu Üniversitesi / Çağfen Koleji
Özet: İlkokul öğrencilerin yaşı itibari ile veli ile iletişimin çok aktif olması gereken bir dönemdir. Öğrenciler ders çalışma sorumluluğunu ve bilincini bu dönem de oturttuğu için velinin okulda yapılanlar ve verilen ödevler hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu sebeple öğretmenler zaman, emek ve maddi açıdan en ekonomik yolu seçerek veli ile iletişime geçmelidir. Bu yol sosyal ağların kullanımıyla sağlanabilir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon B    Sosyal Ağ
Sunum Kodu:18
Sunum Başlığı:Önlisans Öğrencilerinin Öğretim Diyaloğu Kullanma Durumu
Yazar(lar) :Nazife Şen Ersoy - Dumlupınar Üniversitesi
Evrim Genç Kumtepe - Anadolu Üniversitesi
Özet:Bilginin ve iletişimin hızla geliştiği 21. yüzyılda, geleneksel sınıfların yerini teknoloji destekli sınıflar almaya başlamış ve buna paralel olarak da yönetici, öğretmen ve öğrenci modelleri değişime uğramıştır. Uzaktan eğitim, günümüz küreselleşme koşullarında örgün eğitimin bugün için 'olmazsa olmaz tamamlayıcısı' görevini üstlenmiştir. Bu araştırma, Batı Anadolu’daki bir yükseköğretim kurumunda uzaktan öğretim teknolojileri yoluyla gerçekleştirilen ve zorunlu olan İngilizce 2 dersi ile seçmeli olarak verilen Mesleki İngilizce derslerini alan öğrencilerin,bu dersler süresince öğretim diyaloğu kullanma durumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama çalışması olarak desenlenen bu araştırma, 2014-2015 akademik yılının bahar döneminde Ege Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesine bağlı iki Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya temel olan ve araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturan "Öğretim Diyaloğu Kuramı (ÖDK)" Gorsky ve Caspi (2005) tarafından geliştirilmiştir. ÖDK uzaktan eğitimde etkileşime yönelik ortaya atılan diğer kuramsal yapıların aksine, eğitim sistemlerinde işe koşulan mekanizmaları basit ve doğru bir şekilde açıklaması ve ölçülebilir operasyonel tanımlar sunması bakımından geçerliliği sınanabilen bir kuramdır. Bu kurama göre, öğretim sistemleri kişinin kendisiyle kurduğu öze dönük (intrapersonal) ve diğer bireylerle gerçekleştirdiği bireylerarası (interpersonal) öğretim diyaloglarıdır. Buna göre ÖDK, üç varsayıma dayanmaktadır: 1) bir öğretim sistemindeki her unsur, ya diyalog ya da diyaloğu destekleyen bir kaynaktır; 2) tüm öğretim sistemlerinde ortak olan belli yapısal ve insan kaynakları, sınıf içinde ve dışında ortaya çıkan ya da çıkabilen diyaloğun süresi, düzeyi ve türü ile doğrudan ilişkilidir ve 3) belirli durumlarda oluşturulmuş diyaloglar öğrenme çıktıları ile ilişkilidir (Gorsky vd., 2008). Uzaktan İngilizce 2 ve Mesleki İngilizce derslerini alan öğrencilerin öğretim diyaloğu kullanma durumunu belirlemeye yönelik gerçekleştirilen bu araştırmada temelde beş soruya yanıt aranmıştır: 1.Öğrenciler ders materyallerine ve verilen ödevlere yönelik herhangi bir sorunla karşılaşınca nasıl bir etkileşim tercih ediyorlar? 2.Bu etkileşimleri gerçekleştirirken hangi stratejileri kullanıyorlar? 3.Öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik uyguladıkları stratejiler ile ders başarıları arasında bir ilişki var mı? 4.İngilizce 2 dersini alan öğrenciler ile Mesleki İngilizce dersini alan öğrenciler arasında diyalojik davranış kullanımı bakımından fark var mı? 5.İngilizce 2 ve Mesleki İngilizce derslerini alan öğrenciler arasında cinsiyet bakımından diyalojik davranış kullanımında fark var mı? Araştırmada, veri toplama aracı olarak Gorsky ve Caspi (2006) tarafından geliştirilen “Öğrenmeye Yönelik Taktiksel Yaklaşımlar Sormacası” söz konusu araştırmacıların izni alınarak Türkçeye çevrilmiş ve araştırmanın bağlamına göre uyarlanarak kullanılmıştır. Temelde 19 ana soru ve bunlara bağlı alt sorular ile bir açık uçlu sorudan oluşan sormaca, web-tabanlı bir anket oluşturma yazılımı kullanılarak sanal ortama aktarılmış ve katılımcılara internet üzerinden mesaj ve e-posta aracılığı ile ulaştırılmıştır. Dersi alan 1021 öğrencinin hepsine sormaca gönderilmiş ve 448 (%44) öğrenciden yanıt alınmıştır. Bu katılımcıların 289’u kadın, 159’u ise erkektir. Araştırmanın verileri betimsel istatistik kullanılarak analiz edilmiş olup, sonuçlar araştırma raporunda ayrıntılı olarak paylaşılacaktır. Bu araştırmanın özellikle Türkiye’de Öğretim Diyaloğu Kuramı çerçevesinde yapılacak ilk araştırmalardan olması bakımından, diğer araştırmacılar için söz konusu kurama ve kuramın uzaktan eğitim alanındaki yansımalarına ilişkin farklı bir perspektif kazandıracağı ve farklı kurumlarda ve katılımcılarla yapılacak benzer araştırmalara öncü olacağı düşünülmektedir. Öte yandan, araştırma kapsamındaki yükseköğretim kurumuna bağlı yüksekokullardaki önlisans öğrencilerinin İngilizce derslerindeki diyalojik davranışlarının araştırılmasının, öğrencilerin öğrenme sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlayacağı ve ders tasarımının bu veriler ışığında yeniden düzenleneceği düşünülmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon C    E-Ögrenme - 5
Sunum Kodu:181
Sunum Başlığı:Türkiye’de LibreOffice Geliştirme ve Yerelleştirme Çalışmaları
Yazar(lar) :Gülşah Köse - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Necdet Yücel - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet: LibreOffice 25 yıllık bir geçmişe sahip dünyanın en büyük özgür yazılım projelerinden biridir. Kurumların özgür işletim sistemleri kullanmaya geçişlerine engel olabilecek ofis paket ihtiyacını her geçen yıl daha büyük bir yeterlilikle karşılamaktadır. Kimi zaman kullanıcıların bilgisayarlarından daha pahalıya gelen işletim sistemi ve ofis programı lisans bedellerini ödemek yerine bedava ve özgür programların kullanılması da ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Büyük ölçekli bir ofis göçü planlandığında kullanılacak yazılıma gerektiğinde müdahale edebilecek geliştiricilerin bulunması hem göç sürecini kolaylaştıracak hem de kullanılan ürünün daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. Kullanılacak olan ofis programının ve yardım içeriğinin Türkçeleştirilmesi de programın kullanımı için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu çalışmada LibreOffice gibi büyük bir özgür yazılım projesine kod katkısı verilmesi ve yerelleştirilmesi için ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar özetlenecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon H    Toplu Bildiri Sunumları
Sunum Kodu:182
Sunum Başlığı:Kadınlar İçin Uluslararası Özgür Yazılım Fırsatları
Yazar(lar) :Aybüke Özdemir - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Burçin Akalın - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Melike Yurtoğlu - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Özet:Özgür yazılım dünyası daha çok kadını yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmek için bir çok etkinlik düzenlemektedir. Kadınlar diğer etkinliklerde erkek meslektaşlarıyla eşit şartlarda çalışabildikleri gibi sadece kendileri için düzenlenen bu tip etkinliklerle de teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, yıl boyunca düzenlenen etkinlerden genel olarak bahsedilecek ve bunlardan biri olan Outreachy for Woman süreci anlatılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon H    Toplu Bildiri Sunumları
Sunum Kodu:183
Sunum Başlığı:Uluslararası Bir Özgür Yazılım Projesine Dahil Olmak
Yazar(lar) :Necdet Yücel - COMU
Yeliz Taneroğlu - COMU
Özet: Özgür yazılım dünyası sadece kullanıcıların yazılımları özgürce kullanabilmesi ve dağıtabilmesine değil aynı zamanda kullandıkları yazılımların gelişim süreçlerine de dahil olmalarına imkan vermektedir. Elbette sadece kaynak kodun açık olması ve lisansın izin vermesi bir özgür yazılım projesinin parçası olmak için yeterli değildir. Bir özgür yazılım projesine dahil olmak için sürüm takip sistemi, hata takip sistemi ve kod gözden geçirme sistemi gibi araçların gerekli yeterlilikte kullanılabilmesi ve geliştirici ekiplerin standartlarına uygun kod geliştirilmesi gerekmektedir. Bu seminerde hem bu süreç adımlarıyla anlatılacak hem de bir örnek olarak LibreOffice geliştiricisi olmanın aşamaları özetlenecektir. "Bu LKD Seminer önerisidir"
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon H    Toplu Bildiri Sunumları
Sunum Kodu:185
Sunum Başlığı:Bilgi Teknolojileri Alanında kariyer yapmak için 10 neden...
Yazar(lar) :Reşit İlker Gökhan - Siemens
Özet: Aşağıdaki başlıkları içeren konularla ilgili bilgi birikim ve düşüncelerimi özellikle genç öğrencilerimizle, yıllarca BT alanında emek vermiş bir çalışan olarak paylaşmak isterim. 1-BT'de gelecek trendler (Dünya ve Türkiye'nin BT açısından karşılaştırmaları) 2-Özellikle genç nesil bilişimcilerin karşılacakları zorluklar 3-BT organizasyonlara neler katar? 4-BT'de kariyer fırsatları nelerdir? ve BT seçmek için 10 neden..
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon G    Toplu Bildiri Sunumları
Sunum Kodu:189
Sunum Başlığı: Muşta Elektromanyetik Kirliliğin Gün İçindeki Değişimi
Yazar(lar) :Taha ETEM - Muş Alparslan Üniversitesi
Teymuraz Abbasov - İnönü Üniversitesi
Özet: İlerleyen teknolojinin bir sonucu olarak elektromanyetik kirlilik her geçen gün artmaktadır. Elektromanyetik kirliliğin düzenli olarak ölçülerek kontrol altında tutulması artık bir gereklilik olmuştur. Bu çalışmada Muş şehir merkezinde baz istasyonlarına yakın bir apartmandaki elektromanyetik kirlilik seviyelerinin gün içerisindeki değişimleri incelenmiştir. Ölçümler konut içinden yapılarak zamanımızın büyük kısmını geçirdiğimiz evlerdeki maruziyet seviyesi belirlenmeye çalışılmıştır. Ev dışındaki ve ev içindeki kirlilik seviyeleri karşılaştırılmıştır. Ölçümler 24 saatlik periyotlarda yapılarak gün içerisindeki kirlilik değişimleri incelenmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon D    Teknik-5
Sunum Kodu:190
Sunum Başlığı:DeuToy Akıllı Oyuncak ve Android Kontrol Sistemi
Yazar(lar) :Hakan Altaş - Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Gökhan Dalkılıç - Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği - Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dursun Ali Özer - Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet:Çocukların zekâ gelişimini etkileyen en önemli faktörler oynadıkları oyunlar ve oyuncaklardır. Yeni yüzyılın büyük gelişmelerinden biri olan etkileşimli teknolojiler çocukların öğrenme sürecini hızlandırmakta ve zihinsel gelişimine destek olmaktadır. Akıllı oyuncaklar, teknolojinin ilerlemesi sonucu çocukların pedagojik gelişiminde de önemli bir yere sahip olmuştur. DeuToy, çocuk ile interaktif etkileşim sağlamak amacıyla bir oyuncak ayı üzerine monte edilmiş düğmeler ve oyuncak içerisine entegre edilmiş akıllı bir sistem içermektedir. Bu oyuncağın diğer oyuncaklara göre en önemli farkı, üzerine yüklenecek olan müziklerin, seslerin ve oyunların değiştirebilir olmasıdır. Tüm bu özellikler, bluetooth aracılığı ile cep telefonuna bağlanarak sağlanacaktır. Ayrıca, oyuncak ve çocuk arasındaki etkileşimler kaydedilerek, çocuğun oyunlardaki başarısı da ailesine sunulacaktır. Bunun yanı sıra mobil uygulama ile çocuğun aşı, boy ve kilo takibi de yapılabilecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon B    Android
Sunum Kodu:191
Sunum Başlığı:Açık Erişim ve Ötesi
Yazar(lar) :Gültekin Gürdal - Izmir Institute of Technology
Gonul Kafali - Izmir Institute of Technology
Orçun Madran - Hacettepe University
Yaşar Tonta - Hacettepe University
İlkay Holt - Özyeğin University
Özet:Açık Erişim ana başlığı altında, Türkiye'deki ve dünyadaki Açık Erişim, Açık Veri, Açık Bilim, Açık Ders ve Açık Lisanslar ile ilgili gelişmelerdan bahsedilecek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecek bir panel planlanmıştır. Süre olarak 1,5 saat yeterli olacaktır. Bu bir panel önerisidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon A    Panel
Sunum Kodu:192
Sunum Başlığı:KNIME Yazilimi Ile Kimyasal Analiz Verilerinin Kümelenmesi
Yazar(lar) :Oguz Akpolat - Mugla Sitki Kocman University
Sinem Caglar Odabas - Mugla Sitki Kocman University
Özet:Kimyada deneysel verilerin değerlendirilmesi neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi açısından istatistiğin ilkelerine, veri gruplarının oluşturulması ve anlamlandırılması açısından veri madenciliği yöntemlerine, optimum deney tasarımlarının gerçekleştirilebilmesi açısından modelleme ve optimizasyon tekniklerine ihtiyaç duyar. Veri madenciliğinin bir konusu olan kümeleme teknikleri; uzaklık matrisini kullanarak nesneleri veya değişkenleri kendi içinde homojen ve kendi aralarında heterojen gruplar oluşturmaya sağlamaktadır. Bu çalışmada bu araştırmanın konusu olarak seçilen Muğla yöresine özgün bir bitki olan sığla (Günlük) ağacı yapraklarının kromatografik kimyasal analizi yapılarak onun özelliklerini veren kimyasal bileşimi belirlenmiştir. Son olarak da kimyasal özellikleri sağlayan majör bileşenlerin dağılım oranlarının sayısal değerlerine KNIME adlı açık kaynak kodlu yazılım kullanılarak kümeleme analizi uygulanmış ve böylece araştırılan bitkisel materyelin orjinleri tanımlanmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon D    Teknik - 8
Sunum Kodu:193
Sunum Başlığı: Saklı Markov Modeli Kullanarak Türkçe Konuşma Tanıma
Yazar(lar) :Özlem Yakar - Adnan Menderes Üniversitesi
Rıfat Aşlıyan - Adnan Menderes Üniversitesi
Özet: Konuşma tanıma, sesli ifadelerin bilgisayar tarafından işlenerek yazılı metne dönüştürme işlemidir. İngilizce için çok fazla konuşma tanıma çalışmaları yapılmasına rağmen Türkçe için bu çalışmaların çok fazla olmadığı söylenebilir. Türkçenin eklemeli bir dil olmasından dolayı bir sözcüğe ekler ekleyerek bir çok yeni sözcük türetilebilmektedir. Bu durum, sözcük tabanlı Türkçe konuşma uygulamaların geliştirilmesini güçleştirmektedir. Aynı zamanda, ses birimlerinin (fonem, hece, sözcük) uzunluğu artığında konuşma tanıma uygulamaların başarısı da yükselmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmamızda hece tabanlı Türkçe konuşma tanıma uygulamaları geliştirilmiştir. En güncel konuşma tanıma metotlarından Saklı Markov Modeli kullanılarak orta ölçekli konuşma tanıma sistemleri oluşturulmuştur. Seslendirilen sözcükler ilk olarak önişleme safhasından geçirilmiş, sonra hecelere ayrılmıştır. Her hece ses birimi, LPC, MFCC, parcor öznitelikleri kullanılarak hece öznitelik vektörleri elde edilmiştir. Son olarak, 200 Türkçe sözcüğün heceleri, Saklı Markov Modeli ile eğitilerek her biri için modeller oluşturulmuştur ve sistemler test edilerek başarı oranları hesaplanmıştır. Orta dağarcıklı konuşma tanıma sisteminin sözlüğünde 200 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Her bir sözcük 10 defa kaydedilerek 2000 sözcüklü test veritabanı oluşturuldu ve test işlemi yapıldı. Sistemin başarımını ölçmek için sözcük hata oranı (word error rate) kullanıldı. Sözcük hata oranı, Saklı Markov Modeli için % 17,4 olarak bulunmuştur. Artişleme, sistemin başarımını yaklaşık olarak %20 oranında artırmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon D    Doğal Dil
Sunum Kodu:195
Sunum Başlığı:İç mekan Tasarımında dijital yöntemler: örnek bir Çalışma Seramik Atölyesi ve etkinlik alanı
Yazar(lar) :TÜRKAN UZUN
Özet:Dijital Teknolojiler, Üç boyutlu görselleştirme Programları, farklı modelleme yöntemleri diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi Mimarlık alanında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde İç Mimarlık Bölümü Yüksek lisans programında yürütülen bir projenin modeli ve modele geçiş süreci aktarılacaktır. Proje konusu Kadıköy'de bir "Seramik Kafe" tasarımıdır. Kafe projesi aynı zamanda bir atöyle-toplanma yeri, seminer ve workshopların yapıldığı bar ve satış birimini de içeren çok amaçlı bir mekan projesi tasarımıdır. 3 boyutlu model çalışmasından önce tasarım aşamaları tamamlanmıştır. Fonksiyon şeması, işlev dağılımı ve hiyerarşisi,mekanın kullanımı ve buna bağlı olarak eskiz süreci tamamlanmıştır. Seramik Kafe'nin birden fazla işleve hizmet etmesi projenin ana temasıdır. Bu temadan yola çıkılarak proje için belirlenen fonksiyonların işleyiş şeması ve plandaki dizilişlerinin kararı eskiz sürecinde verilmiştir. Tasarım kararlarının ana hatlarıyla belirlenmesinin ardından Mekan kurgusu ve bu mekanın yerleşim şeması , mekanların kullanıcıları ve yaş grubu, kişi sayısı gibi faktörlerde gözönüne alınarak plan şemasına işlenmiştir. Bu şema yerleşiminin ardından alanların kullanımı için ayrılacak metrekareler netleşmiştir. Ayrı fonksiyonların bütünleşik bir planda çözümü bu projenin genel konseptini oluşturmaktadır. Yerleşim kararları, işlevler arası geçişler bağlantılar mekanları ayrık ancak bütünleşik çözümü birkaç haftalık eskiz tashihlerinin ardından netleşir. Mimari tasarlama sürecinin sonunda , mekan kurgusu ile birlikte, oran orantı , mekanda konfor, mekanda genel ışık, mekanda aydınlatma havalandırma gibi konular da proje kapsamında değerlendirilmiştir. Netleşen mimari tasarım verilerinin dijital ortama aktarılması ile modelleme başlar. mekanda Giriş, Cafe - Bar, seramik teknesi, küçük bir yıkama bölümü ve seramik ürünü pişiren bir fırın bulunmaktadır. Arka bölümde Seramik hamuru biçimlendiren biri eğitici diğeri kursiyerin kullandığı 2 adet tekne ,depo, wc'ler bulunmaktadır. Orta alanda Atölye çalışmalarının yapılacağı büyük bir masa ve oturma gruplarından oluşan dinlence alanı bar ve duvarlara yaslanmış açık raf ünitelerinde seramik ürünleri satış amaçlı sergilenmektedir. Çalışmada Seramik kafenin tasarım kararları, 3d modele aktarımı,3d görselleştirme sahneleri, malzeme seçimi,ışık ayarlarıyla birlikte bitmiş bir tasarımın, son sahne simülasyonları ve sonuçları modellemenin görsel sonuçlarıyla birlikte sunulacaktır. Bu çalışma Mimarlık eğitimi almamış seramik bölümü mezunu ödüllü bir tasarımcı Berk Arıl ile yürütücüsü mimar Yrd.Doç.Dr.Türkan İrgin Uzun'un ürünüdür. Çalışma sonucundaki sonuç çıktılar; Tasarımcının yürütücüsünün rehberliğinde edindiği yeni bilgileri, sahneye aktarma becerisi ve modelleme programlarının proje kapsamındaki edinimlerini ne kadar etkin kullanabildiği; tasarımını sanal gerçeklik boyutuna ne ölçüde taşıyabildiğine dair sonuçlar edinmemizi sağlamıştır. Proje ile paralel sürdürülen modelleme tekniklerini öğrenme sürecinin, tasarımcının görselleştirme becerisine katkıları? sahneye nasıl yansıttığı?tasarımlarında nasıl kullanabildiği? konusunda elde edilen sonuçların sunulacağı ve değerlendirileceği örnek bir çalışma modelidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon E    Insaat - 1
Sunum Kodu:20
Sunum Başlığı:Bileşik Cümlelerde Yan Cümleciklerin Otomatik Etiketlenmesi
Yazar(lar) :Metin BİLGİN - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-Doktora Öğrencisi
MEHMET FATİH AMASYALI - Yıldız Teknik Üniversitesi
Özet:Bu çalışma, bileşik cümlelerdeki yan cümlelerin otomatik olarak etiketlenmesini sağlayan bir çalışmadır. Cümle, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği veya bir yargıyı belirten söz dizisidir. Bu söz dizisinde bir veya daha fazla yargı bulunabilir. Yüklemi birden fazla da olabilir. İçinde birden fazla yargı bulunan cümleler bileşik cümlelerdir. Ancak bu yargılardan biri temel cümle, diğeri ya da diğerleri yan yargı olan cümlelerdir. Çalışmada cümle, yan cümleciklerine bölünmektedir. Cümlelerin otomatik olarak yan cümleciklerine ayrılmasında Şartlı Rastgele Alanlar (Condition Random Fields-CRF) algoritması kullanılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon B    Veri Maden - 2
Sunum Kodu:200
Sunum Başlığı: Mercuri Modeline Dayalı Elektronik Seçim Sistemi Tasarımı ve Java Teknolojileri Yardımıyla Gerçeklenmesi
Yazar(lar) :Murat Özdemir - 19 Mayıs Üniversitesi
Turhan Karagüler - Beykent Üniversitesi
Özet: Günümüzde, elektronik oylama sistemleri, oyların kullanılma ve sayılma süreçlerinin hızını arttırmasından dolayı kısa sürede sonuçların alınmasına olanak tanıması ve ayrıca engelli seçmenlerin, önemli bir sorunla karşılaşmadan, oy kullanmalarını kolaylaştırması ve başka benzer birçok konudaki iyileştirmeler de dikkate alındığında, kullanılması ve önemsenmesi bilinen bir gerçekliktir. Ancak bununla birlikte, teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu güvenlik sorunları nedeniyle kullanımlarına hala kuşku ile bakıldığı da başka bir gerçekliktir. Geleneksel yöntemlere nazaran çok daha karmaşık bir şekilde yürütülen bu elektronik oy (veya kısaca e-oy) sistemlerine olan güveni yükseltmek amacıyla birçok kurum ve üniversitelerce yapılan çalışmalar ve geliştirilen yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden birisi Mercuri ve arkadaşlarının geliştirmiş olduğu modele dayalı seçim sistemidir [1]. Bu modelde, yukarıda sözü edilen kaygı dikkate alınarak ve hiçbir yolla tam güvenlik sağlanamaz varsayımı benimsenmiştir. Bu nedenle bu modelde sadece elektronik sonuçlar değil aynı zamanda seçmenlerin tamamıyla elektronik ve güvenli bir terminalde kullandığı oyu, doğruladıktan sonra, oyunun çıktısını fiziksel bir pusula olarak görebileceği ve onaylayabileceği bir sistem tasarlanmıştır. Böylece, elektronik sistemin paralelinde fiziksel oylar da tasnif edilecek, yapılan itirazlarda bu oyların esas alınması sağlanacaktır. Yapılan bu çalışmada, öngörülen seçim modeli, Java teknolojileri kullanılarak prototip olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye seçim sisteminin temel alındığı bu çalışmada, seçmen tarafından doğrulanmak amacıyla, tüm oyların pusula kopyası, seçmen tarafından görülebileceği şekilde basılmaktadır. Mercuri modeline ilave olarak, basılan bu pusulalar ile elektronik seçimdeki oyların birbirlerini tutmaması halinde, fiziksel oyların geçerli kabul edildiği bu sistemde, elektronik oylar kadar çıktı olanların da güvenliğini artırmak amacıyla, pusulaların üst kısmına özel bir algoritma ile üretilen bir seri numarası da ayrıca basılmaktadır. Oyların değiştirilme veya kaybedilmesi gibi durumların tespiti ile oyların daha kolay sayılabilmesi amacıyla düzenlenen bu seri numaralar barkod olarak pusulaların üst kısmında yer almaktadır. Çalışma, sistemin tüm adımlarını, veri tabanını ve geliştirilen yazılımı kapsayacak şekilde sunulacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon E    Yazilim - 3
Sunum Kodu:201
Sunum Başlığı: Bilişimin Kuramsal Temelleri: Bilişim Matematiği
Yazar(lar) :Rifat Çölkesen - Papatya Yayıncılık Eğitim AŞ
Özet:Bilişim matematiği; bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve kısacası bilişim bilimine dayalı tüm disiplinlerin en temel konusudur; bilgisayar kuramının temeli bilişim matematiğidir. Bilindiği gibi, eğer, “matematik tüm bilimlerin kraliçesi” ise “bilgisayar uygulamaları da katkısından dolayı tüm mühendisliklerin, sosyal bilimlerin ve tıp biliminin kralıdır”, denilebilir. Bilişim matematiği bir açıdan da “uygulamalı ayrık matematik” gibi düşünülebilir; ancak ayrık matematik hem konular açısından hem de ele alınan örnekler açısından günümüz bilişim uygulamalarını tam olarak kapsayamaması özel olarak bilişim matematiğini gündeme getirmiştir. Bilişim matematiği genel olarak ayrık matematik konularını, veri yapıları ve algoritma konularını, graf teorisini, ağaçlar tanımını, otomata kuramını, kriptografi konusunu ve olasılık teorisini kapsamaktadır. Bilgisayar olimpiyat soruları incelendiğinde, soruların büyük bir kısmının bilişim matematiği kapsamında olduğu ve bilişim matematiği ile çözülebileceği görülür. “Tüm bilim dallarının kraliçesi matematiktir; bu bilişim uygulamalarında da geçerlidir...” Bu çalışmada bilişimin kuramsal temellerinin neler olabileceği konusu hem bilimciler hem de sektör çalışanları geribildirimlerine göre tartışılmış, belirlenmiş ve hazırlanan örnek belgelerin metodolojisi ele alınmıştır. Ayrıca "Bilişim Matematiği" adlı bir kitap hazırlanmıştır. Bilişimin kuramsal temellerine gerektiği gibi vakıf olmak hem yazılan kodların verimliliğine hem de bilişim projelerinin kalitesine olumlu yansıyacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon C    E-Ögrenme - 2
Sunum Kodu:202
Sunum Başlığı:Google Maps ve Genetik Algoritmalarla GSP Çözümü İçin Öneri
Yazar(lar) :Onur KARASOY - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Serkan BALLI - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Özet: Gezgin satıcı problemi optimizasyon (eniyileme) alanında uzun yıllardır üzerine çalışılan ve çözümü zor olarak kabul edilen (NP-Zor) bir problemdir. Özellikle rota belirlemenin gerekli olduğu iş alanlarında bu probleme sıklıkla rastlanmaktadır. Sadece matematiksel yöntemlerle çözüm bulmanın bazen imkânsız olduğu bu probleme sezgisel yöntemlerle çözüm aranmaktadır. Bu çalışmada meta sezgisel bir yöntem olan genetik algoritma ile Google Maps kullanarak harita üzerinde işaretlenmiş noktalar için en kısa (optimum) rota belirleyen bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon D    Teknik-5
Sunum Kodu:203
Sunum Başlığı:PostgreSQL 101
Yazar(lar) :Ahmet Fincan
Yasin Tatar
Fatih Ala
Özet:PostgreSQL ticari ürünlerle yarışabilecek, çok büyük veritabanlarını çalıştıran, platform bağımsız, özgür bir veritabanı yönetim sistemidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon E    Güvenlik - 3
Sunum Kodu:204
Sunum Başlığı:Uç Öğrenme Makineleri Kullanılarak Internet Trafik Bilgisinin Sınıflandırılması
Yazar(lar) :Fatih Ertam -Fırat Üniversitesi
Engin Avcı - Fırat Üniversitesi
Özet: Son zamanlarda nesnelerin interneti (internet of things, IoT) kavramı ile internetin kullanımının çok yüksek düzeylere ulaşması sebebiyle internet ile beraber sunulan servis kalitesinin artırılması, ağın verimli kullanılması ve farklı hizmet paketlerinin oluşturulabilmesi gibi konuların önemi daha da artmıştır. İnternet üzerinden akan trafik verisinin sınıflandırılması, özellikle büyük ağlarda güvenliğin sağlanması, trafik yönetiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi için oldukça önemli bir hale gelmiştir. Internet trafiğini hızlı bir şekilde artması ve kullanılan uygulamaların çeşitliliği ağın kontrol edilebilmesi için ağ yöneticileri tarafından bu bilginin bilinmesi neredeyse bir zorunluluk olmaya başlamıştır. Sınıflandırma için yaygın olarak port, yük ve istatistik bilgileri kullanılmıştır. Port ve yük tabanlı yaklaşımlar ile yapılabilecek sınıflandırma seçenekleri sınırlı olduğu için özellikle denetimli makine öğrenme (ML) algoritmaları internet trafik sınıflandırılmasında sıklıkla uygulanmaya başlamıştır. Destek vektör makinesi (DVM) ve yapay sinir ağları (YSA) tabanlı sınıflandırıcılar önceki çalışmalarda oldukça fazla kullanılmıştır. Yapılan çalışmada klasik sınıflandırıcı yöntemler yerine Uç öğrenme makinesi (UÖM) algoritması kullanılmıştır. UÖM ile yapılan sınıflandırma başarımının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon B    Veri Maden - 4
Sunum Kodu:205
Sunum Başlığı:Bulanık Mantık Tabanlı Dunn Öğrenme Stili Modelinin Geliştirilmesi
Yazar(lar) :Muhammet Uysal - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Naciye Mülayim - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Ali Özdemir - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Ayşegül Alaybeyoğlu - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Özet:Bu çalışmada; öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla bulanık mantık tabanlı Dunn öğrenme stili modeli geliştirilmiştir. Dunn öğrenme stili modelinde, çevresel, duygusal, sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik olmak üzere 5 önemli faktör vardır. Öğrencilerin öğrenme stillerinin tespiti amacıyla 5 girişli ve bir çıkışlı Mamdani tipi bulanık mantık sistemi kullanılmıştır. Bu sistem Matlab bilgisayar yazılımı ortamında bulanık mantık yöntemi kullanılarak modellenmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon D    Teknik - 1
Sunum Kodu:206
Sunum Başlığı:Web 3.0 Teknolojisinin Açık Kaynak Yazılımlarla Uygulanması
Yazar(lar) :Mustafa YENİAD - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yakup KUTLU - Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet: Bu çalışmada, ilişkisel veritabanı yönetim sistemindeki veriler, geliştirilen bir ontoloji bağlamında ve semantik eşleme (mapping) metodu kullanılarak, yeni nesil Web 3.0 teknolojisine uygun hale dönüştürülmüş ve Semantik Depo yazılımına aktarılmıştır. Dönüştürme işleminin başarı düzeyini test etmek amacıyla ilişkisel veriler ile semantik veriler arasında tutarlılık karşılaştırması yapıldığında, semantik depo yazılımındaki verilerde herhangi bir kayıp yaşanmadığı görülmüş; verilerin karşılıklı doğrulanmasıyla semantikleştirme işleminin başarılı olduğu anlaşılmıştır. Bu araştırmanın yeni nesil Web 3.0 teknolojisinin uygulanmasının önündeki engellerden biri olarak görülen ilişkisel verilerin henüz semantikleştirilmemiş olması problemine otantik bir çözüm örneği olabileceği ve ayrıca kullanılan araçların tümünün açık kaynak felsefesine dayanması açısından, söz konusu yazılımların yeni nesil web teknolojisinde işe koşulmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon B    Web - 2
Sunum Kodu:207
Sunum Başlığı:Kronik Böbrek Hastalığının Geleneksel ve Melez Yaklaşımlarla Sınıflandırılması
Yazar(lar) :Mehmet BİLEN - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İlhan UYSAL - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sami ULUKUŞ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Özet:Tıp alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler elde edilen biyolojik veri miktarında büyük bir artış sağlamıştır. Biyolojik verilerin sınıflandırılması önemli çalışma konularından biri olmasına rağmen verilerin büyüklüğü ve karmaşıklığı geleneksel yaklaşımlar kullanarak bu verilerin sınıflandırılmasını zor hale getirmektedir. Bu çalışmada, Hindistan Alagappa Üniversitesi tarafından sağlıklı ve kronik böbrek hastalığına sahip bireylerden elde edilen bilgiler ile oluşturulan veri kümesi üzerinde karmaşıklığı azaltmak için önce temel bileşen analizi kullanılarak boyut indirgeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veri kümesi melez bir yaklaşım olan GA-YSA (Genetik Algoritma – Yapay Sinir Ağı; Genetic Algorithm – Artificial Neural Networks) ile sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sonucunda elde edilen performans değerleri KNN (K En Yakın Komşular; K Nearest Neighbours) ve SVM (Destek Vektör Makinesi; Support Vector Machine) gibi geleneksel yaklaşıma sahip algoritmalar ile karşılaştırılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon B    Veri Maden - 4
Sunum Kodu:208
Sunum Başlığı:Küreselleşen Ekonomi ve Bilgi Toplumunda Yeni Ekonomi Alanı: Dijital Oyunlar
Yazar(lar) :Deniz Kan - Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Doktora Öğrencisi
Özet: Küreselleşme süreci ve enformasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yeni bir yapılanma sürecini ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler bilgi ve enformasyonun öneminin artmasına, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin giderek ağlar etrafında örgütlenmesine sebep olmuştur. İletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler, yeni ağ ekonomisi ve yeni bilgi teknolojilerini oluşturan dijital oyunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 1960’lı yıllardan itibaren gelişme gösteren dijital oyunlar, ülkemizde ve dünyada en hızlı gelişen sektörlerden birisi haline gelmiştir Bu sebeple, küreselleşen ekonomide yeni ekonomi alanlarından birisi olarak karşımıza çıkan dijital oyunlar ele alınacaktır Bu çalışma, küreselleşen ekonomide ve enformasyon toplumu sürecinde ortaya çıkan dijital oyun ve gelişimini konuyla ilgili ayrıntılı literatürden elde edilen veriler ve Castells’in enformasyonel, küresel ve ağ etrafında örgütlenen “yeni ekonomi” kavramı çerçevesince inceleyecektir
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon E    Yazılım - 5
Sunum Kodu:209
Sunum Başlığı:Kamu güvenliğini sağlamada siber istihbaratın rolü
Yazar(lar) :Mustafa Altınkaynak - Anadolu Üniversitesi
Özet:Ülkeler kamu düzenini sağlamak amacıyla her alanda istihbarata ihtiyaç duyarlar. İstihbarat; kurumların ve insanların kullandığı en önemli araçlardan biridir. Suçun önlenmesi adına yapılan istihbarat faaliyetleri sonucunda şahısların çoğu henüz suç işlemeden yakalanmaktadır. Artık teknolojinin gelişmesiyle izlenen yollar ve uygulanan yöntemlerde değişiklik meydana gelmiştir. Bu aşamada istihbarat toplamada fiziki takibin yanı sıra kullanılan teknolojik yöntemlerden de destek alınmaktadır. Böylece suç işlenmeden kişiler hakkında yapılacak olan bilgi toplama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında daha hızlı sonuç alınmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon E    Güvenlik - 2
Sunum Kodu:21
Sunum Başlığı: Wordnet ve Bilgisayar Ağ Terimleri Sözlüğünün Oluşturulması
Yazar(lar) :Yeşim AKTAŞ - Süleyman Demirel Üniversitesi
Ebru YILMAZ İNCE - Süleyman Demirel Üniversitesi
Abdülkadir ÇAKIR - Süleyman Demirel Üniversitesi
Akif KUTLU - Süleyman Demirel Üniversitesi
Özet:Wordnet kelimelerin kavramsal olarak ilişkilendirildiği bir sözlük veritabanıdır. Bu güne kadar Türkçe de dâhil olmak üzere birçok dil ile geliştirilmiştir. Bu çalışmada özellikle Türkçe Wordnet olmakla birlikte detaylı Wordnet literatür araştırması yapılmıştır. Uzun vadede ise bugüne kadar hazırlanmış ilişkili sözlüklerle birlikte en geniş Türkçe bilişim sözlüğü hazırlanmıştır. Böylelikle büyük bilişim projelerinin zemini olan ilişkisel bilişim terimleri sözlüğü diğer sözlüklere göre ilişki ve kelime sayısı çokluğu olarak en büyük sözlük olmuştur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon D    Teknik - 4
Sunum Kodu:211
Sunum Başlığı:Büyük Veri ve NoSQL Uygulamaları
Yazar(lar) :Doruk Fişek - Özgür Yazılım A.Ş.
Özet:Artık yer gök veri. Her gün biz bunun parçası oluyoruz. İnternet kullanırken her tıklamamız, RFID ve sensörlerin ortamdan sürekli topladıkları, finansal veri ve daha niceleri... Düşen donanım maliyetleri nedeniyle bugün ihtiyaç duyduğumuz her veriyi saklayabiliyoruz. Bu miktarda veriyi geleneksel yöntem ve araçlarla saklayamıyor, bulamıyor ve işleyemiyoruz. Bu seminerde, büyük veriyi saklamak ve işlemek için yaygın kullanılan araçlar anlatılıyor.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon H    Seminer
Sunum Kodu:212
Sunum Başlığı:Bilgi Sistemlerinde Risk Yönetimi
Yazar(lar) :Ecem İren - Gediz University
Özgü Can - Ege University
Özet:Bir tehdit kaynağı nedeniyle oluşabilecek güvenlik açığının negatif bir etkisi olarak tanımlanan risk, aynı zamanda güvenlik açığının gerçekleşme olasılığının ve etkilerinin bir fonksiyonudur. Bilgi sistemleri güvenliğinin önemli bir konusu olan risk yönetimi ise bir kuruluşun bilgi varlıklarına ve altyapısına yönelik ilgili riskleri tanımlama, değerlendirme ve kontrol etme gibi faaliyetleri içeren bir süreçtir. Risk tanımlamada, kuruluşun güvenlik duruşunun ve karşılaştığı risklerin incelenip belgelendirilmesi gerçekleştirilmekte; risk değerlendirmede, kuruluşa ait hangi bilgi varlıklarının riske maruz kaldığı belirlenmekte; risk kontrolünde ise, risk oluşumlarını kabul edilebilir bir düzeye indirgemek amacıyla mevcut riskleri azaltmak amaçlanmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli amaç varlıkların gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasıdır. Gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliği ortadan kaldırarak güvenlik ihlallerine neden olan her türlü eylem tehdit olarak adlandırılmaktadır. Tehdit modelleme, sistemde oluşabilecek tehditlerin belirlenip belgelendirilmesi ve önlemler alınarak tehditlerin azaltılması olarak gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreç; güvenlik geliştirme takımlarının, uygulamaları potansiyel düşman gözünden inceleyerek sistemin tehdit profilini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sistemle ilişkili olabilecek risklerin saptanmasında da önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, tehdit modelleme risk yönetimi için gereken bir girdi olarak düşünülmektedir. Bu çalışmada, bilgi güvenliği kapsamında risk yönetimi ve tehdit modelleme kavramları incelenmekte, bu kavramların bilgi güvenliğinin sağlanmasındaki önemi ve bu amaçla uygulanan teknikler açıklanmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon E    Güvenlik - 3
Sunum Kodu:214
Sunum Başlığı:İngilizce Hazirlik Okulu Akademik Bilgi Sistemi
Yazar(lar) :Hüseyin Özkan Erdem - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Eser Sahillioğlu - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Özet:Üniversitemiz için yenilediğimiz İngilizce Hazirlik Okulu Akademik Bilgi Sistemini tanıtacağız. Eğitim ölçme ve değerlendirmede çok önemli bir konu olan güvenlik ve şeffaflık konusunu da ele almak istiyoruz. Güvenlik için alınan fiziksel ve yazılımsal önlemler ile değerlendirme sonucunun tüm detayları ile ilan edilebilmesi için yapılan çalışmaları anlatacağız.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon E    Yazılım - 5
Sunum Kodu:215
Sunum Başlığı:Çevrimiçi Uzaktan Öğretimde Bir Ders Deneyimi: İngilizce Dersi Örneği
Yazar(lar) :Hasan Uçar - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Alper Tolga Kumtepe - Anadolu University
Özet:Çevrimiçi Uzaktan Öğretimde Bir Ders Deneyimi: İngilizce Dersi Örneği. Uzaktan öğretim gittikçe artan uygulama alanları ile öğretme ve öğrenme konusunda önemli birçok gelişmenin odağındadır. Ancak alanyazında uzaktan öğretimin uygulanması aşamasında uygun öğrenme ortamı seçimi, ders tasarımı, ölçme-değerlendirme gibi konularda çeşitli sorunların olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışma Advancity öğrenme yönetim sistemiyle 2015-2016 öğretim yılı Güz yarıyılında çevrimiçi ortamda yürütülmüş bir dersin tasarımı ve işlenişiyle ilgili araştırmacının deneyimlerini kapsamaktadır. Çalışma Marmara Bölgesinde bir devlet üniversitesinde çevrimiçi uzaktan öğretim yoluyla verilen İngilizce dersini konu almaktadır. Ders çevrimiçi ortamda 434 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada tercih edilen öğrenme yönetim sistemi, ders tasarımı ve derslerin yürütülmesi süreçleri ve canlı dersleri yürütmek için kullanılan Perculus sanal sınıf uygulaması ele alınmıştır. Sonuç olarak, uzaktan öğretimde özellikle öğrenme yönetim sistemi kullanımına ve ders tasarımına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
Sunum Kodu:216
Sunum Başlığı:Çok Katmanlı Algılayıcı, K-NN ve C4.5 Metotlarıyla İstenmeyen E-postaların Tespiti
Yazar(lar) :Kadir Tekeli - Adnan Menderes Üniversitesi
Rıfat Aşlıyan - Adnan Menderes Üniversitesi
Özet:Bu çalışmada, istenmeyen e-postaların Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA), K-En Yakın Komşu (K-NN) ve C4.5 metotları kullanılarak tespit uygulamaları yapılmıştır. Bunun için UCI Makine Öğrenmesi Havuzundaki Spambase veri seti, "arff" formatına dönüştürülmüştür. WEKA yazılımı kullanılarak eğitim ve test işlemleri için eğitim ve test veri setleri elde edilmiştir. Eğitim setindeki verilerle sistem eğitilmiş ve test veri setleriyle sistemin başarısı test edilmiştir. Bilgi kazanımı metoduyla en değerli on, yirmi, otuz, kırk, elli ve bütün öznitelikler için gerçekleştirilen uygulamalar karşılaştırılmıştır. K-Katlamalı Çapraz Doğrulama yaklaşımı ile yapılan uygulamalarda kullanılan sınıflandırma metotlarından ÇKA, K-NN ve C4.5 ile başarıları F-ölçüsü ve Doğruluk Oranına göre karşılaştırılmıştır. En yüksek başarı F-ölçüsü ve Doğruluk oranına göre %92,8 C4.5 algoritmasıyla öznitelik sayısı 50 alındığında elde edilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon B    Veri Maden - 1
Sunum Kodu:218
Sunum Başlığı:Postmodern Çağda Hibrit Üniversite Modeli ve Türkiyede Uygulanabilirliği
Yazar(lar) :Emre Dinçer - Adnan Menderes Üniversitesi
Özet: Hibrit üniversite kavramı ülkemiz için yeni olsa da dünyada pek çok gelişmiş ülkede uygulanmakta olan melez bir öğretim modelidir. Bu çalışmada hibrit üniversite modelinin dünyadaki örneklerinden yola çıkılarak Türkiye için uygulanabilirliği tartışılacaktır. Açık öğretim sisteminde Türkiye’de ilkleri başarmış bir kurum olarak Anadolu üniversitesinin hali hazırda uyguladığı hibrit kurslardan yola çıkılarak Türkiye’de bu öğretim modeli tasarısı, mevcut sistem içerisinde, üniversite özel sektör bağlamında nasıl uygulanabilir ve geliştirilebilir sorusuna yanıt aranacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 3
Sunum Kodu:22
Sunum Başlığı:Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi
Yazar(lar) :Emre Kazan - TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Fatih Gülüşen - TRT
Osman Büyükköroğlu - TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Coşkun Aygün - Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Özet:Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde tüm kurumlar için web siteleri çok önemli hale gelmiştir. Web sitelerinin kullanılabilirliği kurum imajı ve kullanım kolaylığı için vazgeçilmez bir faktördür. Bu çalışmada Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu web sitesinin kullanılabilirliği incelenmiştir. Bunun için gerçek kullanıcılar ve gerçek görevler ile yapılan kullanılabilirlik testi yüz kişiye uygulanmıştır. Kullanılabilirlik testinde deneklere web sayfasının çeşitli bölümlerinin kullanımını gerektiren on altı soru yöneltilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlardan web sitesinin bazı bölümlerinde genel memnuniyetsizlik gözlenmiştir. Bu gözlemlere dayanarak sorunların çözülebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon B    Web - 1
Sunum Kodu:220
Sunum Başlığı: 3B Jeodezik Ölçme Ve Mekansal Karar Destek İçin Robotik Bir Yaklaşım
Yazar(lar) :Caner Güney - İstanbul Teknik Üniversitesi
Serdar Bora Sayın - İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet:Öncelikli olarak yer altında madencilik ölçmeleri ve diğer madencilik uygulamalarında kullanılmak üzere, uzaktan kontrol edilebilen ve/veya otonom hareket edebilen bir robotik ölçme ve izleme sistemi geliştirilmektedir. Geo-enable Robotic Surveying System (GeoRoSS) adı verilen mobil robotik ölçme sisteminin hareketli platformu üzerinde 3B lazer tarama cihazı ve diğer çok amaçlı veri toplayabilen duyargalar (algılayıcı-sensor) bulunmaktadır. ROS tabanlı bir araştırma robotu olan ‘GeoRoSS’ kapalı ortamda (indoor), açık ortamda (outdoor) ve yer altı (underground) ortamlarında çalışabilen gerçek zamanlı ve yüksek doğruluklu üç boyutlu (3B) konum bilgileri üretebilen mobil bir robotik sistem olarak geliştirilmektedir. Çalışmanın temel konusu çok fonksiyonlu robotik ölçme sisteminin navigasyon parametrelerinin üretilmesi, jeodezik ölçmelerle ilişkilerinin kurulması ve 3B lazer tarayıcı tarafından üretilen 3B nokta bulutlarının navigasyon parametreleri kullanılarak çakıştırılmasıdır (automatic registration). Çalışmanın bir diğer konusu da ortam bilgilerinin mekansal verilerle birleştirilerek Mekansal Bilgi Sistemi (Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Geospatial Information System (GIS)) tabanlı mekansal karar-destek (spatial decision support) sisteminin oluşturulmasıdır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon C    Karar
Sunum Kodu:222
Sunum Başlığı:SURF Yöntemi ile Yüz Tanıma
Yazar(lar) :Serhat KONYALIOĞULLARI - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Serkan BALLI - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Özet: Bu çalışmada SURF (Speeded-Up Robust Features) yöntemi kullanılarak Caltech (California Institute of Technology) yüz veritabanı üzerinde yüz tanıma uygulaması geliştirilmiştir. Resim içerisinde bulunan yüzler, Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) algoritması ile tespit edilmiştir. Kaynak yüz resmi üzerinde bulunan ayırt edici özellikli noktaların –SURF noktaları- tespit edilmesi ve bu noktaların farklı resimler üzerinde aynı şekilde tespiti yapılan noktalar ile karşılaştırılması ile yüz tanıma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma aynı kişinin farklı ortam ve ışık altında çekilmiş fotoğraflarında farklı özellik ve sayıda noktanın belirleyici olabileceğini göstermiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon E    Yazılım - 4
Sunum Kodu:224
Sunum Başlığı:Yeni Nesil Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka
Yazar(lar) :Caner Güney - İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet: Bilişim çağında yaşıyor olmamıza karşın halihazırda kurum ve kuruluşlar ürettikleri ya da elde ettikleri verileri/bilgileri silo mantığı çerçevesinde veri adaları olarak saklamaktadır. Mekansal Veri Altyapılarının (SDI) ve geoportalların etkin olarak kullanıldığı 21. yüzyılda mekansal verinin yönetişiminde daha etkin yollar aranmakta ve ayrıca bilgisayarların/ajanların bu yönetişimin bir parçası olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu biçimde karar-destek süreçlerinden zayıf yapay zeka (weak artifical intelligence) yaklaşımına dayalı karar-verme süreçlerine ulaşılacaktır. Bu tür yaklaşımlar ülkeler, kıtalar ve hatta Birleşmiş Milletler altında global vizyonla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında mekansal veritabanında bulunan verileri/bilgileri kullanmak için kavramsal yapılarının veri modelleme kısmında nasıl oluşturulabileceği, aplikasyon şemalarına (application schema) nasıl geçilebileceği ve implementasyonlarının nasıl yapılabileceği konusunda ISO ve OGC standartlarıyla uyumlu bir metodoloji açıklanacaktır. Bu metodoloji ayrıca ontolojilk yaklaşımla zenginleştirilerek ajanlarla birlikte insanların nasıl birlikte çalışabileceğini gösterir semantik mimari ile zenginleştirilecektir. Çalışmanın bir diğeri bileşeni de sözü edilen mekansal bilişim yaklaşımı ile Mekansal Veri Altyapısı felsefesinin nasıl etkinliğinin arttırılabileceğidir. Bu ve benzer metodolojik yaklaşımlarla oluşturulacak mekansal bilgi sistemlerinde insanlar ve ajanlar birlikte çalışabilecek, ajanlar tek başlarına karar-verme sürecini gerçekleştirebilecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon E    Insaat - 1
Sunum Kodu:226
Sunum Başlığı:Restoran Yönetim Süreçlerine Mobil Yaklaşım: Bir Android Uygulama
Yazar(lar) :Mevlüt İNAN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Başkale M.Y.O.
Emre BİÇEK - Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Özet:Restoran yönetim süreçleri, müşterinin işletmeye girmesiyle başlayan ve hesabı ödemesiyle sonuçlanan durumlar bütünüdür. Bu güne kadar işletilen bu süreçlerde farklı yöntemler kullanılmıştır. En gelişmiş sistemler, el terminalleri diye tabir edilen, garsonun müşterinin siparişlerini sisteme girebildiği ve gerekli yerlere (Mutfak, Yönetici Ekranı) iletebildiği küçük elektronik cihazların kullanıldığı sistemledir. Yapılan çalışmada; diğer çalışmalardan farklı olarak, Android tabanlı bir mobil uygulama geliştirilmiş ve restoran yönetiminin bütün süreçlerinin herhangi bir ek donanıma veya yazılıma ihtiyaç duyulmadan sadece akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Günümüzde gelişen mobil teknolojiler ve akıllı telefon kullanan kişi sayısı göz önüne alındığında uygulamanın ne denli ulaşılabilir olduğu ortaya çıkmaktadır. Böylece günümüzde kullanılan restoran sistemlerin yapabildiklerinin dışında bu uygulama, müşterinin kendi akıllı telefonundan restoran sistemine katılıp sipariş verebilmesi ve garson ile iletişime geçebilmesi gibi birçok avantaj sağlamaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon B    Android
Sunum Kodu:227
Sunum Başlığı:Anlamsal Web’de Bilginin Depolanması için Bir Yaklaşım: Oracle Performans Değerlendirmesi
Yazar(lar) :Emine Sezer - Ege Üniversitesi
Okan Bursa - Ege Üniversitesi
Özgü Can - Ege Üniversitesi
Özet:Anlamsal Web, makineler tarafından okunabilen ve kavramsal olarak anlaşılabilen bilginin temsil edilmesini sağlamak amacıyla bugünkü web’in genişletilmesi olarak görülmektedir. Anlamsal web, klasik veri yönetiminde yer alan verimli bilgi depolama, sorgu optimizasyonu ve veri entegrasyonunun sağlanması ile ilgili problemlere çözüm getirmektedir. Bu amaçla ontolojilerde tanımlanan bilgi veri depoları, dosyalar gibi farklı ortamlarda tutulmaktadır. Bilgi depolama ve sorgulama açısından anlamsal web desteğini veren ilk veritabanı Oracle’dır. Sağlık alanı tanımlanan, depolanan ve izlenen bilgi açısından bakıldığında oldukça büyük, karmaşık ve dağıtık bir ortamdır. Bu çalışmada sağlık alanına ait büyük verinin Oracle üzerinde depolanarak, sorgulanması üzerine elde edilen performans değerlendirilmeleri sunulmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon D    Teknik - 3
Sunum Kodu:228
Sunum Başlığı:Altıgen Hücresel Otomatlar ile Tavaf Alanı Benzetimi Modeli
Yazar(lar) :Umut Kaya - Kavram Meslek Yüksek Okulu
Ediz Şaykol - Beykent University
Özet:Kalabalık benzetimi genellikle afet ve benzeri durumlarda bina veya alanlardaki kalabalığın güvenli ve hızlı şekilde uygun boşaltma yöntemini belirlemeyi hedef alan çalışma alanıdır. Boşaltma işleminin en az hasar ile gerçekleştirilmesi için gerçek kalabalık hareketlerinin bilgisayar ortamında yazılım sistemleri tarafından benzetilmesi sonucu en az maliyet ve en keskin çözüm yolu elde edilebilmektedir. Bu bağlamda, sosyal kuvvet modeli üzerinde araştırmalar yapılmış ve kütle ile doğru orantılı olarak momentum denkleminden sosyal kuvvet modeli ilkesi çıkarılarak benimsenmiştir. Benimsenen bu sosyal kuvvet modeli ile yayaların benzetimlerindeki hareket eğilimleri değerlendirilmiştir. Bu anlamda uygun bir uygulama alanı olarak literatürde tavaf ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Literatürdeki çalışmalarda hacı adayı olan yayaların yönlü olarak hareket benzetimlerinde hız hataları bulunmaktadır. Bu hataların en temel kaynağı ızgara tabanlı bir hücresel otomat modeli tercih edilmiş olmasıdır. Bu çalışmada, altıgen hücresel otomatlar ile yayaların tüm yönlere olan hareketlerinin daha az hata ile veya hatasız modellemesi sunulacaktır. Tavaf alanı ile ilgili önceki çalışmalar ile kıyaslamalar yapılarak daha gerçekçi modelleme yapıldığı gösterilecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon D    Teknik-5
Sunum Kodu:23
Sunum Başlığı:Sabancı Üniversitesi'nde Mobil Yaşam
Yazar(lar) :Ercan Mutlu - Sabancı Üniversitesi
Özet:Üniversitelerde kullanıcıların isteklerini anlamak, değerlendirmek, değişen talepleri karşılamak ve doğru bilgiye anında ulaştırmak son derece önemlidir. Sabancı Üniversitesi olarak bunları doğru şekilde kurgulayarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilecekleri sade ve kullanıcı dostu olan “iSabancı mySU” mobil uygulamamızı geliştirdik. Bu oturumda mobil uygulama geliştirme ve Drupal, CRM,… gibi diğer servisler ile entegrasyon sürecimiz hakkında paylaşımlarımızı bulabilirsiniz.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon B    Mobil - 2
Sunum Kodu:230
Sunum Başlığı:Raspberry Pi Kurulumu ve Kullanımı
Yazar(lar) :Abdullah BAYKAL - Dicle Universitesi
Aziz Mahmut YÜCELEN - Dicle Universitesi
Özet:Raspberry Pi 2009’da geliştirilmeye başlanmış kredi kartı büyüklüğündeki tek board’dan oluşmuş kredi kartı büyüklüğünde,usb ve ethernet girişlerine sahip, televizyona da bağlanabilen, bir masaüstü bilgisayarın yapabileceği hemen her şeyi yapabilen tam donanımlı bir mini bilgisayardır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon D    Teknik - 8
Sunum Kodu:236
Sunum Başlığı:Çok Katmanlı Algılayıcı Yapay Sinir Ağı ile Lineer Diferansiyel Denklem Sisteminin Çözümü
Yazar(lar) :İCLAL GÖR - ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Özet:Çok Katmanlı Algılayıcı Yapay Sinir Ağı Modeli ile Lineer Diferansiyel Denklem Sisteminin Çözümü Yapay sinir ağları Makine Öğrenmesi alanında sıklıkla kullanılan metotlardır. Bu ağlar mühendislik problemleri başta olmak üzere farklı problemler için çözüm üretmektedir. Bu çalışmada yapay sinir ağı modeli olan Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) metodu diferansiyel denklem sisteminin nümerik çözümünde kullanılmıştır. Literatürde Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerinin nümerik çözümünde kullanılan bir çok farklı metot vardır. Bunlara ek olarak bu çalışmada Makine Öğrenmesi alanında kullanılan yapay sinir ağı modeli ile nümerik çözüm önerilmiştir. Yapılan çalışmada; verilen denklem sisteminin analitik çözümü ile Çok Katmanlı Algılayıcı modeli kullanılarak elde edilen nümerik çözümü karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Çok Katmanlı Algılayıcı modelinin Lineer Diferansiyel Denklem Sisteminin nümerik çözümünde kullanılabileceğini göstermiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon D    Teknik-5
Sunum Kodu:237
Sunum Başlığı:Üniversitelerde Bilimsel Çalışmaların Yönetimi ve Kütüphanelerin Rolü: İstanbul Bilgi Üniversitesi Örneği
Yazar(lar) :Sami Çukadar - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kütüphane ve E-Kaynaklar Müdürü
Serkan Kılıç - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uzman Kütüphaneci
Özet: Üniversitelerde Bilimsel Çalışmaların Yönetimi ve Kütüphanelerin Rolü: İstanbul Bilgi Üniversitesi Örneği Özet: Teknoloji ve internetteki gelişmeler, bilginin edinilmesi, düzenlenmesi, korunması, araştırmacılara sunulması ve yayınlanmasında akademik kütüphanelere ve kütüphanecilere yeni roller yüklemektedir. Akademik İletişim Kütüphaneciliği ünvanı ile kütüphaneciler, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının yayın alanının seçilmesi, yayınlanması, derlenmesi, değerlendirilmesi ve üniversite yönetimine sunulması gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan bilimsel çalışmaların Kütüphane ve E-Kaynaklar tarafından Akademik Performans Yönetim Sistemi üzerinden takip edilmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, yönetime sunulması aşamaları detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca Akademik Performans Yönetim Sisteminin kütüphane koleksiyonunun gelişimine olan etkisi ve akademik iletişim kütüphaneciliği de tartışılmıştır
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon A    Kutuphane
Sunum Kodu:238
Sunum Başlığı:Riak NoSQL ile web uygulaması çalışması
Yazar(lar) :Gökhan Boranalp - Zetaops Bil. Tek. A.Ş.
Evren Esat Özkan - Zetaops Bil. Tek. A.Ş.
Özet:Bu çalışma ile NoSQL veritabanı kullanarak başlangıçtan sona kadar bir web uygulamasını kurgulamak uygulamalı anlatılacaktır. - Geleneksel Iliskisel Veritabanından NoSQL mantığına geçerken ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri ele alınacaktır. Çalışma seminer şeklinde olacaktır. Uygulama dili Python olacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon H    Riak NoSQL
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon H    Riak NoSQL
Sunum Kodu:24
Sunum Başlığı: Sabancı Üniversitesi'nde Sosyal Ağ Uygulaması
Yazar(lar) :Mustafa Çamaltı - Sabancı Üniversitesi
Özet: Üniversite yaşamı sosyal anlamda insan hayatındaki en aktif dönemlerden biridir, bu aktif olan hayatın içinde üniversite yönetimleri ne kadar proaktif olarak dahil olabilirlerse, öğrencilerin sorunlarını anlamak ve çözüme ulaştırmak konusunda da bir o kadar başarılı olurlar. Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi olarak başarılı bir biçimde uyguladığımız sosyal ağ platformu olan “CampusNet” ile sosyal hayatı nasıl dijital bir platforma taşımayı başardık? Ayrıca bu platformun gerek öğrenci gereksede üniversite yönetimi açısından faydaları neler oldu? Bu sorulara cevap bulabileceğiniz bir oturum sizleri bekliyor.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon B    Sosyal Ağ
Sunum Kodu:242
Sunum Başlığı: Açık ve Uzaktan Öğrenmede Güncel Eğilimler
Yazar(lar) :Ali Ekrem ÖZKUL - Anadolu Üniversitesi
Mesut AYDEMİR - Osmangazi Üniversitesi
Ela Akgün ÖZBEK - Anadolu Üniversitesi
Süleyman ARI - Anadolu Üniversitesi
Elif FIRAT - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
İrem Aydın MENDERİS - MEB
Hanife Çivril - Süleyman Demirel Üniversitesi
Özet: Son yıllarda geleneksel açık üniversiteler yanında prestijli üniversitelerin de (MIT, Harvard, Stanford gibi) Açık Ders Malzemeleri (OCW: Open CourseWare), Açık Eğitim Kaynakları(OER: Open Educational Resources), Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOC: Massive Open Online Courses) gibi uygulamalarla açık kitlesel eğitime yöneldiği , yüzbinlerce öğrenenin de bu derslere kaydolduğu gözlenmektedir. Bu gelişmeler kimilerince geleneksel yüksek öğretimi ortadan kaldıracak bir paradigma değişimi olarak kabul edilirken kimileri de bunun geçici bir moda olduğunu düşünmektedirler. Bu oturumda konuyla ilgili dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’deki yüzyüze, açık ve uzaktan eğitim uygulamaları tartışılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon A    Panel
Sunum Kodu:243
Sunum Başlığı:Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği
Yazar(lar) :Ensar Arif Sağbaş - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Serkan BALLI - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Turan Yıldız - Fırat Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Ana Bilim Dalı
Özet: Teknolojinin gelişimi ve elektronik devrelerin küçülmesi ile sadece bilgisayarlar ve akıllı telefonlar değil aynı zamanda günlük hayatta kullanılan kıyafet ve aksesuarlara sensör vb. donanımlar eklenerek akıllı cihaza dönüştürülebilmekte ve bunlar da kendi aralarında haberleşebilmektedir. Bu yüzden, kullanıcı veri alışverişi ve hesaplama gibi işlemlerini, daha büyük bilgisayarlara ihtiyaç duymadan vücuduna monte durumda bulunan elektronik devreler veya üzerine giydiği kıyafetlerinin hesaplama ve haberleşme yeteneği kazanması sonucunda kolayca sağlayabilmektedir. Bu çalışmada giyilebilir akıllı cihazların geçmişten günümüze olan gelişimi incelenmiş ve gelecekte planlanan giyilebilir akıllı teknolojiler hakkında bilgi verilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon B    Mobil - 2
Sunum Kodu:244
Sunum Başlığı:Eğitimde Açıklık ve Dönüşüm
Yazar(lar) :Ali Ekrem ÖZKUL - Anadolu Üniversitesi
Cengiz Hakan AYDIN - Anadolu Üniversitesi
Alper TEKİN - UDACITY
Ahmet ULUDAĞ - TÜBİTAK
Alp KÖKSAL - Khan Academy STFA
Engin KURŞUN - Atatürk Üniversitesi
Aydın Ziya ÖZGÜR - Anadolu University
Özet:Bu panelde dijital çağın eğitim paradigması olarak gelişen ve gittikçe benimsenerek yaygınlaşan “Açık ve Çevrimiçi Öğrenme” olgusu tartışılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon A    Panel
Sunum Kodu:245
Sunum Başlığı: E-Defter Uygulamasında Özgün Adat Hesaplama Yazılımı
Yazar(lar) :İlknur Gür Nalçacı - Idea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Salih Bayar - Idea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Özet: Firmalar nakit ödeme yapma ve ödeme alma işlemlerini yasal defterlerinde 100 hesap numarası borç ve alacak kaydından takip etmektedirler. E-Defter, Vergi Usül Kanunu'nda belirtilen işletmelerin tutmak zorunda olduğu, dosya boyutları şirket büyüklüğüne göre değişen ama çoğunlukla çok büyük olan yevmiye ve defter-i kebir' lerin elektronik ortama aktarılması, düzenlenmesini ve doğrulanmasını sağlayan bir projedir. Böylece işletmeye ait tüm defter kayıtları elektronik ortamda bir standarda göre tutulması kolay analiz edilebilirlik özelliğini de beraberinde getirmiştir. Veri standart olsa dahi analiz yöntemleri hala görecelidir. Bu kapsamda denetmenlerin kasa kayıtlarındaki fazla tutara adat hesaplanmasında kullandıkları yöntemler karşılaştırılacaktır. Bunun yanında veri madenciliği teknikleri kullanılarak doğrudan veri üzerinden değerlendirmeler yapan yeni bir yöntem ve yazılımı üzerinde durulacaktır. Bu yöntemlerin gerçeklenmesinde XSLT, Java, HTML5, JavaScript, JQuery gibi teknolojilerden faydalanılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre e-Defter kapsamında hesaplanan adat değerinin hem vergi mükellefi hem de GİB açısından en adil yöntemin, ilk defa bu makalede sunulan güven aralığı ve zaman serileri yöntemi olduğu ispatlanmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon E    Yazılım - 4
Sunum Kodu:246
Sunum Başlığı:Siber Güvenlik Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Yazar(lar) :Ayşe Ulutaş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
Süleyman Sadi Seferoğlu - Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
Özet:Siber Güvenlik Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Özet: Teknolojinin hızlı gelişimine paralel bir şekilde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı da dünya genelinde hızla artmaktadır. İnternet kullanımının giderek yaygınlaşması günlük hayata getirdiği avantajların yanı sıra kişisel, kurumsal ve/veya ulusal bilgilere yönelik saldırı ve tehditleri gündeme getirmektedir. Siber saldırı veya tehditler zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın saniyeler içinde yapılabilmektedir. Saldırılar, bireylere yönelik olabileceği gibi ülkelerin bilgi ve iletişim sistemi veya enerji, finans, sağlık gibi kritik altyapılarına yönelik de olabilmektedir. Ülkeler sanal uzayda yer alan bilgilerini korumak, oluşabilecek saldırı veya tehditlere karşı önemler almak yani sanal güvenliği sağlamak amacıyla birtakım tedbirler almaktadırlar. Ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken karşılaşabilecekleri tehditlere karşı aldıkları önlemler ulusal siber güvenlik politikaları adı altında geliştirilmektedir. Siber dünyada yani sanal âlemde yer alan bilgilerin kaybolmadan, değiştirilmeden, kötü niyetli kişilerin erişimi olmadan saklanması ve iletilmesi gereken yere güvenli şekilde iletilmesi ülkelerin siber güvenlik politikalarında yer alan temel amaç olarak görülmektedir. Öte yandan hazırlanan siber güvenlik politikaları uygulanırken birtakım sorunlarla da karşılaşılabilmektedir. Siber saldırı veya tehditler kısa sürede ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebilirken, alınan siber güvenlik önlemlerinin zaman alması ve mali açıdan pahalı olması ülkelerin siber güvenlik politikalarını uygularken karşılaştıkları en temel sorunlardandır. Siber güvenlik önlemlerinin uygulanması ve belirlenen hedeflere ulaşılması kapsamında toplumda yer alan bireylerin yeterli çabayı göstermemesi karşılaşılan sorunlardan bir diğeridir. Bu çalışmada, Türkiye’de ilki 2013 yılında oluşturulan siber güvenlik politikası ile Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya ve Almanya gibi ülkelerde oluşturulan ulusal siber güvenlik politikalarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma da belirlenen ülkeler Avrupa Birliği’ne üye ülkeler seçkisiz örneklem seçme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma kapsamında bu ülkelerin siber güvenlik politikalarıyla ilgili dokümanlar ve bu konuyla ilgili yapılmış araştırma raporları incelenmiştir. İnceleme yapılırken ülkelerin ulusal siber güvenlik politikalarının temel ilkeleri, hedefler ve karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiş ve bir durum analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerle ilgili bulgulara göre, bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenli şekilde kullanılması için bireylerin de sorumluluk alması gerektiği, herhangi bir tehdit siber tehditle karşılaşıldığında anında tepki verecek bir merkez kurulmasının sorunları çözmede etkili olacağı ve ülkelerin siber güvenlik konusunda işbirliği yapmayı destekledikleri anlaşılmaktadır. Ancak, hazırlanan siber güvenlik politikasını uygularken bazı sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda bireylere siber güvenlik ve sorumlulukları konusunda eğitim verme ve ülkelerin işbirliği halinde olmaları önerilebilir
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon E    Güvenlik - 2
Sunum Kodu:247
Sunum Başlığı: Destek Vektör Makinesi Yöntemi ile Bir Duygu Çözümlemesi
Yazar(lar) :Evrim Kasaba - Dokuz Eylül Üniversitesi
Engin Yıldıztepe - Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet: Duygu çözümleme, doğal dil işleme, istatistiksel öğrenme ve metin madenciliği yöntemlerinin kullanıldığı, popüler bir çalışma alanıdır. “Düşünce Çözümleme” ve “Fikir Madenciliği” olarak da isimlendirilmektedir. Duygu analizi bir metin sınıflandırma problemi olup popülerliği ve ticari getirileri sebebiyle günümüzde ilgi gören bir çalışma alanıdır. Son yıllarda sosyal ağlarda, web bloglarında, alışveriş sitelerinde belirtilen yorumların otomatik sınıflandırılması ihtiyacı bu alana olan ilgiyi arttırmıştır. Ticari şirketler, yapımcılar ve siyasiler gibi birçok kuruluş-kişi için isimlerinin ve olayların insanlarda hangi duyguyu oluşturduğu her zaman önemli bir bilgidir. İnternetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasından önce bu bilgiyi elde etmek oldukça zor ve masraflıydı. Ancak günümüzde insanların duygu ve düşüncelerini paylaşabildiği platformlar bu alandaki araştırmalar için önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Duygu çözümlemede temel iki yaklaşım bulunmaktadır; sözlük tabanlı yaklaşım ve istatistiksel yaklaşım. Sözlük tabanlı yaklaşımlar, duygu çözümleme işlemlerinde anlamsal bir sözlük veritabanını kullanan yarı denetimli yaklaşımlardır. İstatistiksel veya makine öğrenmesi yaklaşımları ise etiketli eğitim verisi üzerinden öğrenen denetimli yöntemlerdir. Destek vektör makinesi de bu yöntemlerden biridir. Bu çalışmada, duygu çözümleme ve güncel kullanım alanları hakkında bilgi verilmiş ve destek vektör makinesi yöntemi kullanılarak yapılan uygulama tartışılmıştır. Uygulamada, Twitter verileri kullanılmıştır. Çalışma R istatistiksel programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon B    Veri Maden - 4
Sunum Kodu:248
Sunum Başlığı:Gömülü Web Sunucusuyla Internet Tabanlı Denetim Uygulaması
Yazar(lar) :Yalcin Albayrak - Akdeniz Üniversitesi
Seçkin Şen - Akdeniz Üniversitesi
Batuhan Bulut - Akdeniz Üniversitesi
Özet: In the recent time, Internet has begun to be part of our lives with development and expansion of information technology systems. Many computer systems are connected by the Internet to each other and an ever-growing global communications network. At the same time, people are growing with each passing day "knowledge storage / sharing and access it easily" requests is a technology that emerged in the aftermath of requests. Thanks to this technology, people can obtain the information cheap, fast and are able to access in a safe way. Today's technology comes the point that, web browser or mobile device to access the embedded systems and sensor data and control offers the ability to make intelligent. This study is an Internet-based application that has a less costly control hardware from the computer acts as the web server was designed using Microchip PIC18F4620 microcontroller unit of the company, ENC28J60 Ethernet controller has been carried out by local and global network data exchange and via web browser and Android operating system smartphones whether it requires access to the web server, control and inspection operations have been performed.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon D    Teknik - 7
Sunum Kodu:249
Sunum Başlığı:Parmak Hareketini Kopyalayan Robot El Gerçekleştirilmesi
Yazar(lar) :Ömer Korkmaz - İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mustafa Cem Kasapbaşı - İstanbul Ticaret Üniversitesi
Özet:Bu çalışmada parmakların hareketlerini operatörün eline giyilen bir eldiven aracılığı ile tekrarlayan bir robot kol tasarlanmış ve gerçekleşmiştir. El modeli 3D yazıcı aracılığı ile hazırlanmıştır. Sıradan bir eldivene yerleştirilen esnek algılayıcılar sayesinde, parmak hareketlerini elektrik sinyallerine çeviren, sonra bu değerleri mikro denetleyici ile işleyip, bağlı bulunan ayrık servo motor sistemlerinin senkron şekilde çalışması sağlanmıştır. Mikro işlemcide hesaplama süresi çok kısa olduğu için gerçek zamanlı etkileşime yakın bir sonuç elde edilmiştir. Bu çalışmada maliyeti düşürebilmek için tüm donanımlar ayrık olarak alınmış bu şekilde sistem araştırmacı tarafından tasarlanmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon D    Teknik - 7
Sunum Kodu:25
Sunum Başlığı:Web Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemleri: Yapıları ve Özellikleri
Yazar(lar) :Ömer Deperlioğlu - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Gür Emre Güraksın - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Utku Köse - Uşak Üniversitesi
Özet:Klinik çalışmalar, tıbbi tedavilerin etkinliği ve güvenliğini değerlendirmek için temel bilgi kaynağıdır. Bu çalışmaların kanıta dayalı tıpta büyük önemi vardır, ancak tüm klinik çalışma sonuçları için veri analizi ve karar destek yetenekleri sağlayan kullanışlı bilgi sistemlerinin eksikliği vardır. Klinik karar destek sistemleri (KKDS) hasta verilerine göre tanısının konması gibi karar verme işlemlerinde hekimlere yardımcı olmak için tasarlanmış etkileşimli yazılım sistemleridir. Modern klinik karar destek sistemleri yetenekleri ile kullanıcılara geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. World Wide Web teknolojileri, karar destek sistemlerinin tasarım, geliştirme, uygulama yapısını tamamen değiştirmiştir. Bu makale KKDS hakkındaki son teknolojik gelişmeleri ve Web tabanlı KKDS' nin mevcut yapılarını özetlemektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon C    Karar
Sunum Kodu:250
Sunum Başlığı: Çocukların Yazılım Eğitimi için Yeni Bir Programlama Dili: Huhu
Yazar(lar) :Mehmet Köse - Süleyman Demirel Üniversitesi
Özet:1. Giriş 21. Yüzyılın hemen başında Dot-Com balonu ile sarsılan internet sektörü, kendini birkaç yıl içinde tekrar toparlayarak etkili internet girişimlerini ortaya çıkardı ve milyar dolar seviyesinde değerlemelere kolaylıkla ulaşabilen girişimler, yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, sürekli en yeniyi en hızlı şekilde tüketmek isteyen internet kullanıcıları ile kısa zamanda büyük bir ekosistem haline geldi. 20. Yüzyıl'ın aksine ham madde ihtiyacı olmaksızın sadece teknoloji kabiliyeti ile başarılı ve karlı şirketlerin ortaya çıkabiliyor oluşu, devletleri de okullarda yazılım dersleri vermeye, vatandaşları için bu alanda farkındalıklar oluşturmaya, kurulan teknoloji şirketlerini desteklemeye itti [1]. Bunun yanında internet sektörü içindeki büyük girişimler ise yetenekli insanları erken yaşta keşfetmek için lise öğrencilerine staj imkanları sunmaya, daha genç yaştaki öğrencilere yazılım eğitimi vermek üzere çeşitli eğitim organizasyonlarını desteklemeye başladılar [2]. Çocuklara ve gençlere yazılım öğretme amacı ile birçok üniversite, kar amacı gütmeyen kurum, kuruluş ve topluluk etkinlikler ve projeler yürütmektedir. Ağırlıklı olarak programlama mantığını görselleştirerek kazandırmaya çalışan bu projeler, eğitimin paydaşı olan birçok bireyden de gönüllülük esaslı olarak destek almaktadır. Ayrıca devlet başkanlığı düzeyinde bireylerin desteğiyle yazılım organizasyonlara dikkat çekilmeye çalışıldığı görülmektedir. 2. Problem Temel programlama mantığını Scratch ve türevi görsel yazılımlar ile kavrayabilen öğrencinin gerçek bir programlama dili ile buluştuktan sonra geliştirme yapabilmesi için bir takım zorlukların bulunduğu görülmektedir. Öğrencilerin anadillerinin dışında bir dil bilmek zorunda olmaları, yeni öğrenecekleri dilin yapısının, öğrendikleri görsel arayüz ile benzerlik taşımaması öğrenciye yeterli hazırbulunuşluluğu sağlamamaktadır. 2. Proje Hakkında Huhu, açık kaynaklı bir proje olup, kodları internet üzerinden erişilebilecek bir konumdadır [3]. Python dili ile geliştirilmiş bir sözdizimi yorumlayıcısından ibaret olan proje, Linux işletim sistemleri üzerinde çalışabilmektedir. Web üzerinden kullanılabilecek bir komut satırı arayüzü geliştirilmesi de planlanmaktadır. 3. Amaçlar Huhu projesi, görsel olarak yazılım mantığını kavramış öğrenciye komut satırı üzerinde, gerçek programlama dillerine yakın bir seviyede, öğrencinin ana dilinde ve giriş seviyesi programlama yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Temelde kendine has bir sözdizimi ve kod girdilerini yorumlayan ve çalıştıran bir mekanizmayı içeren Huhu, gerçek bir programlama dili olmayıp, öğrencinin gerçek bir programlama diline geçişine kadar refakat etmeyi amaçlamaktadır. 4. Sonuç Bahsi geçen problemler nezdinde, daha kolay bir programlama eğitimini sağlayabilmeleri için eğitimcilere kolay anlaşılabilir, kolay kurulabilir, kolay kullanılabilir bir programlama dili arayüzü inşa edilmekte, eğitimcilere bu noktada bir içerik oluşturulması planlanmakta ve bir topluluk oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca özgür bir yazılım olan Huhu, yazılım bilgisine sahip ve katkı sağlayabilecek eğitimcilerden destek beklemektedir. [1] http://webrazzi.com/2014/02/12/birlesik-krallik-zorunlu-programlama-dersi/ [2] http://code.org [3] https://github.com/mehmetkose/huhu
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon C    E-Ögrenme - 1
Sunum Kodu:252
Sunum Başlığı:Alıntı ve Referans Düzenleme Programlarının Karşılaştırılması
Yazar(lar) :Burak KAYA - Adnan Menderes Üniversitesi
Önem YILDIZ - Adnan Menderes Üniversitesi
Mahmut SİNECEN - Adnan Menderes Üniversitesi
Özet:Alıntı ve Referans Düzenleme Programlarının Karşılaştırılması Kaynakça hazırlanması ve atıf düzenlemesi, akademik çalışmalar için önemli bir yer tutmaktadır. Dergi, kitap, bildiri, vb. akademik yayınlarda en önemli sorun, her bir yayıncının farklı bir kaynakça ve atıf formatı istemiş olmasıdır. Yapılacak akademik çalışmalar için bu düzen farklılığı iş yükünü arttırmakta ve dolayısıyla da zaman açısından sorun yaratmaktadır. Bu durum, alıntı ve referans düzenleme programlarına yönelik bir ihtiyaç doğurmakta olup, bu doğrultuda ücretli ve ücretsiz birçok farklı program tercih edilmektedir. Bu çalışmada, sahip oldukları özellikler bakımından birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları bulunan alıntı ve referans programları fiyat, çalışma şekli, depolama alanı, kullanıcıya sağlanan kolaylıklar gibi açılardan incelenmiş olup, alıntı ve referans düzenleme programları konusunda bilgi sahibi olmayan bir grup ile çalışılarak, ilk kullanımları esnasındaki deneyimlerine yer verilmiştir. Elde edilen sonuçların, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik yazılımı seçmeleri konusunda kolaylık sağlaması ve gelecekteki çalışmalara yol göstermesi hedeflenmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon A    Kutuphane
Sunum Kodu:255
Sunum Başlığı:Raspberrypi İle Led Refleks Oyunu
Yazar(lar) :Yalcin Albayrak - Akdeniz Üniversitesi
Kemal Ünal Akdemir - Akdeniz Üniversitesi
Özet:Led refleks oyunu , rastgele yanan 8 adet rgb ledi belirli süre içerisinde buton yardımı ile yakalama mantığı ile oynanan refleks oyunudur. Oyun , Raspberrypi üzerinde Python programlama dili ile yazılmış 3 seviyede oynanan oyuncuların hızlarının ön planda olduğu bir oyundur . Oyun esnasında oyuncunun durumunu analiz eden ve oyuncu sıralaması hakkında bilgi veren PythonTkinter ile oluşturulmuş arayüz mevcuttur. Oyun sonrası oyuncuya kendi durum bilgisi ve sıralaması değişen diğer kayıtlı oyunculara bilgi mesajı gönderilmesi oyunun en önemli özelliklerinden biridir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon E    Yazılım - 5
Sunum Kodu:256
Sunum Başlığı: Tabaklanmış Derilerin Yüz Ölçümlerini Bulmak İçin Görüntü İşleme Temelli Yeni Bir Yaklaşım
Yazar(lar) :Ahmet ÇAYLIOĞLU - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Erchan APTOULA - Okan Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ahmet ALKAN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Özet:Tabaklanmış derilerin yüz ölçümleri, üretici tarafından desi metre cinsinden hesaplanarak pazarlanır. Mevcut kullanılan ölçüm yöntemi teknolojinin çok gerisinde kalmakla, oldukça pahalı ve hantal sistemler olduğundan üretici emeğinin karşılığını net olarak alamamaktadır. Bu çalışmada önerilen görüntü işleme temelli yaklaşımla, ucuz, pratik ve hassas ölçümlerle deri yüzey ölçümleri daha istikrarlı hale gelmekle birlikte hata oranı da azalmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon D    Teknik - 9
Sunum Kodu:258
Sunum Başlığı:Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi
Yazar(lar) :Zehra Sayın - MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
S. Sadi Seferoğlu - Hacettepe Üniversitesi
Özet:Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon C    E-Ögrenme - 1
Sunum Kodu:259
Sunum Başlığı:Alanyazında FATİH Projesi: Bir İçerik Analizi Çalışması
Yazar(lar) :Ömer Demir - Hacetttepe Üniversitesi
Arif Tuluk - Türk Silahli Kuvvetleri
Ayse Ulutaş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Zehra Sayın - Milli Eğitim Bakanlığı
Süleyman Sadi Seferoğlu - Hacettepe Üniversitesi
Özet:Alanyazında FATİH Projesi: Bir İçerik Analizi Çalışması Ömer DEMİR1, Arif TULUK2, Ayse ULUTAŞ3, Zehra SAYIN4, Süleyman Sadi SEFEROĞLU5 1,5- Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü. 2 - Türk Silahlı Kuvvetleri. 3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü. 4 - Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, zehrasayin@meb.gov.tr ALANYAZIN Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek için BT (Bilişim Teknolojileri) araçlarının öğrenme öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edebilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Eğitimde Fatih Projesi 22 Kasım 2010 tarihinde kamuoyuna tanıtılmıştır. Eğitimde FATİH Projesi kapsamında eğitim ve öğretimin niteliğini arttırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımı için devlet okullarındaki dersliklerin tamamına tablet bilgisayar, LCD ekranlı etkileşimli tahta ve geniş bant internet altyapısının sağlanması hedeflenmektedir. Birçok akademisyen FATİH projesini çeşitli bileşenler açısından inceleyen pek çok çalışma ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalar bazen birbirleri ile çelişen bulgular ortaya koyabilmektedir. Bu durum FATİH projesinin mevcut durumunu anlamayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yapılan bu çalışmaların içerik analizi ile incelenmesi hem projenin bulunduğu durumun net olarak ortaya konulabilmesi, hem de eksiklerin belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi açısından önemli görülmektedir. Ayrıca böylelikle bundan sonraki araştırma çabalarının hangi alanlara yoğunlaşması gerektiğine dair yönlendirmelerde de bulunulabilecektir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı FATİH projesi bağlamında 2011-2015 yılları arasında yayımlanmış olan çalışmaları tanımlayıcı bilgiler, kullanılan yöntemler, bulgular ve öneriler açısından incelemektir. YÖNTEM Bu çalışma kapsamında FATİH projesi ile ilgili şimdiye kadar yayımlanmış bütün araştırmalar tanımlayıcı özellikler, yöntem, bulgular ve öneriler açısından içerik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Örneklem: İlk olarak veri tabanlarında ilgili yayınlara ulaşabilmek için arama yapmak amacıyla “fatih projesi” ve “fatih project” ifadeleri seçilmiştir. Bu ifadeler seçilirken makalede ismi bulanan 5 araştırmayıca ek olarak 3 uzmandan da fikir alınmıştır. Bahsedilen ifadelerin başlık, anahtar kelimeler veya özette en az bir kez yer alması incelenen çalışmanın örnekleme dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’de yapılmış tezlere erişebilmek için Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi taranmıştır. Makalelere erişmek için ise Web of Science, Science Direct, Scopus, Eric, Ebsco, Ulakbim ve Google Akademik (ilk 100 bağlantı) veri tabanları 2011 yılından günümüze kadar taranmıştır. Yukarıda belirtilen veri tabanlarının seçilme nedeni bu veri tabanlarının eğitim alanındaki en saygın veri tabanları olmasıdır. Bildiriler için ise yurtiçinde Akademik Bilişim, ICITS, ITTES isimli konferans/sempozyumlar incelenmiştir. Yurt dışında ise EDULEARN , IETC ve INTE konferansları incelenmiştir. Bu konferans/sempozyumların seçilmesinin nedeni eğitim teknolojileri odaklı oldukları ve FATİH projesi ile yoğun olarak ilgilendiklerinin düşünülmesidir. Yukarıdaki bahsedilen işlemler sonucunda toplamda 268 yayına erişilmiştir. Daha sonra bu yayınlar arasından birden fazla kez erişilenler elenerek bu sayı 196’ya indirilmiştir. Daha sonra yayınların FATİH projesi yayın sınıflama formu ile incelenmesi sırasında bazı yayınların FATİH projesi ile ilgili olmadığı tespit edildiğinden bu sayı 180 düşmüştür. Araştırmada kapsamında sadece makaleler (72 adet) bulgular ve öneriler açısından incelenmiştir. Veri toplama aracı: FATİH projesi yayın sınıflama formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu form oluşturulduktan sonra çalışmada yer alan diğer 3 araştırmacı tarafından gözden geçirilmiş ve gerekli değişiklikler yapılmıştır. Formun 3 bölümü bulunmaktadır. Birinci bölümde yayının ismi, yazarı ve yılı gibi yayını tanımlayan bilgiler yer almıştır. İkinci bölümde örneklem seçme yöntemi ve veri analiz yöntemi gibi yöntemler bilgiler bulunmaktadır. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise bulgular ve öneriler bulunmaktadır. FATİH projesi yayın sınıflama formu yayın türüne göre özelleştirilmiştir. Veri analizi: FATİH projesi yayın sınıflama formu kullanılarak incelenen yayınlardan elde edilen sonuçlar betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Makalelerin bulgular ve öneriler kısmı için ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak makalelerin bulguları ve önerileri ortak yönlerine göre kodlanmış ve daha sonra bu kodlamalar bir başka araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir. BULGULAR Bu bölümde Fatih projesinin 5 bileşenine yönelik bulgular raporlanacaktır. Bunların yanı sıra ortaya çıktığı görülen Fatih projesine yönelik tutum ve Fatih projesinin genel durumuna yönelik bulgular da raporlanmıştır. Fatih projesine yönelik tutum: Tabletler öğrencilerin bilişim teknolojileri dersine yönelik ilgilerini arttırmıştır. Öğrenciler derslerde tablet kullanımından memnundurlar çünkü tablet kullanımını eğlenceği bulmaktadırlar. Öğretmenler proje ile zamandan tasarruf sağladıklarını, ders aktarımlarının hızlandığını belirtmişlerdir. Genellikle öğretmenlerin teknolojiye kolay kolay ayak uyduramayacağı, bilgi eksikliklerinin bulduğu belirtilmektedir. Akıllı tahta kullanımı konusunda özellikle görev süresi oldukça fazla olan öğretmenlerin isteksiz oldukları görülmektedir. Veliler, Fatih projesinin kitap taşıma sorununu ortadan kaldırması ve öğrencilerin teknoloji becerisini arttırması yönünden yararlı bulmaktadır. Fatih projesinin genel durumu: Projenin mevcut durumunun, alınan yolun, yapılan örnek uygulamaların ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı ve tartışılacağı tüm paydaşların katılımına açık periyodik konferansların düzenlenmesi gereği ifade edilmiştir. Fatih projesinin daha önce gerçekleştirilen/gerçekleştirilmekte olan yurtdışı projeler incelenmeden başlatıldığı anlaşılmaktadır. Türkiye’nin farklı kesimleri arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıklar düşünüldüğünde, Fatih projesinin uygulanabilmesi için gerekli analizlerin tam anlamıyla yapılmadığı ifade edilebilir. Öğretmenlere göre Fatih projesi, proje okullarının tanınırlığını arttırmıştır. Öğretmenler Fatih projesiyle birlikte teknoloji yeterliliklerinin arttığı ifade etmişlerdir. Öğretmenler, okullarda teknoloji kullanımı konusunda paydaşlar arasında bir yardımlaşma olduğunu ifade etmişlerdir. Veliler proje konusunda henüz yeterli bilgiye sahip değildirler. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması: Yazılım ve donanım boyutunda destek ve sürdürülebilirlik çalışmaları ve gerekli altyapısı yeterli değildir. Öğrenciler genellikle tabletlerin teknik sıkıntılarının çok olduğunu belirtmektedirler (Usb portlarının kullanılamaması, batarya sürelerinin kısa olması, okullarda sarj edilememesi vb.). Öğretmenler, genelde tabletler ile ilgili teknik sıkıntılar yaşadıklarını ve BİT ile ilgili altyapı problemleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtmektedirler. Öğretmenler, tabletlerde Word ve Powerpoint programlarının olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenler etkileşimli tahtaların internet bağlantısı yavaşlığından şikayet etmektedirler. Öğretmenler ve veliler tabletlerin zamanla bozulması, kırılmasına ve yedek tablet verilmesinin gecikmesine yönelik kaygılarını dile getirmiştirler. Veliler, tabletleri taşınabilir olması ve çalışmaya zevk katması açısından yararlı bulmaktadırlar. Eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi: Öğrencilerin ağırlıklı olarak görsel içeriklerden sıkça yararlandığı görülmüştür. Öğrencilerin derslere duyulan ilgi ve motivasyonlarını artıracak materyaller (eğitsel oyun, test, ek kaynaklar vb.) yetersizdir. Öğretmenler, etkin bir şekilde tablet ve etkileşimli tahtalardan yararlanabilmeleri için içeriklerin geliştirilmesini istemektedirler. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (%75) içerik geliştirememektedir. Veliler tabletler için geliştirilmiş olan içerik sayısının yetersizliğinden şikayet etmektedir. Öğretimde etkin bilişim teknolojileri kullanımı: Öğrenci sadece bilgisayarla baş başa bırakıldığı zaman öğrenme-öğretme süreci başarısız olmaktadır. Öğretmenlerin pek azının tabletleri sınıf içinde kullandıkları dikkati çekmektedir. Öğretmenler programların ders içeriklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece sınıflara ve öğrencilere teknolojik hizmet getirileceğini düşünmektedirler. Öğretmenler tabletlerini genelde e-okul uygulamalarında ve e-içerikleri incelemek amacıyla kullanmaktadırlar. Öğretmenler, etkileşimli tahtaları örnek video ve/veya film göstermek için yaygın bir şekilde kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra, öğretmenler etkileşimli tahtayı internetten araştırarak buldukları materyalleri öğrencilerle paylaşma ve soru çözme amaçlı kullanmaktadırlar. Tabletler öğrencilerin dersten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Öğretmenler öğrenciler ile göz temeası kuramamaktadır. Bu sınıf yönetimi, etkileşim ve derse bağlılık sorunlarına yol açmaktadır. Öğretmenler, etkileşimli tahtalar ile geleneksel tahtaların birlikte kullanılmasına sıcak bakmaktadır. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi: Öğretmenler, BİT kullanımı ile ilgili eğitim almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Öğretmenler etkileşimli tahtayı etkili bir şeklide kullanmayı bilmemekte ve bu nedenle zorunlu kullanımın kendileri için sorun olduğunu belirtmektedirler. Hizmet içi eğitimler bilgilendirme ve tablet ve etkileşimli tahta gibi teknolojiyi kullanmayı öğretme ile sınırlı olmamalıdır. Öğretmenler, uzmanlar tarafından, küçük gruplar halinde, okullara gelecek teknolojilerin tanıtımı, temel bilgisayar programlarının kullanımı, e-içerik hazırlama ve tabletleri ve etkileşimli tahtaları derslerde kullanma konularını kapsayan uygulamaya dönük bir hizmet içi eğitim talep etmektedirler. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının sağlanması: Tabletler kitaplar gibi basılı materyallere olan ilgiyi azaltmaktadır. Öğrenciler tabletlerdeki kısıtlamaların kaldırılmasını istemektedirler. Öğrenciler çok fazla tablet kullanımının göz problemleri gibi sorunlara yol açacağını belirtmiştirler. Öğrenci ve öğretmenlerin tablet bilgisayarları farklı amaçlar için kullandığı görülmektedir (oyun oynamak vb.). Öğretmenler tabletlerin yaydıkları radyasyonu bir sorun olarak dile getirmişlerdir. Öğretmenler, tabletlerin öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi azaltabileceğini belirtmişlerdir. Ailelerin bir kısmı interneti, çoğu zaman çocukların kendi kontrollerinden çıkabileceği ve denetleyemeyecekleri endişesi taşımaları nedeniyle olumsuz değerlendirmektedir. Çalışma hala devam etmekte olduğu için Fatih projesi ile ilgili tanımlayıcı bilgiler, yöntem ve önerilere yönelik bulgular henüz raporlanamamıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon C    E-Ögrenme - 4
Sunum Kodu:260
Sunum Başlığı:Üniversite Bilgi Sistemlerinde Entegrasyon Önerisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği
Yazar(lar) :Hakan TUTAR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İsmail KIRBAŞ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Özet:Üniversite Bilgi Sistemlerinde Entegrasyon Önerisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği Üniversiteler yapıları gereği pek çok içsel ve dışsal paydaşların bir araya geldikleri organizasyonlardır. Üretilen bilgi üniversitenin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bilgi miktarı ve bilgiyi yöneten sistemlerin sayısı arttıkça yönetilebilirlik zorlaşmaktadır. Bu çalışmada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından hali hazırda kullanılmakta olan ve birbirlerinden bağımsız çalışan bilgi yönetim sistemleri incelenerek entegrasyon ve bilgi güvenliği problemlerine karşı web servis tabanlı etkin bir çözüm önerisinde bulunulmuştur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon C    Kamu - 1
Sunum Kodu:261
Sunum Başlığı: Kinect ile Duruş Bozukluğu Tespiti
Yazar(lar) :Şadi Fuat Çankaya - Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Asım Sinan Yüksel - Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
İsmail Serkan Üncü - Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Sena Çelik - Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
İbrahim Arda Çankaya - Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Özet: Dik durma ve düzgün oturma alışkanlığı ülkemizde genelde yanlış bilindiğinden, duruş bozukluğu sık görülen bir rahatsızlıktır. Kazalar, çalışma ortamının uygun olmaması, ruhsal problemler, aşırı kilo duruş bozukluğuna yol açabilir. Doğuştan gelen yapısal bozukluklar ve ailevi faktörler de nedenler arasındadır. Bu çalışmada Kinect algılayıcısının CMOS sensörlerinden alınan bilgiler doğrultusunda kişinin duruş bozukluğunu tespit eden bir uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama duruş bozukluğunun tespitinin yanında kişiye oturuşu ya da duruşuyla ilgili tavsiyeler de vermektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
Sunum Kodu:264
Sunum Başlığı:Sağlık Sektörü Personeli için Karma Bir Hizmetiçi Eğitim Programı Tasarımı
Yazar(lar) :Hilal Seda Yıldız-Aybek - Anadolu Üniversitesi
İrem Aydın-Menderis - Anadolu Üniversitesi
Özet: Hizmetiçi eğitim uygulamaları genel olarak çağa uygun bilgi ve yeterliklere sahip olma, yeni teknolojiler kullanma, takım çalışması yapabilme gibi beceriler kazandırmaktadır. Bu hizmetiçi eğitimler ihtiyaçlar, hedef kitle ve teknolojik altyapı gözönünde bulundurularak kimi zaman çevrimiçi kimi zaman ise yüzyüze ortamlarda gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlık sektöründe çalışanların hizmetiçi eğitimlerini uzaktan ve yüzyüze iletişim, etkileşim ve öğretim yöntemleriyle sağlamak için bir karma hizmetiçi eğitim programı tasarlamaktır. Program, Association for Educational Communications and Technology (AECT)’nin 2015 yılında lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği bir öğretim tasarımı yarışmasına katılım amacıyla, bu yarışmada belirlenen şartlara uygun olarak geliştirilmiştir. Araştırmacılar, kendilerine yarışma komitesi tarafından sunulmuş olan bilgileri (personelin çalışma saatler, sayısı, çalışma alanları ve sahip olmaları gereken farklı türde yeterlikler, teknolojik araçlara erişim imkanları, ders içerikleri vb.) dikkate alarak karma (blended) bir hizmetiçi eğitim programı geliştirmişlerdir. Geliştirilen program, 25000 sağlık çalışanı için hazırlanmış olup 20 saatlik bir ders sürecini kapsamaktadır. Buna ek olarak, tasarım aşamasında yetişkinlerin öğrenmesi ile ilgili özellikler dikkate alınmıştır. Canvas öğrenme yönetim sistemi dahilinde sunulması planlanan hizmetiçi eğitim programı için, eğitim süreci, ölçme ve değerlendirme stratejileri, kullanılacak öğretim ortam ve araçları belirlenmiş ve bütçe çizelgesi ile çalışma takvimi oluşturulmuştur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon C    E-Ögrenme - 5
Sunum Kodu:266
Sunum Başlığı:Protez-Biyonik El Kontrolü İçin EMG İşaretlerinin Makine Öğrenmesi Metodlarıyla Sınıflandırılması
Yazar(lar) :Duygu BAĞCI - Dokuz Eylül University
Osman Hilmi KOÇAL -Yalova University
Özet:The aim of this paper is to present the results of study about classification of electromyography (EMG) signals collected from forearm muscles to control prosthetic-bionic hand. Dataset used in this study are consist of 900 different patterns on six different hand movements. Each pattern for specific movement obtained with queuing of EMG signals simultaneously recorded with electrodes. Markov Model and Wavelet Transform used for acquire attribute vectors from raw EMG signals. Different machine learning algorithms applied to attribute vectors and its classification performances are examined and compared. Average classification accuracy obtained with K-nearest neighbor based IBK algorithm is %93,78.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon B    Veri Maden - 3
Sunum Kodu:269
Sunum Başlığı:Üniversiteler Ortamında Açık Kaynak Kodlu Bulut Bilişim Kullanımı
Yazar(lar) :Mustafa COŞAR - Hitit Üniversitesi
İsmail ARIK - Hitit Üniversitesi
Murat DOĞAN - Hitit Üniversitesi
Özet: Günümüzde bilişim alanında en sık konuşulan konuların başında bulut bilişim (cloud computing) gelmektedir. Bulut bilişim; kurumlar için veri merkezi, enerji, donanım ve yazılım maliyetlerinin düşürülerek hizmetlerin sunulması, son kullanıcılar için ise tüm uygulama, program ve verilere internet bağlantısı olan herhangi bir ortamdan kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek anlamına gelmektedir. Özel sektörün yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluşunda da kullanılmaya başlanan bulut bilişim sunduğu geniş fırsatların ve olanakların yanında belirli riskleri ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu fırsatların getirisi ile göze alınan risklerin sonucunda karşı karşıya kalınabilecek maddi zararların yanı sıra göz ardı edilen güvenlik sonucunda önemli veri kayıpları da yaşanabilmektedir. Bu çalışmada, üniversitemizde açık kaynak kodlu bulut bilişim sistemi tasarlanması, devreye alınması ve kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hitit Üniversitesi personelleri için kullanıma sunulan ve açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olan hitit-bulut sistemi açıklanmıştır. Bu sisteme kullanıcıların entegrasyonu, authentication aşamasından depolama ve paylaşım süreçlerine kadar güvenlik kavramı ön planda tutularak ayrıntılardan bahsedilmiştir. Ayrıca, bulut bilişimde risk ve güvenlik konusu üzerinde durularak uygulama sürecinde yaşanan zorluklar ve karşılaşılan problemler hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır Bu çalışmanın bulut bilişime geçmeye karar veren kurumlara tanıtıcı ve faydalı bilgiler vereceği düşünülmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon D    Teknik - 8
Sunum Kodu:270
Sunum Başlığı:Örnek Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Tasarımı
Yazar(lar) :Devkan KALECİ - İnönü Üniversitesi
Tuba (DEMİRCİOĞLU) DEMİREL - Çukurova Üniversitesi
İlyas AKKUŞ - İnönü Üniversitesi
Özet:Artırılmış gerçeklik, son yıllarda eğitim dahil olmak üzere birçok platformda kullanılmaktadır. Bu teknolojinin kullanımının yaygınlaşması ile geliştirildiği ortamların da arttığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmada artırılmış gerçeklik alanında genel alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, artırılmış gerçekliğin türleri belirtilmiş ve geliştirilme ortamlarından biri olan Unity 3D ve Vuforia SDK ile bir artırılmış gerçeklik uygulamasının geliştirilme süreci ele alınmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon C    Artırılmış
Sunum Kodu:273
Sunum Başlığı: Akıllı Telefonlar ile Yönetilebilen Arduino Tabanlı Akıllı Ev Sistemi
Yazar(lar) :Kaan Kızılağaç - Karabük University
Mesut Atasoy - Karabük University
Yasin Ortakcı - Karabük University
Ferhat Atasoy - Karabük University
Özet:Bu çalışmada Arduino kartı kullanarak akıllı ev sistemleri tasarlanmış ve bu sistemlerin Android tabanlı mobil cihazlar ile yönetilmesi sağlanmıştır. Böylece gerçek hayatta da kullanabileceğimiz bir prototip sistem üretilmiştir. Günümüzde insanların evlerindeki konforu, güvenliği ve yaşam kolaylığını artırıcı etkileri olan bir çalışmadır. Ayrıca insanların ev ortamında karşılaşabileceği bir takım riskler ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda yapılan çalışma engelli insanların hayatlarını kolaylaştıracak prototip bir niteliğindedir. Akıllı ev sistemi ile ev ortamındaki ortaya çıkabilecek yangın, gaz kaçağı, duman,hırsızlık vb. olumsuz durumlar sensorlar aracılığı ile tespit edilip, akıllı telefonlar aracılığı ile uzaktan kontrol ve müdahale edilecektir. Böylece evde kontrol edilmesi gereken birçok durum, bu otomasyon sistemi tarafından takip edilecek ve insanlara daha güvenli ve konforlu bir yaşam sunulmuş olacaktır. Bu sistem, Arduino kartı ile çevresindeki cihazlarla etkileşime geçmektedir. Sistemdeki bütün sensorler bu Ardunio cihazına bağlıdır ve gerçek zamanlı olarak veri akışını sağlanmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon B    Android
Sunum Kodu:274
Sunum Başlığı:Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi
Yazar(lar) :Agâh Tuğrul KORUCU - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Tarık GENÇTÜRK - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Cem SEZER - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Özet:Günümüzde eğitim ortamlarında güncel teknolojilerin kullanılmasına yönelik gereklilikler her geçen gün önemli bir hâl almaktadır. Teknolojideki gelişmeler sayesinde her geçen gün birçok yeni uygulama ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu teknolojilerden biride artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) alanında geliştirilen uygulamalardır. Artırılmış gerçeklik sanal nesnelerin gerçek dünya ile harmanlandığı, aynı zamanda gerçek ve sanal nesnelerin birbirleri ile etkileşim içinde bulunduğu teknoloji olarak tanımlanmaktadır (Azuma, 1997). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanılması etkileşimi arttırmaktadır ayrıca sanal ortama entegre edilmiş uygulamalar öğrenciye sanal ortamda gerçekçi bir öğretim ortamı sunmaktadır. Bu bağlamda artırılmış gerçeklik uygulamaları ile bilişim 5. Ve 6. sınıf bilişim teknolojileri dersinde öğrencilerin başarı ve tutumları incelenmiştir. Çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim ortamlarında etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu olarak 2015-2016 Öğretim yılı Konya ili Çumra ilçesinde bulunan Merkez Atatürk Ortaokulu bünyesinde öğrenim görmekte olan 120 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan bu çalışmada araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi belirlenmiştir. Verilen toplanması için tarama modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle artırılmış gerçeklik uygulamalarının çalışma mantığı açıklanmış daha sonra da öğrencilere uygulamalar gösterilip, öğrencilerin bu uygulamaları kullanması sağlanmıştır. Yapılan çalışma artırılmış gerçeklik teknolojilerinin bilişim teknolojileri dersinde kullanımı ile öğrencilerin tutumlarını bulmak üzere yapılmış bir çalışma olup; Küçük, Yılmaz, Baydaş ve Göktaş(2014) tarafından geliştirilen 5’li likert (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) türünde oluşturulan 15 maddeden oluşan “Artırılmış Gerçeklik Tutum Ölçeği” kullanılarak artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin başarı ve tutumlarına olan etkisinin sonuçlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenirlik katsayısı olan Cronbach ? değeri 0.83 olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada verilen çözümlenebilmesi için Spss (Statistical Package for the Social Sciences) programından ve standart sapma, ortalama, yüzde, korelasyon, t-testi ve varyans analizi istatiksel tekniklerinden yararlanılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon C    Artırılmış
Sunum Kodu:275
Sunum Başlığı:Bir Meslek Lisesinde Öğrencilerin Teknoloji ve Bilgisayara Yaklaşımı
Yazar(lar) :YUSUF DİLAY - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
ADEM ÖZKAN - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Özet:Günümüzde teknoloji alanındaki baş döndürücü değişim ve gelişim, birçok alanı etkilediği gibi endüstriyel alanda da, gerek bu sektörde, gerekse kullanılan araç ve gereç bakımından birçok yeniliğe sebep olmuştur. Teknolojik gelişmelerin, makine programında eğitim gören öğrencilerin, teknolojik araç ve gereçlere olan yatkınlıkları sektörde başarılı olmanın en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle, teknoloji alanında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Makine Programı öğrencilerinin, bilişim teknolojilerinde bilgi, beceri ve tutumlarını tespit etme ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan anket çalışmasında; öğrencilerin, teknolojik gelişmeleri ne kadar takip ettikleri, bilgisayarı kullanma becerileri ile algılama düzeyleri ve derslerde teknolojik araçlardan ne boyutta faydalanılması gerektiğinin tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanan ankette kişisel bilgiler, bilgisayar kullanımına yönelik tutumu, internet kullanımına yönelik tutumu , derslerde teknoloji araçların kullanımına yönelik tutum gibi başlıkları yer almıştır.Anketlerde Likert ölçeği kullanılmıştır. Anketlerin değerlendirmesinde Microsoft Excel programı ve kullanılmış ve alfa croncbach güvenirlik katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda; Öğrencilerin tümünün Office programlarını kısmen bildikleri, Auto Cad ve Solid Works programlarını % 85,86 oranında kullanabildikleri, ancak kendilerini geliştirmek istedikleri görülmüştür. Öğrencilerin tümünün en az bir Smart telefona sahip oldukları, %24,12 sinin birden fazla telefona sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin % 78,21’inin cep telefonunun işletim sistemi hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Öğrencilerin çoğu bilgisayar kullanmayı tam olarak bilmekte, %55 kişisel bir bilgisayara sahip,%30,60 ‘ı internete daha çok evden yada yurttan, %80,23’ü mobil telefonlarından ulaştığı sonucuna varılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 3
Sunum Kodu:276
Sunum Başlığı: Akademik Açık Öğretim Yönetim Sistemleri: Piazza, Moodle, Blackboard
Yazar(lar) :Çağrı ŞAHİN - Hacettepe Üniversitesi
Suzan ONGULU - Hacettepe Üniversitesi
Feyza Nur ÇUBUKÇUOĞLU - Hacettepe Üniversitesi
Kıvanç Dinçer - Hacettepe Üniversitesi
Özet:Piazza, Moodle ve Blackboard gibi Açık Öğrenme/Yardımlaşma Ortamları (“Open Learning/Collaboration Environments”) bir çok eğitim kurumu ve üniversite tarafından kullanılan vazgeçilmez eğitim yardımcısı araçlar haline gelmişlerdir. Bu bildiride, “Collaborative Software” veya “Online Collaboration Tools” olarak bilinen bu tür araçlardan en yaygın kullanılan bazılarının birbirlerine göre benzerlik ve farklılıkları araştırılarak ihtiyaca bağlı olarak hangisinin tercih edilebileceği konusunda kılavuzluk edilecektir. Araçlara bu uygulamaları kullanan tüm kullanıcıların perspektifinden bakılarak ve gerçek kullanıcı deneyimlerinden faydalanılarak ortak rollerin farklı uygulamalarda ne gibi avantaj-dezavantajları olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
Sunum Kodu:278
Sunum Başlığı:Android NFC Tabanlı Sınıf Yoklama Uygulaması
Yazar(lar) :Ahmet SUNGUR - Hacettepe Üniversitesi
Abdülkerim ERAY - Hacettepe Üniversitesi
Kıvanç DİNÇER - Hacettepe Üniversitesi
Özet: Akıllı mobil telefon kullanımı üniversite öğrencileri arasında oldukça yaygınlaşmıştır. Güncel telefonların birçoğunda NFC (near field communication) özelliği de mevcuttur. Bu çalışmada sınıflarda öğretim elemanlarının Android telefonlarına kurabileceği bir yoklama uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama telefonların NFC özelliğini kullanarak derse giren öğrencilerin giriş çıkış saatlerini kolayca kayıt altına alabilmekte, öğrenci ve öğretim elemanı tarafından devamlılık durumları raporlanabilmektedir. Bu bildiride bahsi geçen uygulama ile ilgili geliştirme tecrübeleri paylaşılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon E    Yazilim - 2
Sunum Kodu:279
Sunum Başlığı:Kitlesel Çevrim İçi Açık Ders Sistemleri (MOOCs) Üzerine Bir İnceleme
Yazar(lar) :Çağrı ŞAHİN - Hacettepe Üniversitesi
Kıvanç Dinçer - Hacettepe Üniversitesi
Özet: Kitlesel çevrim içi açık dersler internetin uzaktan eğitimde kullanılışının yeni bir aşaması olarak son 3 senedir hızla yayılmaktadır. Alışılandan çok fazla (yüzlerce hatta binlerce) sayıda öğrenci dersleri internet üzerinden alabilmektedir. Dünyaca tanınmış birçok üniversite bu girişimi desteklemeye başlamıştır. Bazı üniversitelerde normal öğretim ücretlerinin çok daha azı ödenerek normal eğitimle aynı programlar internet üzerinden takip edilebilmekte ve sertifika alınabilmektedir. Bu çalışmada en yaygın 5 uygulama ele alınmakta ve temel özellikleri, benzerlik ve farklılıkları değerlendirilmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon C    E-Ögrenme - 4
Sunum Kodu:281
Sunum Başlığı: Bilgisayar Ağı Bağlantılarında Enerji Tasarrufu ve Genetik Algoritma Opsiyonları Seçimi
Yazar(lar) :Hüseyin Abaci
Özet:Bu çalışma bilgisayar ağlarındaki iletişim bağlantılarının, değişken veri akışına karşı otonomik uyum sağlaması için gerekli Genetik Algoritma optimizasyonu parametrelerinin analizini içermektedir. Simülasyon sonuçlarına göre, bu problem çeşidinde MATLAB’ın en başarılı genetik algoritma parametreleri içerisinde orantılı ölçekleme, turnuva seçme ve buluşsal çaprazlama parametreleri enerji tasarrufu optimizasyon süresi ve performans testlerinde diğerlerinden daha iyi sonuçlar vermiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon D    Teknik - 3
Sunum Kodu:283
Sunum Başlığı:Hack Kültürü
Yazar(lar) :Barış Büyükakyol - istanbul hackerSpace
Özet:Hack kültürü başlığında kültüre mensup olanları tanımlayan kavramlar ve bu kavramların arasındaki hiyerarşiden başlayarak kültürün başlangıcı, gelişim süreci, güvenlik konusu ile bağlantısı, kabul edilmiş yan hobileri, hackerspace'ler ve tüm bu tanımların özgür yazılım felsefesi ile bağlantıları; "gnu hacker'ları". Seminer süresi: 1 saat 15 dakika Seminere Hack kültürü ve Hacker tanımlarını merak eden herkes katılabilir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon G    Hack Kültürü
Sunum Kodu:286
Sunum Başlığı:Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Erişim Olanakları ve Kullanım Amaçlar
Yazar(lar) :Hasan Ersoy - Uludağ Üniversitesi
Özet: Bu çalışmada ortaokul internete erişim olanakları ve internet kullanım amaçları ele alınmıştır. Çalışma grubunu, Bursa ili Nilüfer ilçesi Eşref Ergin Ortaokulu beşinci, altıncı ve sekizinci sınıflarında okuyan 156 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla, geliştirilen bir ‘İnternet Kullanım Anketi’ kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %58’i internet kullanmaktadırlar. Öğrencilerin %72’si internete evlerinden erişmektedirler. İnternet, öğrencilerin çoğunluğu tarafından eğitim amaçlı araştırmalar(ödev), sosyal paylaşım siteleri ve oyun, eğlence gibi birden fazla amaçla kullanılmaktadır. Öğrencilerin gün içerisinde internete girmek için sabırsızlandıkları, internetsiz hayatı sıkıcı buldukları ve planladıklarından daha uzun süre internette kaldıkları tespit edilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 3
Sunum Kodu:288
Sunum Başlığı:Phishing, Hedef Odaklı Phishing, Korunma Yolları ve Earth Movers Distance (EMD) Algoritması ile Phishing Tespiti
Yazar(lar) :Özkan KIRIK - Mersin Üniversitesi BAUM
Ayhan Taner ERDOĞAN - Mersin Üniversitesi BESYO
Özet:Phishing dolandırıcıların kullanıcı hesaplarına e-mail gönderdikleri bir çevrimiçi saldırı türüdür. Genellikle hesapları güncelleyebilmek için kredi kartı numarası veya şifre gibi kişisel bilgiler sorulur. Bu e-postalarda kullanıcıları bir başka web sitesine yönlendiren URL linkinin yer alır. Bu site aslında ya sahte ya da kopyalanmış bir Web sitesidir. Kullanıcılardan bu siteye gittiklerinde de phishing saldırısını yapan kişiye iletilmek üzere kişisel bilgilerini girmeleri istenir. EMD algoritması ile orijinal ve sahte web sitelerinin imaj imzaları belirlenerek phishing tespiti yapılabilir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon E    Güvenlik - 3
Sunum Kodu:290
Sunum Başlığı:Öğrenme ve Öğretme Sürecine BİT Entegrasyonu: Bir Çevrimiçi Öğretmen Eğitimi Önerisi
Yazar(lar) :Bengüsu UĞUR - Hacettepe Üniversitesi
Selay ARKÜN KOCADERE - Hacettepe Üniversitesi
Özet:Öğrenme ve Öğretme Sürecine BİT Entegrasyonu: Bir Çevrimiçi Öğretmen Eğitimi Önerisi Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımının akademik başarıdan, tutuma pek çok değişken üzerinde olumlu etkilerinin olduğu çeşitli çalışmalarda görülmüş, BİT' in öğrenme ve öğretme süreçleri ile bütünleştirilmesinin gerekli ve önemli olduğu vurgulanmıştır. BİT' in eğitimde kullanımının öncüleri olarak öğretmenler görülmekte, öğretmenlerin bilgi ve becerilerindeki eksiklikler entegrasyon sürecinin önünde engel oluşturmaktadır. Entegrasyon sürecinde öğretmenlerin eğitime ihtiyacı olduğu, Türkiye özelinde ise verilen eğitimlerin yetersiz geldiği araştırmalarda görülmüştür. Bu çalışmada öğretmenlerin BİT'in öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımına yönelik bilgi ve becerilerindeki eksiklikleri doğrultusunda çevrimiçi bir ders önerisi sunulmuştur. Önerinin geliştirilmesinde başta 21. yüzyıl öğretmen yeterlilikleri olmak üzere BİT entegrasyonu ile ilgili alanyazından faydalanılmıştır. Eğitimin tasarlanmasında Roblyer ve Doering (2013) tarafından güncellenmiş Teknoloji Entegrasyonu Planlama modeli temele alınmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 3
Sunum Kodu:293
Sunum Başlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşleri
Yazar(lar) :Agah Toğrul Korucu - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Mücahit Gündoğdu - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
İsmail Fatih Yavuzaslan - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Özet:21. yüzyılda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve değişimlerin ortaya çıkması ile ülkemizde eğitim alanında bu gelişmelere ayak uydurmak için Fırsat Arttırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi hayata geçirilmiştir. Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve teknolojik altyapıyı iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının derslerde etkin ve daha çok duyu organına hitap edecek şekilde kullanımı için, okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda. ortaokul öğrencilerin Etkileşimli Tahtaya yönelik görüşleri büyük önem taşımaktadır. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtalara yönelik görüşlerinin farklı değişkenlere göre değişiklik gösterip göstermedği incelenmiştir. Çalışma grubu olarak, 2015-2016 yılı Bozkır Atatürk Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okumakta 200 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi benimsenmiş olup verilerin toplanmasında tarama modelinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak , Bağcı (2013) tarafından geliştirilen Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşleri Belirleme Anketi (ETGA) likert tipinde olup, sorulara verilen yanıtlar “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum”şeklinde sunulan anket öğrencilere uygulanarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde Spss istatistik paket programından ve standart sapma, yüzde, ortalama korelasyon, varyans analiz ile t-testi istatiksel tekniklerinden faydalanılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon C    E-Ögrenme - 6
Sunum Kodu:294
Sunum Başlığı:Oracle Forms Arayüzlerinin HTML5 Arayüzlerine Otomatik Dönüştürümü
Yazar(lar) :Hasan Ali Özdaş - OBSS BİLİŞİM BİLGİSAYAR HİZ. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mehmet Şevki Ütebay - OBSS BİLİŞİM BİLGİSAYAR HİZ. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Özhan Düz - OBSS BİLİŞİM BİLGİSAYAR HİZ. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Rıdvan Salih Kuzu - OBSS BİLİŞİM BİLGİSAYAR HİZ. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Özet:Bankacılık, sigortacılık ve resmi kurumlarda kullanılan uygulama arayüzleri için Oracle Forms arayüzlerinin uzun yıllardır öncelikli tercihlerden biri olduğu bilinmektedir. Fakat Forms artık eski bir teknoloji olduğu için ve 2017 yılından sonra Oracle tarafından desteklenmeyeceği için, bu uygulamaların minimum emek ve maliyetle daha modern arayüz teknolojilerine dönüştürülmesine yönelik arayışlar söz konusudur. Forms uygulamalarında ekranlar "FMB" dosyaları şeklinde tutulmaktadır. Oracle tarafından sağlanan bir araç olan "FRMF2XML" ile bu dosyaların XML formatına dönüştürülmesi mümkündür. Bu şekilde XML'e dönüşen Forms arayüzlerinden, bir dönüştürücü vasıtası ile HTML5 uyumlu bir kullanıcı arayüzünün üretilmesi için izlenmesi gereken süreçler bu araştırmada detaylandırılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon B    Web - 2
Sunum Kodu:298
Sunum Başlığı: Öğrenme Nesneleri Üst Veri İçin Ontoloji Tabanlı Yaklaşımların İncelenmesi
Yazar(lar) :Yasemin GÜLTEPE - Kastamonu Üniversitesi
Serkan Peldek - Kastamonu Üniversitesi
Ali Burak ÖNCÜL - Kastamonu Üniversitesi
Özet:Web ortamında, eğitim alanında çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Kaynak sayısının fazla olması nedeni ile etkili bir şekilde kullanımı ve yönetimi zordur. Buna çözüm olarak üst veri şemasından elde edilen bilgiler kullanılarak kaynakların tanımlanması önerilebilir. Ancak öneriler yeterli değildir. Çünkü üst veri şemaları, öğrenme nesneleri arasındaki anlamsal belirsizlikleri ortadan kaldırılmasında yetersiz kalmakta olup tek biçimliliği sağlamaktadır. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için üst veri şemalarındaki elemanları daha iyi tanımlamak amacıyla LOM ontolojisi oluşturulmuştur. Bu çalışmada, LOM ontolojisinin kullanımı ile ilgili başlıca yaklaşımlar incelenmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 7
Sunum Kodu:300
Sunum Başlığı:Büyüme Eğrilerine göre Çocukların Gelişimlerini Değerlendiren Mobil Uygulama
Yazar(lar) :Zeynep Ünal - Akdeniz Üniversitesi
Özcan Asilkan - Akdeniz Üniversitesi
Erokan Canbazoğlu - Akdeniz Üniversitesi
Özet:Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem hizmet alan hem de hizmet veren kişiler, ihtiyacı olan bilgilere daha hızlı ulaşma ve hızlı geri bildirim alma ihtiyacı hissetmektedir. Çocuklarının büyüme ve gelişimini takip etmek isteyen ebeveynler de artık periyodik doktor kontrollerini beklemek yerine kolaylıkla ulaşabileceği ve bu değerlendirmeleri yapabileceği bir enstrümana ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada önerilen uygulama sayesinde ebeveynler çocuklarının gelişimlerini mobil cihazlarını kullanarak açıklayıcı grafikler ile öğrenebileceklerdir. Çocuklarının gelişimini uzmanların kullandığı yöntemlerle hesaplanmış sonuçlarla karşılaştırmaları ve daha sık periyotlarla değerlendirmeleri mümkündür. Pediatri uzmanları da periyodik kontrollerde ebeveynlere daha detaylı değerlendirme yapabilecek verilere sahip olacaklardır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon D    Mobil - 1
Sunum Kodu:302
Sunum Başlığı:Farklı Ölçeklerden Değişkenler İçeren Karma Verisetlerinde Kümeleme
Yazar(lar) :Zeynel Cebeci - Çukurova Üniversitesi
G. Tamer Kayaalp - Çukurova Üniversitesi
Özet: Adlandırma, sıralama, aralık ve oran ölçeğinde özelliklerden oluşan karma verisetleri için veri madenciliğinde kümeleme analizi oldukça güçtür. Çünkü kümeleme algoritmalarının çoğu aralık veya oran ölçeğindeki sayısal ya da kategorik özelliklerden yalnızca birine uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Buna karşın tarım, orman, çevre, ekoloji, biyoloji ve tıp gibi yaşambilimlerinde sıklıkla tüm ölçeklerden değişkenler içeren çok değişkenli karma verisetleriyle karşılaşılabilmektedir. Karma verisetlerinde kümeleme için bazı yeni algoritmalar geliştiriliyor olmakla birlikte bu tür verisetlerinde kümeleme analizi için çoğu kez değişkenlerin transforme edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu çalışmada, farklı ölçeklerde değişkenlerden oluşan basit bir verisetinde Gower’ın Genelleştirilmiş Benzeşmezlik Katsayısı’na dayanan bir çözümleme tanıtılarak R’de birleştirici hiyerarşik kümeleme uygulaması ile örneklenmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon B    Veri Maden - 3
Sunum Kodu:305
Sunum Başlığı:Analysis of Social Media- Community With Based Apriori Algorithm
Yazar(lar) :Fahrettin Burak Demir - İnönü Üniversitesi
İbrahim Levent Belenli - Fırat Üniversitesi
Adnan Fatih Kocamaz - İnönü Üniversitesi
Özet: Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde ve dünyada internet kullanım oranı çok büyük bir hızla artmaktadır. Bu değişim ile bilgi toplumuna geçiş, birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde ve dünyada internet kullanım oranı çok büyük bir hızla artmaktadır. Bu değişim ile bilgi toplumuna geçiş, birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Değişime en çok ayak uyduran mecralardan biri olan kitle iletişim araçları; dünya üzerindeki en geniş ağ olan internetin getirdiği yeni kitle iletişim aracı olan sosyal medya platformları ile yeni bir hal almıştır. Bu yeni kitle iletişim araçları bireylerin, siyasi, etnik, dini ve kültürel görüşlerini özgürce ifade ettiği bir ortam olmuştur. Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar insanların, bu sanal gerçeklik içinde gün geçtikçe daha fazla vakit harcadıklarını, bu sanal gerçeklik içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve yine bu sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını göstermektedir. Yaşadığımız bu çağda artık bireyler kendini ifade etme ihtiyacını her türlü platformda özgürce gerçekleştirme ve bu isteğin sosyal medya platformlarında paylaşmasının pratik ve ucuz oluşu, bu mecraları popüler ve etkili hale getirmiştir. Bu çalışmada öncelikle günümüzde ortaya çıkan iletişim platformlarını kullanan kişilerin profil dağılımları belirlenecek, yeni iletişim teknolojileri hakkında bilgiler verilecek ve sosyal medyanın önemi ele alınacaktır. Daha sonra ise kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket çalışmasının sonuçları verilerek bu sonuçlar veri madenciliği teknikleri uygulanarak anlamlandırılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon B    Yeni Medya / Sosyal Ağ
Sunum Kodu:308
Sunum Başlığı:Online Eğitim Alan Öğrenci Başarısının Belirlenmesi
Yazar(lar) :Mete Okan ERDOĞAN - Pamukkale University
Özet:Bu çalışma, Denizli’de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan hizmet içi eğitim vermek için hazırlanmış bir projedir. Bu kapsamda çalışmaya katılan öğrencilerin bilgileri ön test ve son test kullanılarak ölçülmüştür. Testler arasındaki farklar incelenmiştir. İlk kura katılan 128 öğrencinin eğitim sonuçları incelendiğinde katılımcıların aldıkları online eğitimin başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca eğitime devam etme sürelerinin belirlenmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 7
Sunum Kodu:309
Sunum Başlığı:Etkileşimli Tahta
Yazar(lar) :Havva Cansu Sazoğlu - TÜBİTAK ULAKBİM
Özet:Etkileşimli Tahta Projesi'nin kullanılabilirlik çalışmalarında karşılaşılan problemlere çözümlerin geliştirilmesi,kullanıcı eğilimlerinin değerlendirilmesi ve Etkileşimli tahta üzerinde kullanım senaryolarının gösterilmesi sağlanacaktır. Bu bir seminer önerisidir
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon H    Seminer
Sunum Kodu:310
Sunum Başlığı:Bütünleşik Siber Güvenlik
Yazar(lar) :Muharrem AYDIN - TUBITAK
Emel SIMSEK - TUBITAK
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon H    Bütünleşik Siber Güvenlik
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon H    Bütünleşik Siber Güvenlik
Sunum Kodu:311
Sunum Başlığı:LiderAhenk Açık Kaynak Merkezi Yönetim Sistemi
Yazar(lar) :İsmail BAŞARAN - TÜBİTAK ULAKBİM
Özet:Kurumsal ağ üzerindeki, sınırsız sayıda farklı sistemi ve kullanıcılarını tek merkezden yönetebilmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi sağlayan, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir yazılım sistemidir. Kaynak kod https://git.pardus.org.tr/bavci/pardus-mys Uygulama Web Adresi http://liderahenk.org/ Bu Bir Seminer Önerisidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon A    Toplu Bildiri Sunumları
Sunum Kodu:312
Sunum Başlığı:EnGerek Açık Kaynak Kimlik Yönetim Sistemi
Yazar(lar) :Mehmet Mutlu ÇEKİÇ - TÜBİTAK ULAKBİM
Özet: EnGerek sistemi projesi, Pardus Kurumsal Uygulamalar kapsamında, kamu ve özel kurumların merkezi kimlik yönetim sistemi ihtiyacını karşılamak üzere, Eylül 2013 yılında başlatılmıştır. EnGerek sisteminin, kullanıcı ve sistem türü ve sayısının yüksek olduğu tüm özel şirket, kamu kurumu ve üniversitelerde uygulanması hedeflenmektedir. Bu kurumlarda, kimlik yönetim sorunlarının ve etkilerinin en aza indirilmesi, BT hesapları için gerekli verilerin bir personel yönetim sisteminden alınması halinde veri giriş tekrarlarının engellenmesi, yeni çalışanlar için hesap açılma süresinin kısaltılması, ayrılan personelin tüm hesaplarının zamanında kapatılması, uzun süreli izin gibi durumlarda personelin tüm hesaplarının pasife çekilip izin dönüşü tekrar hemen aktif yapılması, tayin / terfi nedeni ile veya organizasyon, ünvan ve diğer bilgi değişikliklerini tüm hesaplara doğru olarak yansıtılması, kullanıcıların şifrelerini unutması durumunda kendilerinin şifre sıfırlaması ve ayrıca dönemsel veya anlık olarak izleme / denetleme yeteneklerinin artırılması mümkün olmaktadır
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon A    Toplu Bildiri Sunumları
Sunum Kodu:313
Sunum Başlığı:ULAKBÜS geliştiricilere uygulama semineri
Yazar(lar) :Emel Şimşek - ULAKBİM
Ali Rıza Keleş - Zetaops Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Özet:Tübitak Ulakbim tarafından başlatılan ULAKBÜS projesi ile üniversitelerin idari ve akademik birimlerinde kullanılmakta olan yazılımların dış veri kaynaklarıyla ve birbirleriyle mükemmel uyumla çalışması ve her bir birimin ihtiyaçlarının sağlanması hedeflenmektedir. Proje web sitesi olan http://www.ulakbus.org/ sitesinden teknik detaylar incelenebilir. Proje kaynak kodları GPLv3 Lisansı altında yayınlanmaktadır. Dört proje bileşeninin kaynak kodları, aşağıdaki repo'larda bulunmaktadır. https://github.com/ULAKBIM/zengine https://github.com/ULAKBIM/pyoko https://github.com/ULAKBIM/ulakbus https://github.com/ULAKBIM/ulakbus-ui Projenin potansiyel geliştiriciler ve kullanıcılara duyurulması amacıyla yazılım geliştiricilere yönelik kapsamlı bir kurs/seminer düzenlemeyi önermekteyiz.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon H    ULAKBÜS geliştiricilere uygulama semineri
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon H    ULAKBÜS geliştiricilere uygulama semineri
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon A    ULAKBÜS geliştiricilere uygulama semineri
Sunum Kodu:314
Sunum Başlığı: Üniversiteler İçin Proje Yönetim Bilgi Sistemi
Yazar(lar) :Abdulkadir Yaldır - Pamukkale Üniversitesi
Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu - Pamukkale Üniversitesi
Emre Çakır - Pamukkale Üniversitesi
Özet: Üniversitelerdeki Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimleri araştırma projelerini desteklemek ve uluslararası ve ulusal resmi ve özel kuruluşlarla ortaklaşa proje çalışmalarını koordine ve teşvik etmek, bu projelerle ilgili her türlü mali ve akademik süreçleri takip etmek amaçlarıyla kurulmuştur. Proje işlemlerindeki bu iş yükünü hafifletmek, iş karmaşıklığını gidermek, projelerin gerektirdiği süreçleri sistem üzerinden şeffaf bir şekilde takip etmek ve verilerin daha güvenli tutulmasını sağlamak amacıyla Pamukkale Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi için web tabanlı proje yönetim bilgi sistemi geliştirilmiştir. BAP Koordinasyon Birimi destekli projeler yanında, Dış Kaynaklı Projeler, Mentör/Mentee Başvuruları ve Döner Sermaye Destekli Projeler de proje yönetim bilgi sistemi kapsamına alınmıştır. Başvuru, değerlendirme ve bütçe işlemleri tamamen sistem üzerinden yapılmaktadır. Proje yönetim bilgi sistemiyle projeler anlık izlenebilmekte, alım kalemleri ve harcama kalemleri üzerinde işlem yapılıp raporlanabilmektedir. Diğer taraftan projeler, akademik performans göstergeleri için değerlendirme aşamasında, kabul edilen, tamamlanan vb. kriterlere göre ölçülebilmekte ve üst yönetime raporlanabilmektedir. Geliştirilen sistem diğer üniversiteler için parametrik olarak uyarlanabilir ve esnek bir şekilde uygulama alanı yaratılabilir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon C    Kamu - 1
Sunum Kodu:315
Sunum Başlığı:Üniversiteler İçin Öğrenci Topluluk Yönetim Bilgi Sistemi Uygulaması
Yazar(lar) :Abdulkadir Yaldır - Pamukkale Üniversitesi
Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu - Pamukkale Üniversitesi
Beyazıt Demir - Pamukkale Üniversitesi
Özet:Öğrenci toplulukları öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla kurulan yapılardır. Pamukkale Üniversitesi için öğrenci topluluklarının oluşturulması, topluluk üye, danışman ve yöneticilerinin belirlenmesi ve topluluk etkinliklerinin düzenlenmesini sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Topluluk başkan ve danışmanlarının birlikte yönetebileceği bu sistem; öğrenci üyelik başvurularının alınması, üyeler ile yöneticiler arasında iletişimin sağlanması, topluluk etkinliklerinin planlanarak duyurulması ve bilgilerin raporlanmasını sağlamaktadır. Öğrencilerin aktif faaliyet göstermek istedikleri topluluklar birbirinden bağımsız etkinlikler düzenleyerek üniversite içinden ve dışından birçok paydaşı bir araya getirebilmektedir. Toplulukların sistem üzerinde oluşturulması ve bu topluluklara yönetici atanmasına, etkinlik taleplerinin yapılıp etkinliklerin tamamlanmasının ardından değerlendirme formlarının ilgili idari birim yönetimine ulaştırılma sına kadar olan tüm süreci kapsayan bir sistem tasarlanmış ve web tabanlı olarak uygulamaya sunulmuştur. Bu bakımdan topluluk yönetimi bilgi sistemi Türkiye’de üniversiteler için geliştirilen ilk topluluk yönetim sistemlerinden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Geliştirilen sistem diğer üniversiteler için parametrik olarak uyarlanabilir ve esnek bir şekilde uygulama alanı yaratılabilir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon C    Kamu - 1
Sunum Kodu:316
Sunum Başlığı:İki Ekranlı ve Çok Kullanıcılı Taşınabilir Bilgisayar: h2C
Yazar(lar) :Hüseyin Gürüler - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Süleyman Burçin Şüyun - Selçuk Üniversitesi
Özet:Bu çalışmanın amacı, ekranları arasındaki açı değerine göre üç farklı şekilde kullanıma sahip bir taşınabilir bilgisayar prototipi gerçekleştirmektir. Bu çalışmanın bir diğer amacı, iki farklı kullanıcının aynı veya farklı uygulamaları aynı anda kullanabilmesini sağlayan bir taşınabilir bilgisayarın fizibilitesini araştırmaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon D    Teknik - 7
Sunum Kodu:319
Sunum Başlığı:Bilişim Öğrencilerini İş Hayatına Hazırlamak
Yazar(lar) :Hakan Uygun - Özgür Yazılım A.Ş.
Özet: Bilişim sektöründeki nitelikli bilişim personeli ihtiyacı karşısında üniversitelerin bilişim ile ilgili bölümlerinden yeni mezun olanlar bu beklentiyi karşılayamamaktadır. Öğretim üyelerinin ve ilgili bölümlerin, öğrenim hayatı içerisinde öğrencilere nasıl bir yönlendirme yapılabileceği, hangi konularda ne tür çalışmalar yapılabileceği, staj ve bitirme projeleri gibi araçların bu süreci nasıl daha verimli hale getirilebiliceği tartışılacaktır. Bu bir seminer önerisidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon G    Toplu Bildiri Sunumları
Sunum Kodu:32
Sunum Başlığı:Video Oyunlarının ve Video Oyun Kafelerin Birey Sağlığına Etkileri: Nitel Bir Araştırma
Yazar(lar) :Muhammet Demirbilek - Süleyman Demirel Üniversitesi
Durmuş Koç - Uşak Üniversitesi
Özet:Teknolojinin hızlı ilerleyişi, eğlence ve vakit geçirme amacıyla gerçekleştirilen oyun etkinliklerinin sokaklardan, bilgisayar teknolojileri ile geliştirilen elektronik ortamlara taşınmalarına yol açmıştır. Elektronik oyunların ise oynanabildiği farklı teknolojiler (bilgisayarlar, mobil teknolojiler, tabletler, oyun konsolları vb.) bulunmaktadır. Bu teknolojilerden yeni medya eğlence aygıtları arasında video oyun konsolları da gösterilebilir. Konsollar, kullanıcılara bilgisayar oyunlarını oynayabilecekleri daha gelişmiş, kaliteli ve etkileşimli bir oyun ortamı ve deneyimi sunmaktadır. Bu özellikleri ile ülkemizdeki oyuncularında dikkatini çeken video oyunları ve video oyun konsolları pahalılığı nedeniyle ülkemizde bireyler tarafından genellikle video oyun kafe (playstation salonları vb.) ortamlarında oynanır hale gelmiştir. Bireylerin video oyunlarını oynayabilmek için gittikleri video oyun kafelerin ve oynadıkları video oyunlarının bireylere etkilerinin olabileceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu etkilerden bireylerin sağlığına olan yansımaların bilinmesi ise bireylerin bu ortamlardan kaynaklı olarak yaşayabilecekleri olumsuzlukların önlenebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada video oyun kafelerde vakit geçiren bireyler ile görüşmeler yapılarak video oyunlarının ve video oyun kafelerin bireylerin sağlığına olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verilerden elde edilen bulgulardan, bireylerin çok uzun süre oyun başında kaldıklarında baş dönmesi, mide bulantısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, el ve bilek ağrıları gibi fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik bir takım rahatsızlıklarda yaşadıkları görülmüştür.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon B    Sosyal Ağ
Sunum Kodu:321
Sunum Başlığı:Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408) BT Güvenlik Sertifikasyon Sürecinde UML, OCL ve Formel Metotların Kullanımı
Yazar(lar) :Engin Deveci - Boğaziçi Üniversitesi
Mehmet Ufuk Çağlayan - Boğaziçi Üniversitesi
Özet: BT ürünlerinin güvenlik özellikleri firmaların en önemli satın alma kriterlerinden birisidir. Eğer BT ürünü ilgili özellikler için bir güvenlik sertifikasına sahipse firmanın satın alma kararı vermesi daha kolaydır. Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408), BT ürünlerinin güvenlik incelemesi ve sertifikasyonu için iyi bilinen uluslararası bir standarttır. Ortak Kriterler’in Türkiye dahil on yedi ülkede sertifika yetkili üyesi bulunmaktadır. BT ürünleri, bu ülkelerde, lisanslı bağımsız laboratuvarlarda, seçilen güvenlik özellikleri için incelenmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Ortak Kriterler’de yedi farklı sertifika teminatı (EAL) vardır. EAL 7, güvenlik incelemesi için formel metotları kullanmaktadır ve bu nedenle ulaşması en zor olan teminat seviyesidir. Bu bildiride, Ortak Kriterler sertifikasyonu için hazırlık ve inceleme süreçlerini kolaylaştıracak bir yöntem önermekteyiz. Bu yeni yöntemde, BT ürününün işlevsel özellikler tasarımı ve güvenlik poliçelerinin modellenmesi için UML ve OCL kullanılmaktadır. Daha sonra, bu güvenlik poliçelerinin BT ürününün tasarım modeli üzerinde SPIN aracı kullanılarak formel olarak doğrulanması sağlanmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon E    Güvenlik - 1
Sunum Kodu:322
Sunum Başlığı: Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Aurasma ve Colar Mix
Yazar(lar) :Recep ÖNDER - Anadolu Üniversitesi
Özet:Son yıllarda eğitimde kullanımı artan artırılmış teknoloji uygulamaları sahip olduğu potansiyel ile eğitim alanında öğrencilere faydalı olan bir teknolojidir. Bu teknolojiler sanal nesnelerin gerçek görüntü üzerine etkileşimin imkânı sağlamaktadır. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik teknolojileri ders kitaplarını, sınıf ortamlarındaki panoları ve öğrenme ortamlarındaki durağan objeleri çoklu ortam olanaklarına çevrilmesine imkân tanıması sayesinde, ortamın işlevsel zenginliği artmakta ve öğrenmede farklı bilişsel kanalların çalışmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temelini, bu imkânları sağladığı düşünülen Aurasma ve Color Mix programlarının çalışma prensibi, uygulama hazırlama, geliştirme ve geliştirilen araçların kullanım süreci ile ilgili bir sunum yapılması planlanmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon C    Artırılmış
Sunum Kodu:324
Sunum Başlığı:Bazı Gömülü Sistemlerde Opencv ile Performans Analizi
Yazar(lar) :Faruk GÜNER - Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Mesut PİŞKİN - Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Mustafa Nevzat ÖRNEK - Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Özet:Görüntü işleme teknolojisi, dijital kayıtların artması ve bu kayıtların insan gücü ile yorumlanmasının yetersiz olması sonucu bilgisayar ortamında yorumlama ihtiyaçlarını doğurmuştur. Dijital kayıtların yorumlanması için farklı yazılımlar geliştirilmiştir. Bu yazılım görüntü işleme algoritmalarına göre farklı performanslara sahiptir. Performans hız ve amaca uygunluk olarak nitelendirilecek olursa tüm programlama dilleri amaca uygun konusunda verilen görevleri yerine getirebilmektedirler. Hız ise yapılan işin kısa süre içerisinde bitirilebilmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Performans sistem kaynakları ve verinin büyüklüğü arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sistem kaynaklarının verimli kullanılması yürütülecek olan projenin zaman ve maliyetini önemli derecede etkilemektedir. Gelişen CPU ve buna paralel diğer donanım ürünleri teknolojisi ile yüksek kapasiteye sahip donanımlar küçük boyutlarda ve daha az maliyetle üretilebilmektedir. Donanımların küçük boyutlarda olması ise görüntü işleme teknolojisinin sunuculardan veya kişisel bilgisayarlardan ibaret olmaktan çıkartarak günlük yaşantımıza girmesini kolaylaştırmaktadır. Donanım çeşitliliği beraberinde işletim sistemi çeşitliliğini de getirmektedir. Bu kadar çok çeşitte donanım ve işletim sistemi olması ise OpenCV görüntü işleme kütüphanesi kullanılarak geliştirilen yazılımların hangi donanım ve işletim sistemi üzerinde daha performanslı olarak çalıştığını tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada performans testini uygulayacağımız, Raspberry Pi Type B, Raspberry Pi 2 Plus, PC, donanımları kullanılmıştır. Bu donanımlara yüklenebilecek Raspbian Jessie, Wheezy, Ubuntu Mate, Pardus ARM 1-2, Pidora, Windows 10 işletim sistemleri seçilmiştir. OpenCV 2. 4. 11 kütüphanesi kullanan görüntü işlemede sıklıkla kullanılan fonksiyonları içeren algoritmalar yazılmıştır. Algoritmalar nesne çevre, alan hesabı yapan, renk uzayı dönüştüren ve filtre uygulayan 3 algoritmadan oluşmaktadır. Donanımlara, işletim sistemlerine, yükleniş benchmark testinden geçirilmiştir. 640x480 pixele sahip 3 adet resim, bu donanımlarda, işletim sistemlerde denenmiş ve süreler ölçülmüştür.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon D    Teknik - 9
Sunum Kodu:327
Sunum Başlığı: Otizmli Çocuklara Yönelik Etkileşime Dayalı Sistem Tasarımı
Yazar(lar) :Esra AKINEDEN - Bilişim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi
Suat Özdemir - Bilgisayar Mühendisliği, Gazi Üniversitesi
Özet:Otizm, doğuştan gelen, ırk, etnik köken ve sosyo-ekonomik yapı gözetmeksizin, her toplumda ortaya çıkabilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Otistik çocuklar odaklanma problemlerinden dolayı öğrenmede güçlük ve mantıksal ilişki kurmada sorunlar yaşarlar. Otistik çocukların öğrenmede en çok zorlandıkları nokta dil gelişiminde kavram öğrenmedir. Normal çocuklara nazaran eğitim öğretimde çok daha özel yöntemlere ihtiyaç duyarlar. Teknolojideki gelişmeler onlara çeşitli yeterliliklerin kazandırılmasında son derece önemlidir. Bu çalışmada, otistik bireylerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanan android uygulama ve içeriğinden bahsedilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon B    Yeni Medya / Sosyal Ağ
Sunum Kodu:329
Sunum Başlığı: Elektronik Seçim Sistemleri ve Güvenliği
Yazar(lar) :Coşkun Telciler - Pamukkale Univ
Özet:Elektronik seçim konusunda ilk akla gelen, herkesin tek (unique) bir TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi bulunmakta, bunları kullanarak rahatlıkla evinden, bilgisayarı başından sorunsuzca oy kullanabilir, olmaktadır. Seçmen, kendi başına, bağımsız olarak, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan oy kullanmalıdır. Bu nedenle, kurulacak elektronik seçim sisteminin, bu temel nitelikleri sağlaması gerekir. Dünyada bu konuda yaşanan örneklere baktığımızda, bazı ülkelerin elektronik seçim sistemini başarıyla uyguladığını, bazı ülkelerin “hybrid” hem klasik hem elektronik ortam kullandığını görmekteyiz. Benzer şekilde, bazı ülkeler sistemin olumsuz sonuçlarını gördükleri için bu uygulamayı tamamen terk etmişlerdir. Ülkenin geleceği için yaşamsal önem taşıyan seçimlerin, son derece güvenilir ortamda yapılması, sonuçlar üzerinde kimsenin herhangi bir şüphesi olmaması zorunludur. Bu nedenle, elektronik seçim sistemine geçmeden önce tüm koşullar iyice incelenmeli, ülkenin taşıdığı özel durumlar varsa, bunlar belirlenmeli, her türlü siber saldırıya karşı güvenlik politikaları oluşturulmalı, bütün istisnai durumlar belirlenerek, hepsini ortadan kaldıracak önlemler, titizlikle, alınmalıdır. Makalemizde, dünyada bu konuda yapılan uygulamalar, bunların aksayan yönleri göz önüne alınarak, Türkiye’ye özgü koşullarda incelenerek, klasik seçim sistemlerinde uygulanması zorunluluk olan koşullara uyularak, ülkemize özel bir sistem geliştirmeye çalışacağız.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon D    Teknik - 9
Sunum Kodu:33
Sunum Başlığı: Metin Sınıflandırmada Öznitelik Seçim Yöntemleri Değerlendirilmesi
Yazar(lar) :Aytuğ Onan - Celal Bayar Üniversitesi
Serdar Korukoğlu - Ege Üniversitesi
Özet:Metin sınıflandırma, belgelerin önceden belirlenmiş sınıflara atanmasına yönelik bir çalışma alanıdır. Elektronik belgeler, en önemli bilgi kaynaklarının başında gelmektedir. Metin sınıflandırma, belgelerin otomatik indekslenmesi, istenmeyen e-postaların filtrelenmesi, görüş madenciliği gibi birçok farklı alanda uygulama alanı bulmaktadır. Belgeler makine öğrenmesi yöntemleri ile sınıflandırılmadan önce önişleme (dizgeciklere ayırma, kök bulma vb.), uygun veri temsil yöntemi ile temsil etme (sözcük torbası yöntemi, terim sıklığı, terim varlığı vb.) ve öznitelik seçimi gibi işlemlere tabi tutulur. Metin sınıflandırmada görülen en temel sorunlardan biri, yüksek boyutluluktur. Bu nedenle, öznitelik seçim yöntemleri uygulanarak, veri setinin daha küçük bir altküme ile temsil edilmesiyle ölçeklenebilirlik, etkinlik ve doğru sınıflandırma oranı bakımından daha iyi bir model oluşturulması amaçlanır. Bu çalışmada, dokuz farklı metin sınıflandırma veri seti için, filtre tabanlı ve sarmalama tabanlı öznitelik seçim yöntemleri ile elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon B    Veri Maden - 2
Sunum Kodu:330
Sunum Başlığı:K-12 DönemindeBilgisayar Bilimi Eğitimi ve İçeriği
Yazar(lar) :Esra Kıdıman - Milli Eğitim Bakanlığı
Uğur Özhan - İnönü Üniversitesi
Özet:Bilgisayar bilimi, kimi araştırmacılar tarafından matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi bir disiplin olarak görülmektedir. K-12 döneminde sunulan bilgisayar bilimi eğitimi içeriğinin sadece bilgisayarı kullanmak, kod yazmaktan oluşmamalı, öğrencileri 21.yy’a hazırlayan beceriler içerdiği, bilgisayarca düşünme beceriler kazandıracak şekilde planlanmalıdır. Araştırma bilgisayar bilimini eğitimi içeriğini oluşturan temel düşünceyi ve mevcut bilgisayar eğitimi içeriğinin bu anlamda nasıl geliştirilebileceği konusunda odaklanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ülkemiz ve çeşitli ülkelerin K-12 eğitim programları ve gelecekte toplumların ihtiyaç duyacağı nitelikli iş gücünün özelikleri incelenmiştir. Ülkemizin eğitim sistemi incelediğinde görülmüştür ki bilişim teknolojileri dersi bilgisayar bilimi eğitimi içeriğini karşılamakta yetersizdir. Ülkemizdeki eğitim müfredatları genel yazılım araçları kullanma becerisi kazandırmaya yönelik olup, tasarlamak ve geliştirmekten yönelik kazanımlardan edindirme amacından daha çok nasıl kullanılacağı yönünde kazanımları hedeflemektedir. Dünyada bilgisayar bilimi eğitimi ise içinde STEM eğitimi, programlama dili eğitimi, robotik eğitimi ve bilgisayarsız bilgisayar eğitimi (CS Unplugged) aktiviteleri gibi bilgisayarın nasıl çalıştığını anlatan içerikler kullanılmaktadır. Araştırma sonucunda bilgisayar bilimi eğitimi aktif öğrenme yöntemleri, yapılandırmacı öğrenme ortamları ve disiplinler arası çalışmalarla yeniden şekillendirilmeli, içerik bilgisayarın ne yaptığına değil nasıl yaptığına da odaklanmalıdır. Öğrencilerin gerçek hayat problemlerini çözecek şekilde öğrendiklerini kullanmasına imkân vermelidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 7
Sunum Kodu:331
Sunum Başlığı:İçerikten Para Kazanma: YouTube Örneği
Yazar(lar) :İdris Kızılboğa - Bingöl Üniversitesi
Özet:Sahip olduğunuz yetenekleri gösterdiğiniz videolardan oluşan bir koleksiyonunuz olabilir. Daha önce çektiğiniz videolar size çok komik gelebilir. Ya da belli bir alanda uzmansınız ve videolar mı çekiyorsunuz? Ne tür çekim görüntünüzün olduğunun hiçbir önemi yoktur. Bunu paraya dönüştürmenin yolu YouTube’dan geçmektedir. YouTube’a izleneceği düşünülen videolar yüklenerek güzel bir ek gelire sahip olunabilmektedir. Bununla birlikte YouTube’da her şeyin tozpembe olduğu düşünülmemelidir. YouTube’dan büyük paralar kazanmak için zaman, kararlılık ve sıkı çalışma gerekmektedir. Bu çalışmada YouTube politikaları, YouTube'dan para kazanma ve içerik hakları üzerinde durulacaktır. Bu bir Deneyim Paylaşımı önerisidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon B    Sosyal Ağ
Sunum Kodu:332
Sunum Başlığı:Uzaktan Eğitim ve E-öğrenme Sürecinde Bulut Tabanlı Yaklaşımların Kullanımı
Yazar(lar) :Hakan KÖR - Hitit Üniversitesi
Hasan ERBAY - Kırıkkale Üniversitesi
Özet:Günümüzde, uzaktan eğitim yöntemi devlete bağlı eğitim kurumlarının yanı sıra özel kuruluşlarda formal eğitim, kurslar, sertifika programları ve hizmet içi eğitimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim sistemlerinin ilk kuruluş aşamasında ciddi bir alt yapı ve yazılım maliyeti bulunmaktadır. Bu çalışmada uzaktan eğitim sistemi alt yapısının bulut tabanlı olarak tasarlanmasıyla elde edilecek maliyet ve iş yükü kazanımlarına yer verilmiştir. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle elektronik ortamlarda yürütülen öğrenme sürecinde kullanılan birçok yazılım ve yeni yaklaşımların yararları anlatılmıştır. Bu çalışmada, uzaktan eğitim ve e-öğrenme sürecinde kullanılan internet, e-posta kullanımı, takvim, depolama, dosya paylaşımı, sunum hazırlama, öğrenme yönetim yazılımları, grafik ve ofis işlemlerinde kullanılan bulut tabanlı yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca kullanılan yazılım ve ortamların sağlayacağı yararlar ve dezavantajlar sıralanmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 7
Sunum Kodu:337
Sunum Başlığı:İngilizce Dersinde Uygulanan EBA Market Mobil Yazılımlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Yazar(lar) :Selcan Kayahan - Ege Üniversitesi
Kubilay Özduran - Milli Eğitim Bakanlığı
Özet:İngilizce Dersinde Uygulanan EBA Market Mobil Yazılımlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Özet: Bilişim araçlarının yabancı dil öğretiminde ilk kullanımı 1980’li yıllarda başlamış, bu teknikle gerçekleştirilen öğretime Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi (Computer Assisted Language Learning – CALL) adı verilmiştir. Ardından, taşınabilir bilişim aygıtlarının hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla, ortaya, CALL yapısının bir alt kümesi olan yeni bir model çıkmış ve bu modelle gerçekleştirilen öğretime, Mobil Sistemler Yardımıyla Yabancı Dil Öğretimi (Mobile Assisted Language Learning – MALL) adı verilmiştir (Kukulska-Hulme and Shiel, 2008; Hsu et al., 2013). Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. (www.eba.gov.tr ). Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin tablet cihazlara ve EBA İngilizce uygulamalarına yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma stratejisi kullanılarak, İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Öğrenciler okul dışı çalışma olarak EBA İngilizce uygulamalarını, tablet cihazlar üzerinden dört hafta süreyle kullanmışlardır. Ardından, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak elde edilen nitel veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çözümlemelerden elde edilen kodlar çeşitli temalar altında toplanmıştır. Ulaşılan temalarla ilgili bulgular, alanyazın desteği ile yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçların, öğretim programlarını ve teknolojilerini öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik uyarlamada karar alıcılara ve uygulayıcılara ışık tutabileceği düşünülmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon C    E-Ögrenme - 4
Sunum Kodu:341
Sunum Başlığı:Anne ve babaların bilişim teknolojilerini kullanmaları ve çocuklar üzerindeki etkileri
Yazar(lar) :Mehmet Aksüt - Mega Eğitim Denetim Danışmanlık İzmir
Dilara Kul - İzmir Üniversitesi
Halise Tatar -Mega Eğitim Danışmanlık Uşak
M.Mustafa Marangoz - İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Özet:Aile anne,baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurumdur. Evlilik bağı ile kurulur. Toplumun çekirdeği ve en önemli birimidir. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Aile kişiyi toplumsal yaşama hazırlayan bir okuldur. Çocuklar ilk ve en önemli bilgilerini aile ortamında alırlar. Doğruluk, dürüstlük, şefkat ve merhamet gibi güzel duygular aile içinde kazanılır. Değer eğitiminin temeli burada atılır. Aile, üyelerinin etkileşim içerisinde olduğu birer sosyal ve psikolojik destek ortamları işlevi görmektedir. Bu bağlamda aile içi iklim çocuklara yönelik benimsenecek tutum ve davranışların oluşmasında son derece önem ifade etmektedir Çocuğun gelişen kişiliği ve benliği üzerinde anne-baba tutumları güçlü bir etkiye sahiptir. Küçük yaşlardan itibaren çocuk evde annesini gözlemlemeye başlar, bir yaş civarında özellikle annenin yüzündeki mimiklerden çok etkilenir. O gülümsüyorsa, bebek de gülümser. Ağlıyorsa o da üzgün görünür. Çünkü annesi onun aynasıdır, anne nasıl hissediyorsa bu bebeğine de yansır. Büyüdükçe ve becerileri geliştikçe anneyi taklit etme daha da fazla alana yayılır. Onun gibi konuşmak, ev işlerini taklit etmek (süpürmek, toz almak, sofraya tabak dizmek, yatağı toplamak, telefonla konuşmak vs.) en sık görülen davranışlar arasındadır. Zamanın çoğu anne ile geçirildiğinden hem kız hem de erkek çocuğun anneyi özellikle ev işlerinde daha fazla model aldığı görülebilir. Ama zamanla, erkek çocuk baba ile özdeşim kuracağından babayı model almaya başlar. Banyoya gidip o da traş olmaya çalışır, araba kullanmak ister, onun gibi yürümeye ve oturmaya çalışır. Model almak en önemli öğrenme yollarından biri olduğundan çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşır. Çağımızın en önemli buluşlarından olan internet insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmektedir. Günlük hayatımızda internetin faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Ancak internetin zararları da azımsanacak gibi değildir. İnternet artık her yaş gurubuna hitap etmektedir. Bugün internet kullanımının yaygınlaşması internete girme yaşını okul öncesi dönemlere çekmektedir. Yetişkinlerin yanı sıra çocukların da internet başında geçirdiği süre artmaktadır. Aynı fiziksel ortamda bulunan aile bireyleri arasında internet kullanımının artmasıyla birlikte, birbirleriyle geçirdikleri ortak zamanın azalması, belki de internetin aile içi iletişim boyutundaki en büyük olumsuzlukları arasındadır. Evlerde bilgisayar ve internet kullanan çocuklar, kendini gizleme ve yalnızlık duygusu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Ailelerin çocukların internet kullanımına ilişkin belirlediği kuralların ve zaman sınırlamasının, çocukların internet kullanım alışkanlıklarını değiştirmediği de yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı; Anne ve babaların bilişim teknolojilerini kullanmaları ve bunun çocuklar üzerindeki etkilerini tespit etmek ilgililerle paylaşmaktır. Araştırmada görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşme, önceden belirlenmiş ve ciddi bir hedefe yönelik yapılan, karşıdakine soru sorma yöntemiyle yanıtlar alan etkileşime dayalı bir iletişim sürecidir. Araştırmanın örneklemini Mega Eğitim Danışmanlık Merkezine çocukları için pedagojik destek almak üzere başvuran ailelerden “Bilişim Teknolojilerine Düşkünlüğü” de tespit edilen 48 aile oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Formda dört kişisel soru, 12 bilişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin soru yer almaktadır. Araştırma bulgularına göre; ailelerin çoğunluğu ilköğretim okulu mezunudur. (% 56,25) Yarıdan fazlası tek çocukludur. (% 52,08) Önemli bir bölümü düşük gelir grubundadır. (% 45,83) Ailelerin azımsanamayacak bir kısmı boşanmıştır. (% 27,08) Her gün internet kullanan aileler büyük çoğunluğu oluşturmaktadırlar. (% 77,08) Evlerinde hem cep telefonundan (mobil) hem de dizüstü bilgisayardan internete girme olanakları bulunanlar en kalabalık grubu oluşturmaktadırlar. (% 37,50) Eşlerin ayrı yaşadığı ya da boşanmış ailelerin çocukları internette daha fazla zaman geçirmektedirler. (% 70,83). Birden fazla televizyon kullanan aileler çoğunluktadır. (% 64,58) Günde beş saat televizyon izleyen aileler başta gelmektedir. (% 41,67) İnterneti ya da izlediği filmi uyarıya rağmen bırakmayan çocuklar çoğunluktadır. (% 60,42) İstenmeyen durum yaşayanlardan şifresini arkadaşına verenler önemli bir sayıdadır. (% 41,67) Ailelerden çocuğuyla birlikte internette zeka oyunları oynamayı tercih edenlerin akademik başarılarının yüksektir. (% 35,42) Araştırma sonucunda; çocukların anne ve babalarını model almaya yöneldikleri, televizyon izleme alışkanlığı olan ailelerin çocuklarının bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişiminde sorunlar yaşandığı, interneti uzun süre kullanan ailelerin çocuklarında dikkat dağınıklığı ve sanal dünyaya özenti görüldüğü, zekâ ve strateji oyunlarına ağırlık veren ailelerin çocuklarının akademik başarılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Çocuk yaştaki bireylerin anne babalarını model alması nedeniyle, ailelerin çocuklarının bulunduğu ortamlarda televizyon izleme ve internet kullanma davranışlarına özen göstermeleri, çocukları ile birlikte güvenli internet kullanımını tercih etmeleri önerilmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 3
Sunum Kodu:343
Sunum Başlığı:Ufuk 2020 Programı Genel Tanıtımı, Destek ve Ödül Programları
Yazar(lar) :Serkan ÜÇER - TUBİTAK
Özet:Ufuk 2020 Programı Genel Tanıtımı, Destek ve Ödül Programları" bilgi günü ile; ülkemiz Ar-Ge ve Yenilik aktörlerinin söz konusu programdan azami faydayı sağlaması amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 (Ufuk 2020) ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri: AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7.ÇP’den farklı olarak bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları Horizon 2020’de bulunmamaktadır. Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır. Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100 Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100) Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100 ERC projeleri : %100 Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç) Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır. KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir: Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro Faz 2: %70 Faz 3: Doğrudan destek yok Dolaylı masraflar (overheads), alt yüklenici masrafları ve paydaşın kontrolünde olmayan üçüncü tarafların finansal katkıları dikkate alınmadan toplam doğrudan geçerli masraflar üzerinden hesaplanır. Dolaylı masraflar, kira, bina ve teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis ekipmanları, iletişim masrafları, posta ücreti gibi ortağın altyapı ve genel işletme masrafları ile idari ve finansal yönetim, insan kaynakları, eğitim, baskı, hukuki görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masrafları kapsamaktadır. 7.ÇP’de kurum tipi ve aktivite türüne göre farklılık gösteren dolaylı maliyet oranı, Horizon 2020 Programı’nda benimsenen sadeleştirme prensibi kapsamında kuruluş tipi ve proje türünden bağımsız tek bir orana (%25) dönüştürülmüş, gerçek dolaylı maliyeti (actual indirect cost) de içeren farklı dolaylı maliyet oranları yürürlükten kaldırılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon A    TUBITAK
Sunum Kodu:344
Sunum Başlığı: TRUBA ve Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi tanıtımı
Yazar(lar) :Feyza Eryol - TÜBİTAK-ULAKBİM
Sefa Arslan - TÜBİTAK-ULAKBİM
Onur Temizsoylu - TÜBİTAK-ULAKBİM
Özet:2003 yılında kurulmuş olan, bugünkü adıyla "Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı-TRUBA" olarak anılan, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından işletilen yüksek başarımlı ve grid hesaplama altyapısının dünü, bugünü ve yarını anlatılacaktır. Altyapının tarihsel gelişimi, dahil olunan uluslararası ve ulusal projeler ile birlikte altyapının genel kullanımı ile ilgili bilgi sunulmaya çalışılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon A    TUBITAK
Sunum Kodu:345
Sunum Başlığı: Ulusal Akademik AR-GE Proje Destekleri
Yazar(lar) :Fatih Sinan Esen - TÜBİTAK ARDEB
Özet:TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), geçtiğimiz 4 yıl içerisinde birçok üniversitede, kurumda ve konferansta gerçekleştirdiği 400'den fazla sunum sayesinde 60 bin’den fazla akademisyen ve araştırmacı ile bir araya gelmiştir. Bu toplantılar sayesinde, TÜBİTAK tarafından akademisyenlere ve araştırmacılara verilen Ar-Ge destekleri hakkında farkındalık oluşturulmuş, bilgilendirme yapılmış ve alınan çok değerli geri-bildirimlerle süreçlerde yenileşmeler gerçekleşmiştir. Birçok akademisyen ve araştırmacı, bu sunuşlar sonrasında TÜBİTAK projelerinde yer alma fırsatı bulmuşlardır. "Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri" başlıklı sunuşumuz, konferansa katılan Türk araştırmacılara yönelik olup dili Türkçe'dir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon A    TUBITAK
Sunum Kodu:351
Sunum Başlığı:Etkileşimli Kitap Tasarımı Deneyimleri
Yazar(lar) :Şevket Polan - Yaşar Üniversitesi
Duygu Bayrak - Yaşar Üniversitesi
Özet:Günümüzdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinde değişime bağlı olarak kitap okuma alışkanlıklarına yeni bir yaklaşım sunan etkileşimli kitaplar öğrenenlere durağan metinlerin ötesinde video, ses ve animasyon ve simülasyon gibi etkileşim zenginleştirmeleri ile farklı bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu çalışmada etkileşimli kitapların gelişim sürecinden söz edilerek, etkileşimli kitapların geliştirilmesi ve tasarım süreçlerinden bahsedilecektir. Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi bünyesinde sunulan derslerde destek malzemesi olarak öğrencilere sağlanan etkileşimli kitapların tasarım deneyimlerinden yola çıkarak etkileşimli kitap tasarımı, mevcut uygulamalar, bu süreçte kullanılan yardımcı araçlar, yayında ve kullanımda karşılaşılan sorunlardan hakkında bilgi verilecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon C    E-Ögrenme - 2
Sunum Kodu:354
Sunum Başlığı:Uzaktan Eğitimde Akıllı Destek Sistemleri
Yazar(lar) :İrfan Süral
Özet:Öğrenen ile öğretenin farklı zaman ve mekânlarda olduğu uzaktan eğitimde öğrenenin destek isteğine zamanında cevap verilememesi öğrenenin motivasyonunu ve programa yönelik tutumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Uzaktan eğitimde sunulan destek hizmetlerinde son yıllarda akıllı sistemlerin de kullanılmaya başlandığı görülmektedir. İnsan kaynağının yeterli olamadığı, kesintisiz ve hızlı desteği sağlamada akıllı sistemler potansiyel bir uygulama alanına sahiptir. Bu bağlamda araştırmanın genel amacı uzaktan eğitimde akıllı destek hizmetlerinin yapısını incelemek ve akıllı sistemlerin destek hizmetlerindeki kullanım potansiyelini ortaya koymaktır. Araştırmada alanyazın taraması yönteminden yararlanılacaktır. Bu bağlamda destek hizmetlerinin yapısı, akıllı destek hizmetlerinde kullanılan çözümler sunulacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon C    E-Ögrenme - 2
Sunum Kodu:356
Sunum Başlığı:Openflow ile Ağ Yönetimine Giriş
Yazar(lar) :Gökhan Akın
Cem Taylan Bozkurt
Özet:Tüm gün yapılacak seminer.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon F    Seminer
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon F    Seminer
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon F    Seminer
Sunum Kodu:357
Sunum Başlığı:Map-Reduce ile Genetik Algoritmaların Paralleştiirlmesi
Yazar(lar) :Halican Akince
Özet: Doğal evrim sürecini kullanan sayısal optimizasyon algoritmalarından olan genetik algoritmalar diğer optimizasyon yöntemlerine göre sahip olduğu çoğu üstünlükleri yanında seri olarak işletildiği durumlarda kimi zaman veri yoğun kimi zamanda işlem yoğun yapısından dolayı performans problemi ile karşılaşmaktadır. Performans probleminin çözülerek zaman kısıtının en aza indirgenmesi ve en optimum sonuca istenilen zamanda ulaşılabilmesi maksadıyla paralelleştirme ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada günümüzde dağıtık ve paralel çalışma imkanı veren bulut mimarisi ve programlama modeli olan MapReduce üzerinde genetik algoritmaların nasıl paralelleştirilebileceği incelenmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon D    Teknik - 3
Sunum Kodu:358
Sunum Başlığı:Bilişimciler için Bilişim Hukuku
Yazar(lar) :Engür Pişirici
Nihad Karslı - Ankara Barosu
Oya Günendi - Ankara Barosu
Alanur Ayhan - Ankara Barosu
Özet:Bu seminer bilişimcilere, profesyone hayatlarında karşılacakları hukuki sorunlar konusuna odaklanacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon G    Seminer
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon G    Seminer
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon G    Seminer
Sunum Kodu:359
Sunum Başlığı:Servis Merkezli Yazılım Tanımlı Ağ Yaklaşımları
Yazar(lar) :Ahmet Cihat Baktır - Boğaziçi Üniversitesi
B. Atay Özgövde - Galatasaray Üniversitesi
Cem Ersoy - Boğaziçi Üniversitesi
Özet:Kısıtlı kapasitelere sahip akıllı aygıtların son derece yaygın kullanılır hale gelmesi daha önce mümkün olmayan özgün kullanım senaryoları ve servisleri olanaklı kılmaktadır. Ancak bulut bilişim altyapısının temel ögesi olan sanallaştırma ile sunucular geleneksel altyapılardaki gibi sabit bir ağ konumu ve adresinden servis vermez hale gelmiştir. Bu nedenle, sunucu merkezli yapıdan servis merkezli yapıya geçilmesi önerilmektedir. Yazılım-tanımlı ağlar (YTA), servis merkezli olmanın getirdiği karmaşık ağ tasarımını yönetmek için aday çözümlerden bir tanesidir. Bu çalışmada YTA’nın servis odaklı ağ altyapısına katkıları alanda yapılan örneklerle sunulmuştur. Ayrıca pratik servis merkezli bir yaklaşım örneği olarak YTA kullanılarak TCP/IP protokol yığıtının korunduğu bir deney düzeneği gerçeklenmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon D    Teknik - 3
Sunum Kodu:36
Sunum Başlığı:Türkçe Metin Özetlemede kullanılan Yöntemler
Yazar(lar) :ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
NEVCİHAN DURU - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Özet: Günümüzde hızla gelişen bilgisayar bilimleri teknolojileri faydalarının ve hayatı kolaylaştıran işlevlerinin yanında birçok konuda da aşılması gereken problemlere neden olmuştur. Bu problemlerden biri de dijital ortamda işimize yarayacak olan dokümanı bulmaktır. Makalede anlatacağımız çalışma dijital ortamdaki evrakların özetlerinin çıkarımı üzerine olacaktır. Kullanıcıya bütün evrağı gözden geçirme yerine anlaşılır özetler çıkaran bir sistem bahsettiğimiz problemin çözümüne önemli katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. Doğal dil işleme konusunun alt dallarından biri olan metin özetleme üzerine yapılan bu çalışmada Türkçe dili esas alınmıştır. Dijital ortamdaki Türkçe evrakların özetlerinin çıkarımı konusundaki makaleler ve yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Literatürde, metin özetleme üzerine yapılan çalışmaların İngilizce dilinde yoğunlaştığı görülmüştür. Türkçe dilinin, İngilizce dilinden farklı köken ve gramer yapısında olmasından dolayı da karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları açısından farklı çözüm yolların bulunması gerektiği anlaşılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon D    Doğal Dil
Sunum Kodu:360
Sunum Başlığı:İKÜ'de CATS Deneyimleri
Yazar(lar) :Ahmet Anıl Dindar - İKU
Neslihan Fatma Er - İKÜ
Ender Rıza Ekici - İKÜA. Gökhan Uluçay - İKÜ
Özet:21. yy öğrenen ihtiyaçlarının karşılanmasında teknoloji tabanlı çözümler ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin derslik ve amfilere yerleştirildiği, öğrenme ortamlarının fiziksel ortamlarla sınırlandırıldığı geleneksel kampüs yaklaşımı hızla terk edilmektedir. Teknolojinin eğitim uygulamalarıyla öğrenme ortamları, zaman ve mekandan bağımsız öğrenci - öğretmen, öğrenci - bilgisayar, öğrenci - öğrenci etkileşimini içeren dinamik bir yapıya dönüşmektedir. Öğrencilerin gerçek hayatla yüzleşmeleri öncesindeki son basamak olan yüksek öğretim kurumları bu dönüşümün en çarpıcı şekilde yaşandığı alanlardır. Yeniçağın öğrenenlerinin “dijital native” olması gerçeğinden hareketle üniversitelerimiz öğrenme ortamlarını bu kuşağa uygun hale getirme çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bu çabalar kapsamında bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yürütülmekte olan lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitimlerde açık kaynak kodlu SAKAI projesi yazılımı tabanlı CATS (Computer Aided Training & Educational Services) sistemi 2011 yılından beri kullanılmaktadır. Öğrenme ortamlarını desteklemek üzere tasarlanan CATS sisteminin birinci versiyonunda yer alan araçlar zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara paralel olarak güncellenmiş ve CATS sisteminin ikinci versiyonu 2015-2016 egitim-öğretim yılı başından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada yüksek öğretimde öğrenci merkezli uygulamalara bir örnek olarak CATS platformu ile gerçekleştirilen teknoloji destekli yenilikçi eğitim uygulamaları ele alınacaktır. Bu uygulamalar kapsamında ölçme değerlendirme faaliyetlerinde etkinlikle kullanılan akran değerlendirme (peer assesment) fonksiyonu ile öğrencilerin sadece öğretim elemanından değil birbirlerinden de öğrenmelerine olanak sağlayan forumlar ve sohbet odaları araçları incelenecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon C    E-Ögrenme - 4
Sunum Kodu:361
Sunum Başlığı: Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Grup Anahtarı Değişim Protokollerinin Enerji Başarımı Değerlendirmeleri
Yazar(lar) :Tonguç Çataklı - Galatasaray Üniversitesi
Orhan Ermiş - Boğaziçi Üniversitesi
Can Tunca - Boğaziçi Üniversitesi
Sinan Işık - Boğaziçi Üniversitesi
Cem Ersoy - Boğaziçi Üniversitesi
Mehmet Ufuk Çağlayan - Boğaziçi Üniversitesi
Özet:Grup Anahtar Anlaşması Protokollerinin kablosuz algılayıcı ağları (KAA) üzerinde çeşitli uygulamaları bulunmasına rağmen bu uygulamaların gerçek hayatta yalnızca birkaç örneği bulunmaktadır. KAA’lar için önerilen anahtar değişim şemalarının çoğu olasılıksal ön anahtar değişimi yaklaşımına dayanmaktadır. Bu çalışmada geleneksel grup anahtar değişiminin Arduino Mega devre kartı kullanılarak tasarımı ve gerçeklemesi önerilmiştir. Gerçeklenen algoritmaların enerji harcamaları düşük akım algılayıcılarla ölçülerek enerji gereksinimleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon D    Teknik - 2
Sunum Kodu:362
Sunum Başlığı:Kablosuz İnternet Erişimi İçin Hafif Sıklet Bağlam Bilinçli Ağ Güvenlik Sistemi
Yazar(lar) :Gökcan Çantalı - Boğaziçi Üniversitesi
Orhan Ermiş - Boğaziçi Üniversitesi
Gürkan Gür - Boğaziçi Üniversitesi
Fatih Alagöz - Boğaziçi Üniversitesi
Mehmet Ufuk Çağlayan - Boğaziçi Üniversitesi
Özet:Bu çalışmada kablosuz internet erişimi için hafif sıklet bağlam bilinçli ağ güvenliği sistemi sunmaktayız. Sistemimiz Android uygulaması ve G&ALF adını verdiğimiz web tarayıcı eklentisinden oluşmaktadır. Android uygulaması, bulunduğu çevredeki kablosuz ağların konfigürasyon ayarlarının bilgisini toplamak ve topladığı verilere göre ağın güvenlik seviyesini değerlendirmek ile sorumludur. Değerlendirme sonuçları Bluetooth bağlantısı ile G&ALF’a gönderilir. G&ALF da web tarayıcısının internet erişiminde kullanıcının güvenli bir şekilde internet kullanımını sağlayacak kısıtlamalara karar verir. Bu çalışmada bağlam bilinçli güvenlik sistemine ek olarak, kablosuz ağ güvenliği değerlendirmesi için kullanılan ölçütleri de sunmaktayız.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon E    Güvenlik - 1
Sunum Kodu:363
Sunum Başlığı:Yüzde Yüz Yerli CSS Framework: Delta CSS
Yazar(lar) :Talha Çınar - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Alper Mutlu TOKSÖZ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Özet: CSS framework, günümüz web projelerinin geliştirilmesinde kullanılan, geliştiricinin işini daha temiz ve daha kolay yapmasını sağlayan bir teknoloji türüdür. Önceden her web projesinin tasarımında tekrar tekrar css ve javascript kodlar azılırdı. Günümüz CSS framework teknolojileri ile bu durum en aza indirgenmiş durumda. Delta CSS ile bu durum daha da aza indirgenmiş ve tarayıcı dostu olduğu kadar, kullanıcı ve geliştirici dostu olmuştur. Diğer CSS frameworklerden farklı olarak; daha az kod, daha çok iş felsefesi ele alınmıştır. Aynı zamanda daha kapsamlı ihtiyaçlara değinilmiştir. Böylece geliştiricilerin işini daha kolay ve tek kaynaktan yapabilmesi hedefleniyor.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon B    Web - 1
Sunum Kodu:364
Sunum Başlığı:Ulakbus Bileşenleri ve Mimarisi
Yazar(lar) :Ali Osman Çıbıkdiken - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Ercan Topcu - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Özet: Etkin bir yönetim sağlayabilmek için elde edilen verilerin hızlı ve doğru şekilde elde edilmesi ve bu veriler üzerinde kararlar alınması gerekmektedir. Bugün üniversitelerde farklı amaçlar için kullanılan otomasyonlar, farklı firmalardan temin edilmektedir. Ancak bu otomasyonlar, birbirinden bağımsız veri tabanları ile çalışmaktadır. Bu nedenle birbirlerine veri aktarımı kolaylıkla mümkün olmadığından veriler arasında uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Otomasyonların farklı veri tabanlarında farklı şekillerde birimler arasında ihtiyaç olan verileri saklaması nedeniyle bilgiye ulaşımda güçlükler yaşanmaktadır. Kurumun birimler bazında oluşturulacak yetkileri çerçevesinde, üniversiteye ait ihtiyaç olabilecek tüm verilere ulaşımı ancak “ortak bir veri tabanı” üzerinden “bütüncül” bir kapsamda sağlanabilir. Bulut tabanlı bir yapı üzerinde geliştirilecek bir yazılım bunu sağlayarak etkin ve hızlı karar almak için gerekli bilgiye her an ve her yerden ulaşıma imkan verecektir. Bu makalede yukarıda belirtilen problemlerin çözümünün nasıl olacağı konusu ve yöntemlerle ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar açıklanmıştır. Çözüm için ortaya konan bir model olan ULAKBÜS, bu amaçla tasarlanmış açık kaynak kodlu bir “Bütünleşik Üniversite Sistemi”dir (ULAKBÜS projesi TÜBİTAK ULAKBİM tarafından PARDUS Projesi kapsamında desteklenmektedir).
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon E    Yazilim - 3
Sunum Kodu:365
Sunum Başlığı:Pardusun Dünü, Bugünü, Gelecegi
Yazar(lar) :Ümit Derelier - Pardus Topluluk
Özet:Sunum içeriği ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır. Sunum 45 dk zaman diliminde yapılmaktadır. Sunum İçeriği .Pardus'un Dünü .Pardus'un Bugünü .Pardus'un Geleceği .Destek-İşbirliği-Sponsorluk .Pardus Topluluk Sürümü .Projeler (Parduslukazanır-Parduscan) .Pardus Topluluk Takımları .Soru-Cevap
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon G    Seminer
Sunum Kodu:366
Sunum Başlığı: Derin Öğrenme Nedir?
Yazar(lar) :Ferhat Kurt - Türkiye Derin Öğrenme Grubu
Özet:Makinelere insan gibi görme, duyma, okuduğunu anlama ve sonuç üretme kabiliyeti kazandırmak üzere geliştirilen çok katmanlı yapay zeka yaklaşımına derin öğrenme denmektedir. Sunumunda, 2015 yılında bilişim ve endüstri alanında kullanımı yaygınlaşan ve 2016 yılının en trend konuları arasında gösterilen Derin Öğrenmenin; * Sektörel kullanım alanları, * Bilişim devleri ve endüstri Öncüleri (Microsoft, Google, Facebook, Baidu, IBM, Twitter, Tesla Motors) tarafından nasıl kullanıldığı, * Savunma, güvenlik, sağlık, otomotiv, otonom sistem, bilişim sistemleri, e-ticaret sektörlerini nasıl değiştirieceğini anlatılacaktır. Ayrıca Türkiye Derin Öğrenme Grubunun sürdürdüğü derin öğrenme etkinliklerine ve 2016 yılı projelerine sunumda yer verilecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon G    Seminer
Sunum Kodu:367
Sunum Başlığı: Açık, Yapılandırılmış, Anlamsal, Bağlı Veri ile Çalışmak
Yazar(lar) :Ahmet Yıldırım - Boğaziçi University
Suzan Üsküdarlı - Boğaziçi University
Özet: Bu bildiride, açık, yapılandırılmış bağlı veri tanımlarını verdikten sonra, etkin olarak nasıl kullanılabileceğini, araçları, kullanım örneklerini veriyoruz. Anlamsal veriyi kullanarak nasıl çıkarımlar yapabileğini, ve bu çıkarımları kullanarak uygulamaların nasıl zenginleştirilebileceğini anlatıyoruz. Ayrıca, araştırma alanında en son gelinen noktayı ve açık yapılandırılmış veri kullanarak araştırmaların nasıl geliştirilebileceğinden bahsediyoruz.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon B    Web - 1
Sunum Kodu:368
Sunum Başlığı:Doğal Dilden Biçimsel Dile Dönüşüm Üzerine Bir Yöntem
Yazar(lar) :Nihal Yağmur Aydın - Boğaziçi Ü.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon D    Doğal Dil
Sunum Kodu:369
Sunum Başlığı:Mobil Ortamda Konuşma Tanıma Teknolojisinin İncelenmesi
Yazar(lar) :Nihal Yağmur Aydın - Boğaziçi Ü.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon D    Doğal Dil
Sunum Kodu:370
Sunum Başlığı: Karmaşık Sistemler ve Etmen Temelli Benzetim
Yazar(lar) :Uzay Çetin - Boğaziçi Üniversitesi
Haluk Bingöl - Boğaziçi Üniversitesi
Özet:Etmen Temelli Modelleme, gerçek hayatta karşılaştığımız sistemleri parçadan bütüne ("aşağıdan yukarıya") doğal bir biçimde modellemeye imkan tanır. Etmen Temelli Modelleme'de, sistem kendi kararlarını kendi verebilen çok sayıda alt birimden oluşur. Bu birimler, tek tek bakıldığında çok basit kuralları takip etmesine rağmen, sistem olarak karmaşık davranışlar sergileyebilirler. Bu tür sistemlere, Karmaşık Sistemler diyoruz. Bu çalışmada, Karmaşık Sistemler ve Etmen Temelli Modellemeye giriş yapılacaktır. Anlatılanların somutlaştırılması için, Etmen Temelli Modelleme'nin Sosyoloji alanındaki ilk uygulamalarından biri olan Schelling Sosyolojik Ayrışma modeli ve bizim geliştirdiğimiz Dikkat Oyunları modeli incelenecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon B    Yeni Medya / Sosyal Ağ
Sunum Kodu:371
Sunum Başlığı:Bulut Tabanlı Uçtan Uca Çevrimiçi İşlem İmzalama
Yazar(lar) :Şerafettin Şentürk - Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi
Ahmet Bekir Bakkal - Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi
Gürkan Gür - Boğaziçi Üniversitesi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon E    Güvenlik - 2
Sunum Kodu:372
Sunum Başlığı:Dağıtık Servis Dışı Bırakma Saldırılarına Karşı Filtreleme Tabanlı Savunma Mekanizmaları
Yazar(lar) :Kübra Kalkan - Boğaziçi Üniversitesi
Gürkan Gür - Boğaziçi Üniversitesi
Şerafettin Şentürk - Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon E    Güvenlik - 2
Sunum Kodu:373
Sunum Başlığı:Türk Araştırmacıların İBE Alanında Araştırma Eğilimleri: Bir Sistematik Eşleme Çalışması
Yazar(lar) :Burcu Bilgin - SoftTech Bilişim
Nursultan Turdaliev - Kocaeli Üniversitesi
Özet:Bu çalışmanın amacı, uluslar arası olarak düzenlenen HCI International Konferansı’nda Türk araştırmacılar tarafından 2011-2014 yılları arasında sunulan tam metin bildirilere dayalı olarak İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) alanında gerçekleştirilen çalışmalara ait genel eğilimleri belirleyerek büyük resmi ortaya çıkarmaktır. Çalışma kapsamında, bu konferasta 2011-2014 yılları arasında Türk araştırmacılar tarafından sunulan toplamda 58 tam metin bildiri sistematik eşleme yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan incelemede, Türk araştırmacılarda akademi çalışanlarının katkılarının %87, endüstri çalışanlarının katkılarının %13 olduğu; en çok kullanılan araştırma metodu olarak Durum Çalışmaları (Case studies), Deneysel (Experimental) ve Kullanılabilirlik Testleri (Usability Testing) metodlarının kullanıldığı gözlemlenmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon E    Yazilim - 3
Sunum Kodu:374
Sunum Başlığı:MESKEN: Web Tabanlı Emlak Karar Destek Sistemi
Yazar(lar) :Tuncay Altınpulluk - Softtech AŞ.
Mehmet Ufuk Çağlayan - Boğaziçi Üniversitesi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon C    Karar
Sunum Kodu:375
Sunum Başlığı:Türkiye'ye Siber Saldırılar: Ne Oldu? Ne Yapılmalı?
Yazar(lar) :M. Ufuk Çağlayan - Boğaziçi Ü. INETD
Kadir Erdoğan - ODTU TR-Nic
Engür R. Pişirici - Bilkent Ü.
Emin Tatlı - Türk Telekom
Özet: Türkiye yakın zamanda DNS sunucularına yönelik ciddi bir ddos saldırısına uğradı. Bu daha sonra kamu weblerine, banka ve noterler gibi kritik unurlara yöneldi. Bu saldırıların anatomisi ve tam ne olduğu, ülkede bundan sonra ne yapılması gerektiği, konunun paydaşları ve uzmanları tarafından tartışılması bu panelin ana konusudur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon A    Panel
Sunum Kodu:376
Sunum Başlığı:BIM ve Sürdürülebilirlik
Yazar(lar) :Salih Ofluoğlu
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon E    Insaat - 2
Sunum Kodu:377
Sunum Başlığı:Bina Bilgi Modelleme ve IoT
Yazar(lar) :Ümit Işıkdağ
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon E    Insaat - 2
Sunum Kodu:378
Sunum Başlığı:Mimaride animasyonun dünü bugünü
Yazar(lar) :Türkan İrgin Uzun - Maltepe Üniversitesi
Gökhan Aydın - Aydın Üniversitesi
Özet:Animasyonun Türkçe karşılığı Canlandırmadır. Bu canlandırma eylemi, çizgi film (caartoon) karakteri, dijital Film karakteri veya bir oyun karakter nesnesi olabilir. Cansız yada canlı reel yada hayal ürünü herhangi bir nesnenin, eylemler dizilişinin ardından harekete geçebilmesidir. Mimari'de animasyonun kullanımı ise ilk olarak 1977 'lere dayanmaktadır. Türkiye'deki tarihçesi ise daha kısadır. Genellikle Devlet politikası olarak güdülen turizmi canlandırma amaçlı filmlerle başlamıştır. Ülke tanıtımını amaçlayan tanıtıcı reklam filmlerinde kullanılan bu teknikler zamanla tüm reklam endüstrisine yayılmıştır. Turistik ve sit alanları merkez alan Kent ölçeğinde başlayan bu tanıtıcı filmler zamanla yerleşik alana geçen devremülkler, kaplıca ve termallerin tanıtımlarında kullanılmıştır. Özellikle son 10 yılda hızla artan toplu konut, Avm , otel ofis residans projelerinde, inşaat öncesi satış hedeflenen projelerde mimari animasyonlarda teknikler ve amaçlar değiştikçe ortaya çıkan animasyon ürünleri de değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada mimaride animasyonun geçmişten günümüze geçirdiği evrelere değinilerek animasyonun mimarideki yansımalarının seçilmiş örneklerle incelenerek genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon E    Insaat - 3
Sunum Kodu:379
Sunum Başlığı:GeoTeknik Mühendisliğinde Bilişim
Yazar(lar) :Devrim Alkaya
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon E    Insaat - 2
Sunum Kodu:380
Sunum Başlığı:Fore Kazıkların Yatay Yatak Katsayısı ile Çözümü
Yazar(lar) :Devrim Alkaya
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon E    Insaat - 3
Sunum Kodu:381
Sunum Başlığı:Prefabrik Öngerilmeli Beton Kiriş Eğilme Momenti Taşıma Kapasitesi Analizi ve Deneyi
Yazar(lar) :Erdal İrtem
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon E    Insaat - 2
Sunum Kodu:382
Sunum Başlığı:DECO-2014 Öğrenci Yarışması: Çelik Köprü Tasarımı ve Deneyi
Yazar(lar) :Erdal İrtem
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon E    Insaat - 3
Sunum Kodu:383
Sunum Başlığı: Büyük Ölçekli Siber Saldırılarda Kriz Yönetim
Yazar(lar) :Attila Özgit
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon E    Güvenlik - 2
Sunum Kodu:384
Sunum Başlığı:Elektronik Tanımlama Yöntemleri ve Keçi Yetiştiriciliğindeki Önemi
Yazar(lar) :Arif Behiç Tekin
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon G    Tarım
Sunum Kodu:386
Sunum Başlığı:Unutulma Hakkı
Yazar(lar) :Nihad Karslı - Ankara Barosu
Alanur Ayhan - Ankara Barosu
Engür Pişirici - Bilkent Üniverstesi
Oya Günendi Yağan - Ankara Barosu
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon H    Panel
Sunum Kodu:39
Sunum Başlığı:KOHA Kütüphane Bilgi Sistemi'nin Üniversitelerde Uygulanması, Entegrasyonlar ve Yenilikler
Yazar(lar) :Mengü Yazıcıoğlu - DEVİNİM
Özet: KOHA Kütüphane Bilgi Sistemi, dünyada 7.000'den fazla yerde kullanılmakta olan alanında en gelişmiş AKK/ÖY sistemlerinden olup dünyadaki en büyük KOHA Kurulumu, Türkiye'de Devinim tarafından yürütülmektedir. 1.126 Halk Kütüphanesi'nce kullanılan bu sistem 1.000.000'dan fazla vatandaşa, 13.000.000 üzeri kitapla hizmet vermektedir ve bu büyüklükleriyle de şimdiden Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı Kütüphane Sistemleri'nden biri olmuştur. Devinim, bu sistemde edindiği deneyimi ve yazmış olduğu yeni modülleri Üniversitelerin isteklerini de göz alarak sunmaya başlamıştır ve üniversitelere özgü modüller de eklemiştir. Aynı zamanda Koha ile entegre Kütüphanecilik ve Üniversite Bilgi Sistemleri çözümleri de sunulacaktır. Kullanılan altyapı ve teknolojiler ile Kamu ve Özel sektörde alternatif ve son derece düşük maliyetli bir çözüm de bu oturumda paylaşılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon H    Toplu Bildiri Sunumları
Sunum Kodu:40
Sunum Başlığı:DSpace ve Eprints Karşılaştırması ile Açık Erişim ve Sayısallaştırma Çözümleri
Yazar(lar) :Mengü Yazıcıoğlu - DEVİNİM
Özet: Açık Erişim, Sayısallaştırma, Müze ve Arşiv Sistemleri, Makaleler, Açık Veri vb alanlarda sıklıkla kullanılan Dspace ve Eprints yazılımlarının teknik ve yönetimsel olarak karşılaştırılması, farklı sistemlerle etkileşimi anlatılacaktır. Aynı zamanda bu sistemlerin Akademisyen - Kütüphane ilişkileri de irdelenecektir. Öncelikle Türkiye'de DSpace ve Eprints konusunda yapılmış detaylı bir karşılaştırma yok, bunu birkaç hafta önce yapılan Tübitak Açık Erişim konferansında bir soru olarak dile getirdim ve yanıtını alamadım. Sorum şuydu, Neden bu toplantıda bu kadar çok DSpace'den bahsediyorsunuz da EPrints hiç yok, ikisi arasında bir teknik karşılaştırma yaptınız mı? Maalesef, Türkiye'de birçok alım süreci, kim ne yapmış diye bakılıp yapılmakta, biz bu çalışmada iki sistemi kağıt üstünde değil bizzat kurarak ve yaşanabilecek teknik avantajları ve dezavantajları ortaya koyarak Alım süreçlerinin daha teknik bir ortama dayanmasını sağlamaya çalışacağız. Bu teknik karşılaştırma için şirketten 4 mühendisi ayırmış bulunuyoruz. Yetiştirmeye çalıştığımız diğer bir konu da bu tür sistemlerin diğer sistemlerle konuşabilirliği, KOHA Kütüphane Sistemi'ni geliştirdiğimiz için önceliğimiz bu sistem olacak, KOHA ile DSpace ve Eprints ilişkisi üzerine modüller yazmaya çalışıyoruz, bunu da bu sunuma yetiştirmeye çalışmaktayız.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon H    Toplu Bildiri Sunumları
Sunum Kodu:41
Sunum Başlığı:Akademisyenler ile İletişim, Bilgi Okuryazarlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği
Yazar(lar) :Ethem Olukcuoğlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet: Bilgi okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974’te Amerikan Bilgi Endüstrisi Derneği (Information Industry Association) başkanı Paul Zurkowski tarafından Kütüphane ve Bilgi Bilimi Ulusal Komisyonu (National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS)) için hazırlamış olduğu bir raporda kullanılmıştır, şemsiye bir terimdir. Bilgi gereksinimini tanımlama, Gereksinim duyulan bilgiyi bulma, Değerlendirme, Etkin şekilde kullanma ve iletme becerisi şeklinde de American Library Association tarafından da tanımlanmıştır. Bu Bildiride ; Kullanıcı eğitiminin tanımı, önemi, amaçları, Kullanıcı eğitimi ve bilgi okuryazarlığı, Değişen kullanıcı beklenti ve gereksinimleri, Kullanıcı eğitimi, bilgi okuryazarlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi uygulaması, OMܒde neden kullanıcı eğitimine ihtiyaç duyuldu? Kullanıcı eğitimi ile OMܒde hedeflenenler, Planlama süreci, uygulamalar, örnekler, Sonuçlar ve öneriler sunulacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon A    Kutuphane
Sunum Kodu:42
Sunum Başlığı:Akıllı Telefonlarda Gizlilik ve Mahremiyet: Durum Saptaması ve Öneriler
Yazar(lar) :Enis Karaarslan - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Meltem Demir - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Vedat Fetah - Ege Üniversitesi BİTAM Network Yönetim Grubu
Özet: Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırmakta ama aynı zamanda hayatımız hakkında çok çeşitli ve güncel bilgiler toparlamaktadır. Bu bilgilerin bizim isteğimiz dışında başka kişilerin eline geçme olasılığından dolayı hayatımızın gizliliği ve mahremiyetimiz ciddi bir tehlike altındadır. Bu çalışmada, akıllı telefonların ne tür bilgileri toparladıklarının tanımlanması hedeflenmiştir. Akıllı telefonlara yönelik ana tehditler ve saldırılara örnekler verilmiştir. Bu tür sistemlerde alınabilecek güvenlik ve mahremiyet önlemleri anlatılmıştır. Bu çalışmada ele alınan uygulamalar ve konfigürasyonlar MSKÜ NetSecLab Mobil Bilişim Labında (http://netseclab.mu.edu.tr/mdevlab/) Android ortamında gerçekleştirilmiş ve edinilen deneyim paylaşılmıştır. Tasarımdan güvenli telefonlara örnekler verilmiştir. Bu çalışma sadece bir durum tespiti yapmakla kalmayıp gizlilik ve mahremiyeti sağlamak için önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon E    Güvenlik - 1
Sunum Kodu:45
Sunum Başlığı:ODTÜ BT Hizmetleri Yönetimi ve Yönetim Platformu
Yazar(lar) :Gökçe Türkmendağ - ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bahar Şengün - ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Derya Törüyen - ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Nihan Ocak - ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Özet:Bu deneyim bildirisi ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) tarafından verilen Bilgi Teknolojileri (BT) hizmetlerinin farklı kullanıcı tiplerine göre sunulan hizmetlerin kalitesinin ve hizmet seviyesinin yönetilebilmesinin sağlanmasını; aynı zamanda, iyi kullanıcı ilişkilerine dayalı bir disiplin oluşturulması için, BT Hizmetleri’nin yönetimine ilişkin uygulanacak ilke, kural, yöntemlerin belirlenmesi aşamalarında yapılan, yapılması planlanan, kullanılan yöntemlerin ve otomasyona alınması aşamalarında yapılan çalışmaların paylaşılmasını hedeflemektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon C    Kamu - 2
Sunum Kodu:46
Sunum Başlığı:Apriori Algoritması ve Türkiye'deki Örnek Uygulamaları
Yazar(lar) :M. Emin Eker - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Recai Oktaş - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet:Veri madenciliği daha önceden bilinmeyen, geçerli ve uygulanabilir bilgilerin geniş veri tabanlarından elde edilmesi ve bu bilgilerin işletme kararları verirken kullanılmasıdır. Veri madenciliğinde birliktelik kuralı çıkarım algoritmalarından biri Apriori algoritmasıdır. Apriori algoritması birlikte olma ilişki analizlerinin yapılıp birliktelik kurallarının ortaya çıkartılması konusunda en çok bilinen ve kullanılan algoritmadır. Geniş nesne kümelerinin ortaya çıkartılması işlemleri için kullanılır. Bu çalışmada veri madenciliğine giriş yapılacak, Apriori algoritmasının yapısı ve uygulamaları anlatılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon B    Veri Maden - 4
Sunum Kodu:47
Sunum Başlığı:Sanal Makineler ve Linux Konteynerlerin Performans Karşılaştırması
Yazar(lar) :Emre Can YILMAZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Recai OKTAŞ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet:Günümüzde, bulut bilişimle birlikte yaygınlaşan tam sanallaştırmadan, hızla popülerliği artan konteyner tabanlı sanallaştırmaya geçişin olduğu gözlemlenmektedir. Bu geçişin nedenleri arasında tam sanallaştırmada kaynakların verimsiz kullanılması ve bunun sonucunda sanal makinelerin iş yükü performansının düşük olması gösterilmektedir. Bu çalışmada, Linux işletim sistemi çekirdeği özelinde tam sanallaştırma ile konteyner tabanlı sanallaştırmanın başarım kıyaslamalarını yaptık. Yapılan çalışmalar için Linux konteyner yönetim yazılımı olarak Docker ve son zamanlarda Docker’a alternatif olarak ortaya çıkan Rocket kullanırken, tam sanallaştırmada hipervizör olarak KVM (Kernel based Virtual Machine) kullandık. Belirtilen ortamların her biri için imaj boyutu, açılış hızı, işlemci, depolama ve ağ başarımı testleri uygulandı. Bu testlerin sonuçlarının, kullanıcılar için hangi tip sanallaştırmanın hangi koşullarda kendilerine daha uygun olacağı konusunda yardımcı olması beklenmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon D    Teknik - 4
Sunum Kodu:48
Sunum Başlığı:Debian Paketleme Süreçlerinin İncelenmesi
Yazar(lar) :Dilara Koca - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Özet: Debian'ı en popüler dağıtımlardan birisi yapan şüphesiz ki paket yönetim sistemidir. Neredeyse tüm paketleri resmi depolardan veya gayri resmi yansılardan elde etmek mümkündür. Ancak bazen istenilen program istenilen koşullarda paketlenmiş olarak bulunamayabilir. Bu gibi bir durumda, geliştirici programı kaynak koddan kendi derlemek ve kullanmak zorunda kalacaktır. Daha sonraki tekrar kullanmak veya diğer geliştiriciler ile paylaşmak için bu derleme işlemini bir paket olarak saklamak mümkündür. Bu çalışmada , adım adım bir Debian paketleme işlemi anlatılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon D    Teknik - 4
Sunum Kodu:49
Sunum Başlığı:Apriori Algoritmasının Farklı Veri Kümelerine Uygulanması
Yazar(lar) :M. Emin Eker - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Recai Oktaş - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet:Günümüzde teknoloji sayesinde büyük miktarda veriler elde edilip saklanabilmektedir. Büyük miktardaki mevcut veri içinden anlamlı, potansiyel olarak kullanışlı, gelecekle ilgili tahmin yapılmasını sağlayan bağlantı ve kuralların bilgisayar programları kullanarak bulunmasına veri madenciliği denir. Veri madenciliğinde en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi birliktelik kuralların çıkarılmasıdır.. Birliktelik kuralları, verilerin aynı durum içerisinde çoğunlukla beraber olma durumlarını içeren kurallardır. Veri madenciliğinde sık geçen öğelerin keşfedilmesi için kullanılan en çok bilinen birliktelik-ilişki kuralı apriori algoritması algoritmasıdır. Veri işleme aşamasında apriori algoritmasının birleştirme, eleme işlemleri ve minimum destek ölçütü yardımı ile birliktelik ilişkisi olan öğeler bulunur. Bu çalışmada apriori algoritması ile bilinenlerden farklı bir veri kümesinde birliktelik kuralları bulan bir uygulama geliştirilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon E    Yazilim - 1
Sunum Kodu:50
Sunum Başlığı:Konteyner Tabanlı Sanallaştırma ve 12 Faktör Yöntembilimine Dayalı Web Uygulama Geliştirme Süreci Önerisi
Yazar(lar) :Emre Can YILMAZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Recai OKTAŞ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet: Günümüzde, konteyner tabanlı sanallaştırmanın popüler hale gelmesiyle birlikte geliştirme yöntemlerinde de değişikliğe gidilmektedir. Geliştiriciler ve sistem yöneticileri tarafından, geliştirme ve konuşlandırma süreçleri farklılıklarını minimuma indirmek istenmektedir. Bunun yanı sıra geliştiricilerin çalıştıkları ortam farklılıkları da ortadan kaldırmak istenmektedir. Bu çalışmada, geliştirme sürecindeki kritik olan bu problemlere modern çözüm önerisi getirilmiştir. Konteyner tabanlı sanallaştırma olarak Docker ve örnek web uygulaması olarak Ruby on Rails web çatısı kullanılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon E    Yazilim - 1
Sunum Kodu:51
Sunum Başlığı:GitHub Üzerinden Yönetilen Debian Yazılımlarının Geliştirme İstatistikleri
Yazar(lar) :Dilara Koca - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Recai Oktaş - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet:Kaynak Kodları GitHub Üzerinden Yönetilen ve Debian Depolarında Bulunan Yazılımların Geliştirme İstatistikleri Günümüzde sürüm kontrolü ve kaynak kodlarının yönetimi amacıyla birçok yazılım çözümü bulunmakta ve kullanılmaktadır. Bunların en yaygını olan Github, Debian başta olmak üzere birçok açık kaynak projesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında kaynak kodları Github üzerinden yönetilmekte olan Debian paketlerinin geliştirme süreçlerine ait istatistiksel tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışma sayesinde Debian kaynaklarında bulunan yazılımların geliştirme evreleri hakkında yorumlanabilir ve anlamlı istatistiksel veriler üretilmiş olacaktır
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon E    Yazilim - 2
Sunum Kodu:52
Sunum Başlığı: Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Not Sistemi: Adnan Menderes Üniversitesi e-Not Sistemi
Yazar(lar) :Özgür GÜNAY - ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Özet:Tıpta mezuniyet öncesi eğitim, üniversitelerin diğer bölümlerinden farklı işlemektedir. "Komite sistemleri" ve "not barajları"nın olduğu bu işleyişe uygun hazır yazılımlar olmadığı için çoğunlukla her fakülte bireysel olarak hazırladığı Excel formülleri ile çözüm aramaktadır. Güvenilir bir bilgi bankası olarak tasarlanmış olan e-Not sistemi Tıp Fakültesi için önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Koordinatörlük modülü, öğretim üyesi modülü ve öğrenci modülü olmak üzere üç ayak üzerinde duran bu sistemin amacı fakültemiz için en iyi ve özelleşmiş veri tabanını kullanarak web tabanlı bir çözüm oluşturmaktı.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon C    E-Ögrenme - 3
Sunum Kodu:53
Sunum Başlığı:Android Tabanlı Mobil Uygulama İle Araç Karbon Salınım Hesabı
Yazar(lar) :İsmet Faruk YAKA - Akdeniz Üniversitesi
Abdülkadir KOÇER - Akdeniz Üniversitesi
Afşin GÜNGÖR - Akdeniz Üniversitesi
Özet: Dünya her geçen gün büyümekte ve bu büyüme neticesinde enerjiye olan talep artmaktadır. Artan bu enerji talebi neticesinde enerji tüketimi her geçen güne nazaran hızlı bir şekilde artmaktadır. Enerji kaynaklarının başında fosil yakıtlar gelmektedir. Fosil yakıtlar elektrik enerjisi, ulaşım vb. gibi yaşamsal faaliyetler için sıklıkla kullanılmaktadır. Enerji eldesi için O2 ile yakılan fosil yakıtlar neticesinde çevreye CO2, NOx gibi zararlı gazlar ortaya çıkmaktadır. Bu gazların atmosferdeki artışı sera gazı etkisi ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Çevreye verilen bu zararın tespiti ve en aza indirilmesi için karbon ayak izi hesabı ortaya çıkmıştır. İnsan yaşamındaki karbon ve zararlı gaz salınımların yapıldığı kalemler dikkate alınarak detaylı bir hesaplama yapılır. Bu hesaplama neticesinde doğaya ne kadar karbon salınımı olduğu ve bu salınımın nasıl azaltılacağı ortaya konur. Buradan hareketle bu çalışmada bir birey veya ailenin, en çok karbon salınımı gerçekleşen ulaşım açısından karbon ayak izinin hesaplanması amaçlanmıştır. Bu hesaplamanın pratik ve kullanılabilir olması için Android tabanlı mobil bir yazılım haline getirilmiştir. Geliştirilen yazılım sayesinde bir birey aracının yakıt cinsi ve motor hacmi ile tükettiği yol miktarı verilerini yazılım ara yüzüne girerek bu tüketimleri sonucu çevreye ne kadar bir karbon salınımı yaptığını tespit etmiş olacaktır. Ayrıca bu CO2 salınımı karşılayacak ağaç miktarı hesaplanarak çevre duyarlılığı vurgulanmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon B    Mobil - 2
Sunum Kodu:54
Sunum Başlığı: Bir Konutun Elektrik İhtiyacının Yazılım Desteği İle Tespit Edilmesi
Yazar(lar) :Abdülkadir KOÇER - Akdeniz Üniversitesi
İsmet Faruk YAKA - Akdeniz Üniversitesi
Afşin GÜNGÖR - Akdeniz Üniversitesi
Özet: Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Fosil kaynaklı olarak bilinen geleneksel enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükeneceği bilinmektedir. Bunun yanı sıra bu tür kaynakların tüketimi ile zehirli gaz salınımı, asit yağmurları, ozon tabakasının zarar görmesi gibi çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaşması, enerji ihtiyacının çevresel sorunlara yol açmadan sürdürülebilir bir şekilde üretimini sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlisi güneş enerjisidir. Bu çalışmada bir yazılım vasıtasıyla bir konutun elektrik ihtiyacının tamamının Fotovoltaik paneller ile sağlanması için gereken panel sayısının tespiti amaçlanmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon E    Yazilim - 1
Sunum Kodu:55
Sunum Başlığı:Toplu taşımada hatlara optimum araç ve şoför atama karar destek sistemi
Yazar(lar) :Caner ALTUNTAŞ - Kentkart Ege Elektronik AŞ
Zeynep SARGUT - İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Dilek ÇETİN TULAZOĞLU - Kentkart Ege Elektronik AŞ
Özet:Toplu taşıma firmalarının planlanmış seferlerini gerçekleştirebilmelerine ve bu sırada verilen kararlarını en iyi şekilde verebilmelerine yardımcı olacak bir karar destek sistemi önerilmiştir. Bu sistemin başlıca amaçları, günlük operasyonları doğru bir şekilde yürütmek, verilen doğru kararlarla maliyetleri azaltmak ve çalışanların memnuniyetini en yüksek seviyede tutmaktır. Seferleri yürütürken, her sefere bir araç ve bir şoför ataması gerekir. Bu planlar genelde aylık olarak yapılır. Bu planın sonucunda her şoförün kendine ait bir planı vardır. Seferleri dengeli olarak şoförlere dağıtmak çok önemlidir. Bu da çok büyük boyutlu ve çok amaçlı bir karar verme problemine denk gelir. Bu problem matematiksel olarak modellenip, meta-sezgisel bir çözüm yöntemi olan Tabu aramasını kullanarak çözülmüş ve kullanıcıya arasında seçebileceği bir çözüm kümesi önerilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon C    Karar
Sunum Kodu:56
Sunum Başlığı: Kablosuz Algılama Ağlarında Güven Modelleri
Yazar(lar) :Köksal Avincan - Yıldız Teknik Üniversitesi
Gülüstan Doğan - Yıldız Teknik Üniversitesi
Özet:Kablosuz algılama teknolojisinin günlük hayatta kullanımı oldukça artmıştır. Bu artışla birlikte kablosuz algılama ağlarında karşılaşılan sorunlar daha da ilgi çekici hale gelmiştir. Bu problemlerin en göze çarpanları güvenlik ve enerji sorunlarıdır. Kablosuz algılama ağlarının kısıtlı düzeyde işlem yapabilme kapasitesine ve sınırlı miktarda enerjiye sahip olmalarından dolayı bu ağlarda güvenliği klasik kriptografik algoritmalarla gerçekleştirmek oldukça güçtür. Bu çalışma kapsamında bu sorunlardan yola çıkılarak kablosuz algılama ağlarında güven konusu anlatılmış ve literatürde daha önce geliştirilen güven modelleri incelenmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon E    Güvenlik - 3
Sunum Kodu:57
Sunum Başlığı:Prostat Kanseri Teşhisinde Veri Madenciliği Yöntemlerinin Başırım Karşılaştırması
Yazar(lar) :Sait Can Yücebaş - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet: Bütünsel genom ilişkilendirme çalışmalarında (GWAS), tekli nükletotit polimorfizm (SNP) profillerinin birçok hastalık ile ilişkisi olduğu keşfedilmiştir. Bu çalışmalarda kullanılan verilerin yüksek miktarda ve çok boyutlu olması, profillerin hastalıklarla ilişkilendirilmesi ve buradan teşhise gidilmesi sırasında farklı veri madenciliği yöntemlerinin kullanılması ile mümkün olmaktadır. Yapılan çalışmada 1261 kişiden oluşan, her kişiye ait 600.000 SNP ve 12 adet fenotip içeren prostat kanseri veri kümesi kullanılmış, bu veri kümesi üzerinde farklı veri madenciliği yöntemlerinin teşhisteki başarımları test edilmiştir. Test edilen yöntemler arasında Destek Vektör Makinası %72,6’lık kesinlik ve 0,829’luk ROC eğrisi altında kalan alan bakımından en yüksek başarımı verirken, duyarlılık ölçütü en yüksek yöntem %82,35 ile Naive Bayes olmuştur
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon B    Veri Maden - 2
Sunum Kodu:58
Sunum Başlığı:Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Şehircilikte Kullanılması: İnceleme ve Ön Ürün
Yazar(lar) :Uğur Özcan - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Aslıhan Arslan - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Enis Karaarslan -Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Özet: Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality), mobil cihazların algıladığı gerçek dünya görüntüsünün ses, fotoğraf, grafik ve GPS verileri ile zenginleştirilerek verilmesidir. Gerçekliğin, bilgisayar tarafından geliştirilmesi ve arttırılmasıdır. Günlük hayatta bir çok alanda kendini göstermeye başlayan Artırılmış Gerçekçilk uygulamaları, şehircilik alanında da kendini göstermeye başlamıştır. Bu çalışma kapsamında bu teknolojiyi kullanan bir prototip uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamada? şehrin turistik ve önemli noktalarının tanıtılması gerçekleştirilecektir. Böylece aranılan yerlerin kolay bulunması ve o yer hakkında ayrıntılı bilgi sağlanması gibi imkanlar sunulacaktır. Yapılacak olan prototip uygulamanın GoogleMap ve GPS verileri ile zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece kullanıcıya bulunduğu şehirde daha fazla bilgi ve görsel içerik sunulabilecektir. Ayrıca bu prototip uygulama Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kampüs uygulamasının da prototipi olacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon C    Artırılmış
Sunum Kodu:59
Sunum Başlığı:Esnek Web Ara Yüzü Tasarlanması Üzerine Bootstrap İle Bir Uygulama
Yazar(lar) :Veli Özcan Budak - Kırklareli Üniversitesi
Murat Gezer - Org: İstanbul Üniversitesi
Özet:Teknolojinin en önemli ürünlerinden biri olan World Wide Web (www)’in hızlı büyümesinden dolayı bu platform üzerindeki web sayfaları günlük yaşamımızda sürekli kullandığımız bir teknoloji ürünü olarak hayatımızda yer etmektedir. Web sayfalarını geliştiren yazılımcıların da bu büyümeye paralel olarak kendilerini geliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Yazılımcıların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak biçimde bu araştırmada web sayfası geliştiricilerin yönetim sistemlerinde kullanabilmeleri amacıyla ara yüz yapısı tasarlamaya yönelik olarak bir prototip geliştirilmiştir. Ara yüz yapıları, web sayfalarındaki içerik elemanlarını düzenli sunmamıza yarayan en önemli unsurlardan biridir. Bu sebeple prototip, ihtiyaç duyulduğunda tek ekran üzerinden dinamik bir şekilde organize edilebilen, herhangi bir değişiklik ihtiyacı duyulduğunda kodlama yapmaksızın aynı anda farklı cihaz türleri için sayfa ara yüz yapıları oluşturabilen bir araç olarak tasarlanmıştır. PHP ve Mysql dillerinin kullanılmasıyla oluşturulan bu prototip web içeriği geliştirmek için kullanılan diğer programlama dilleriyle de yapılabilir. Bu çalışma kapsamında tasarlanan prototipin, web içerik geliştiricilerinin ara yüz yapısı tasarlama noktasında kendi yönetim sistemlerinde kullanabilecekleri bir araç olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu prototip sayesinde herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan da sistemi kullanacak kişilere kolay kontrol edilebilir bir ara yüz yapısı tasarlama olanağı sunulabilir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon B    Web - 1
Sunum Kodu:6
Sunum Başlığı:Docker 101
Yazar(lar) :Fatih N. YARCI - MetGlobal
Özet: Container sistemleri bazi isletim sistemlerinin; sanallastirma, soyutlama, ve izole etme isleri icin kullanicilarina sundugu kernel ozellikleridir. Gunumuzde bir hayli revacta olan ve bir cok sirketin kullandigi bu sistemler, deployment ve sanallastirma kavramlarini tamamen degistirmistir. En yaygin kullanilan container sistemlerinden biri de Docker isimli uygulamadir. Docker; container sistemleri kullanilarak gelistirilmis ve uzerine bir cok ozellik eklenmis oldukca populer acik kaynak kodlu projedir. Docker ; Container sistemlerini kullanarak ve bunlarin uzerine ekledigi ozelliklerle, uygulamalarin 7x24 ayakta kalmak zorunda olmasi, uygulamalardaki cesitlilik, hatalardan hizlica geri donulmesi, hizli ve coklu gelistirme gereksinimleri vb. konularla ilgili guzel bir cozum olarak kullanilmaktadir
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    11:30    Salon F    Seminer
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon F    Seminer
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon F    Seminer
Sunum Kodu:60
Sunum Başlığı:IEEE 802.11e Kablosuz Ağlarda VoIP Uygulamaları İçin İstasyon Sayısının Yerel Bilgilerle Tahmini
Yazar(lar) :Büşra Başol - Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Adil Çağatay YÜCEDAĞ - Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ahmet TABANLIOĞLU - Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet:IEEE 802.11 Kablosuz ağları günümüzde yaygın olarak kullanılan bir ağ erişim teknolojisidir. Bunun başlıca nedeni maliyetinin çok düşük olması ve taşınabilir olmasıdır. Kolay kurulumu da büyük bir avantajdır. Kablosuz Ağların temel protokolü DCF (Distributed Coordination Function) protokolüdür. Yalnız bu protokol ses, video ve TCP uygulamalarına aynı yaklaşımı sunduğu için gecikmeye duyarlı multimedya uygulamalar için performans problemi yaşanır. Bu kapsamda IEEE 802.11 komitesi DCF protokolünün performansını geliştirmek için IEEE 802.11e (EDCA) protokolünü geliştirilmiştir. Yalnız bu iki standartta da statik kanal parametreleri kullanıldığı ve ağın farklı yoğunluklarına karşı dinamik bir çözüm üretilmediği için performans düzeyi istenilen ölçüde değildir. Ağdaki istasyon sayısını veya ağın yoğunluğunu tahmin eden ve bu yoğunluğa göre kanal parametrelerini dinamik olarak ayarlayan bir çözüm kablosuz ağın performansını arttıracaktır. Biz bu çalışmada literatürde yapılmış olan kanal yoğunluğunu ve hattaki istasyon sayısını tahmin eden çalışmaları karşılaştırıp optimal bir çözüm için öneriler sunmayı amaçlıyoruz.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon D    Teknik - 2
Sunum Kodu:61
Sunum Başlığı:Kablosuz Ağlarda Lokasyon Tespit Yöntemleri ve Kullanımı
Yazar(lar) :Adil Çağatay YÜCEDAĞ - Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ahmet TABANLIOĞLU - Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Büşra BAŞOL - Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet: Kablosuz ağlarda lokasyon tespiti yapmak, kullanıcının doğru bilgiye doğru zaman ve doğru yerde ulaşmasını sağlayacaktır. Bu da kablosuz ağ kullanımını daha verimli hale getirecektir. Örneğin alışveriş merkezleri ve havalimanları gibi kullanıcı yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde istasyonun lokasyon tespitine göre doğru erişim noktasına bağlanması sağlanılarak performans artımı gerçekleştirilebilir. Literatürde lokasyon tespiti yapabilmek için çeşitli yöntemler vardır. Biz bu çalışmada kullanıcıların lokasyon tespitini yapan literatürdeki çalışmaları inceliyoruz. Fayda ve zararlarını inceleyip optimal bir çözüm için önerilerimizi sunuyoruz.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon E    Güvenlik - 3
Sunum Kodu:66
Sunum Başlığı:Büyük Veri Kavramı ve Karakteristik Özellikleri
Yazar(lar) :Musa Milli - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Fatmana Şentürk - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Sinem Çınaroğlu - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İbrahim Çınaroğlu - İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Özet:Büyük Veri Kavramı ve Karakteristik Özellikleri. Günümüzde özellikle internetin yaygınlaşması ve çeşitli alanlarda kullanılması ile birlikte üretilen veri miktarı üstel olarak artmaya devam etmektedir. Boyut olarak artan bu verilere büyük veri adı verilmiştir. Büyük veri, farklı kaynaklardan gelen farklı veri tiplerini içeren büyük boyutlu veridir. Fizik deneyleri, astronomi verileri, sosyal medyadan gelen bilgiler, DNA dizilimleri, sensör verileri büyük veriye örnek verilebilir. Bu tip veriler, aralarında gizli ilişkiler barındırdıkları için bunların toplanması, saklanması ve üzerinde işlemler yapılması gerekmektedir. Ancak büyük boyutlu verileri yönetmek ve işlemek oldukça zordur. Bu çalışmada, büyük verinin tanımı; büyüklük, çeşitlilik, hız, kalite gibi karakteristikleri anlatılmıştır. Sonrasında ise büyük veri ile ilgili problemler ele alınmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon B    Veri Maden - 3
Sunum Kodu:67
Sunum Başlığı:Dünyadaki En İyileri Drupal kullanıyor. Ya siz?
Yazar(lar) :Veli Akçakaya - Drupart
Özet: Üniversiteler toplumu geliştiren ve yeni teknolojilerin yaygınlaşmasında çok önemli bir role sahip olan kurumlardır. Bu öneminin yanı sıra farklı disiplinlerin yönetimi ve konsolide çözümlerin sağlanmasının bazı zorlukları vardır. Tüm kampüs'ün ortak bir web altyapısına sahip olması kurum içindeki kaynakların etkin kullanımı için hayati bir öneme sahiptir. Dünyadaki en iyi 100 üniversitenin 71'i Drupal kullanıyor. Ya siz? Drupal, uluslarası kuruluşlar, hükümetler ve eğitim kurumları tarafından en çok kullanılan web içerik yönetim platformudur ve açık kaynak kodludur. Bu sunumda genel olarak aşağıdaki konulardan bahsedilecektir; - Drupal Nedir? - Drupal'ı Ülkemizde ve Dünyada Kimler Kullanıyor - Drupal'ı Diğer Sistemlerden Ayıran Özellikleri - Drupal'ı Eğitim Kurumlarında Nasıl Kullanabilirsiniz
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon B    Web - 2
Sunum Kodu:71
Sunum Başlığı:Python Dilinin Öznitelikleri, Programlama Eğitiminde ve Yazılım Dünyasındaki Yeri
Yazar(lar) :Uğur Ayvaz - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Adil Çoban - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Hüseyin Gürüler - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Musa Peker - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Özet:Teknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikler yazılım sektörüne, dolayısıyla programlama dillerine olan ilgi ve yönelimi daha da arttırmıştır. Bu sebeple programlama eğitimi verilen bölümlerde programlama dili seçimi, üzerinde önemle durulan ve tartışılan bir konu haline gelmiştir. Programlama dili seçiminde, tercih edilecek olan dilin, öğrencilere temel programlama bilgi ve becerilerini kazandıracak nitelikte ve kolay öğrenilebilir olmasına dikkat edilmektedir. Ayrıca, sektörde tercih edilen programlama dilleri, lisans eğitiminde programlama dersi tercihini doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında C, C++, Java, C# gibi statik kodlanan popüler dillerin yaygın olarak tercih edildiği görülmektedir. Bunların yanında JavaScript, PHP, Perl, Python, Ruby gibi dinamik kodlanan diller ise son yıllarda kullanım alanlarının genişlemesi ve kullanıcı sayılarının gittikçe artmasıyla yükselişe geçen dillerdir. Özellikle Python, ticari sektörde, akademik çalışmalarda ve üniversitelerin eğitim programlarında tercih edilen bir dil konumuna gelmiştir. Bu çalışmada, Python dilinin kendine has özellikleri tanıtılmış ve dünyada Python kullanımına olan yönelim araştırılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon E    Yazilim - 3
Sunum Kodu:72
Sunum Başlığı:Çukurova Üniversitesi Tam Öğrenme Destekli Sınav Sistemi
Yazar(lar) :Şemseddin KOÇAK - Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Murat KARA - Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Erkan KAYNAK - Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Özet: Bloom’a göre Tam Öğrenme; “Öğrencilerin hemen hemen tümünün, bir ünite içinde öğrenilecek davranışların % 75-85 gibi büyük bir kısmını öğrenmiş olmaları veya bu düzey bir öğrenmeyi sağlama amacını güden bir öğrenme yaklaşımı”dır. Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen, öğretim sürecinde; ipucu (işaret), pekiştireç kullanabilir, öğrenci katılımı sağlayabilir, yer yer dönüt ve düzeltme de yapabilir. Fakat “dönüt” ve “düzeltme”yi her öğrenci için kullanması, klasik sınıf ortamında mümkün değildir. Çünkü dönüt ve düzeltme yapabilmek için, her ünite sonunda biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme yapılması, başka bir deyimle izleme testlerinin uygulanması gereklidir. İzleme testlerini, her üniteden sonda uygulamak, değerlendirmek, önceki ünitelerdeki eksik ve yanlışlara verilen cevapları tekrar değerlendirmek ve sonucu yine her bir öğrenciye bildirmek, sınav ve öğrenci sayılarının çokluğu dikkate alındığında, hiç de mümkün değildir. Günümüzde web tabanlı çevrim içi eğitim ve sınav sistemleri kullanılması, tam öğrenmede karşılaşılan sorunların giderilmesinde yardımcı olacaktır. İşte bu amaçla yaptığımız çalışmada; Tam öğrenmeyi sağlayabilecek ve internet-bilgisayar ortamında sınav yapabilecek “işlevsel bir bilgisayar programının” nasıl yazılacağı, programın tam öğrenmeyi sağlayıp sağlayamayacağı, programın öğrenme üzerinde “etkili olup olamayacağı” ve uygulamanın yapıldığı öğrenciler tarafından “nasıl algılandığı” sorularına cevap aranmış ve olumlu karşılıklar alınmıştır. Çukurova Üniversitesi uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinde geliştirilen Olives (Online Video Eğitim Sistemi) içerisinde tam öğrenme amaçlı bir sınav modülü gerçekleştirilmiştir. Modül, izleme testlerini haftalık, web tabanlı olarak gerçekleştirecek şekilde programlanmış olup, bir derste uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların başarıya katkısı olduğu görülmüştür.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon C    E-Ögrenme - 6
Sunum Kodu:74
Sunum Başlığı:Yazılım Eğitiminde Scratch Programı Çalışmalarının Analizi
Yazar(lar) :İbrahim Berksoy - Fatih Üniversitesi
Ömer Faruk Sözcü - Fatih Üniversitesi
Elif Armağan - Fatih Üniversitesi
Aynur Arslan - Fatih Üniversitesi
Özet:Algoritma ve Programlama Eğitiminde Scratch Programı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi Algoritma ve programlama; özellikle öğrencilerinin algoritmik düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlaması, problem çözme ve analiz sentez becerilerinin gelişmesi, üretim yapması açısından oldukça önemlidir. Bilgisayar programlama, farklı becerilerin aynı anda kullanılmasını gerektiren bir problem çözme ve üretim sürecidir. Bu becerileri kazandırmak için gerekli programlama eğitimi ve öğretimi farklı kurum ve kademelerde kimi zaman zorunlu dersler olarak, kimi zaman da isteğe bağlı kurslar şeklinde verilmektedir. Yazılım eğitimi tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de ağırlıklı olarak lisans düzeyinde ve meslek liselerinde yapılmaktaydı. Ancak son zamanlarda, özellikle gelişmiş ülkelerde, yazılımı sevdirmek ve bu sürece öğrencileri daha erken yaşta başlatma çalışmaları hız kazanmış durumdadır. 2012 yılında değişen eğitim sistemiyle Türkiye’de de, ortaokullarda önce seçmeli olarak okutulan şimdi ise 5-6 sınıflarda mecburi olan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) dersi kazanımları içerisinde yer alan “problem çözme, programlama ve özgün ürün geliştirme” için Scratch, Kodu, SmallBasic vb. Programlar kullanmaktadır. Bu programlar içerisinde özellikle bir çok okul Scratch programını tercih etmektedir. Scratch 2003 yılında MIT Üniversitesi Medya Laboratuvarı tarafından geliştirilmeye başlanan ve 2007 yılında tüm dünyada yaklaşık 40 dil desteği ile yayımlanan görsel bir programlama ortamıdır. Yüksek seviyeli dillerdeki kod yazma, Scratch’ın kod blokları ile farklı bir şekil almıştır. Scratch ile öğrenciler kod yazmak yerine kod bloklarını sürükle bırak yöntemiyle birleştirip programlarını oluştururlar. Kod bloklarının hepsi, doğru bir şekilde yerleştirilebilmesi için birbirlerine entegre olabilecek şekilde oluşturulduğundan dolayı, orta seviyeli dillerdeki söz dizimi (syntax) hataları engellenmektedir. Ayrıca Scratch ile öğrenciler, bazı kod bloklarını program alanına sürükleyip bıraktıktan sonra bir kere o kod bloğuna tıklandığında sahnede kod bloğunun ne işe yaradığını görerek öğrenebilirler. Scratch ile kendi interaktif hikayelerinizi, oyunlarınızı ve animasyonlarınızı programlayabilir ve bu ürettiklerinizi online olarak paylaşabilirsiniz. Öğrencilerimizin erken yaşta üretici fikirlere sahip olabilmesini ve sistematik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ve tüm çalışmalarını bu doğrultuda yapan Scratch, 21.yüzyılı yakalayan bir genç nesil yetiştirmek isteyen her eğitimciye yardımcı olmak için üretilmiştir. Bu çalışmanın amacı Scratch progamı üzerine yapılan çalışmaların taranarak gerek Scratch programı gerekse algoritma öğrenmenin öğrencilerde ne tür sonuçları ortaya çıktığını ortaya koymaktır. Literatür taraması şeklinde olan çalışmamızın sonucunda algoritma ve programlama öğretiminin öğrencilerin analitik düşünme becerilerine katkı sağladığı, aynı zamanda günlük hayattaki birçok problemin programlama ile kazanılan pratik ve yaratıcı fikirlerle çözüme kavuşturulabileceği, alternatif düşünme yolları geliştirerek çözümlere eleştirel bakabilecekleri çalışmaların ortak yönleri olarak tespit edilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon C    E-Ögrenme - 1
Sunum Kodu:75
Sunum Başlığı:Kararlı Eşleşme Probleminde Seçimleri Kısıtlayan Yeni Bir Yaklaşım
Yazar(lar) :Aycan Vargün - uluslararası bilgisayar ensitüsü
Mehmet Emin Dalkılıç - uluslararası bilgisayar ensitüsü
Özet: Kararlı eşleşme problemi iki küme elemanları arasında kararlı çiftler kümesini bulmayı amaçlayan problemdir. Bu çiftler kümesi, elemanların tercih listelerine bakılarak oluşturulur. Bu iki küme, erkek ve kadınlar kümesi olarak tanımlanabilir. Bu problemi çözen algoritmalardan en bilineni Gale ve Shapley’in 1962’de yayınladığı ertelenmiş kabul prosedürüdür[1]. Ancak, algoritmanın erkeklerin teklif yaptığı, kadınların teklifleri değerlendirdiği versiyonunda, erkekler için mümkün olan en iyi ve kadınlar için mümkün olan en kötü sonuç ortaya çıkmaktadır. Algoritmanın kadınların teklif yaptığı, erkeklerin teklifleri değerlendirildiği versiyonunda ise sonuç yukarıdaki durumun simetriğidir. Bu bildiride, Gale-Shapley algoritmasında tekliflerin kabulündeki ölçütleri değiştirerek, sonuçların erkek ve kadınlar için iyileştirilmesi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar çeşitli ölçütler kullanılarak karşılaştırılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon D    Teknik - 6
Sunum Kodu:76
Sunum Başlığı: Türkiye’de Elektronik Kayıt Saklama Gereksinimleri ve Örnek Bir Uygulama
Yazar(lar) :Ahmet Özcan - İdea Teknoloji Çözümleri AŞ
Erdinç Özdemir - İdea Teknoloji Çözümleri AŞ
Özet:Kayıt Saklama Gereksinimleri (KSG), Vergi Usulü Kanunu’nun 431. Maddesi ile birlikte çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara getirilmiş; belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibrazı ile ilgili bir projedir. Bu bildiride, KSG ile getirilen yasal zorunluluklar ile birlikte talep edilen içeriğin ERP, XML, Excel, Veri Tabanı gibi çok çeşitli kaynaklardan elde edilerek birleşimini ve istenilen formatlara XSLT ile dönüşümünü sağlayan örnek bir uygulamadan bahsedilecektir. Bildiride ayrıca veri kaynağının çok çeşitli olması ve gelen verinin büyüklüğü sebebiyle karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları irdelenecektir. Son olarak veri yükünün aşırı boyutlara ulaşması durumunda, kullanılan ilişkisel veri tabanı sisteminin bu verileri işlemede yaşayabileceği yetersizliğin “Big Data” teknikleri ile nasıl aşılabileceği tartışılacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon E    Yazılım - 4
Sunum Kodu:77
Sunum Başlığı:Tarım Mobil Uygulamalar
Yazar(lar) :Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu - Adnan Menderes Üniversitesi Aydın MYO
Erkan Güler - Adnan Menderes Üniversitesi Aydın MYO
Özet: Tarımda işgücü ihtiyacını azaltmak, kırsal kesimin sosyal yapısını güçlendirerek refah seviyesini arttırmak tarımsal mekanizasyonun temel amaçlarındandır. Bu doğrultuda diğer endüstri alanlarına da olumlu katkı sağlayan bilgisayar ve elektronik endüstrisi, tarım sektörüne de büyük katkılar sağlamıştır. Tarımda mobil uygulamaların devreye girmesi ile birlikte tarım çalışanları günlük tarımsal işlerde önemli avantajlar elde etmektedirler. Geliştirilmekte olan mobil uygulamalar sayesinde; hava durumu, ürün miktarını hesaplama, bulunulan konuma göre özel tarımsal bilgiler; böcek ve anlık hava değişikliği uyarıları v.b., daha iyi ürün elde eden öncü çiftçilerin uygulamalarına ulaşılması, birim alana atılacak olan tohum, gübre ve ilaç miktarı belirleme gibi uygulamalara daha doğru ve kolay şekilde ulaşabilmektedirler. Bununla birlikte e-tarım ve tarımsal bilişim uygulamaları sayesinde çiftçiler tarım ürünlerini alternatif müşteri portföyü oluşturarak, pazarda rekabet gücünü arttırmaktadırlar. Ancak ülkemizde tarım sektörü çalışanlarının bu tür uygulamaları kullanım oranları düşük seviyededir. Mobil uygulama kullanımının daha da yaygınlaştırılması ülkemiz tarımına ivme kazandıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, tarımda kullanılan mobil uygulamalardan bazı örnekler vererek, bu uygulamaların çiftçilere aktarılması ve mobil uygulama kullanımının yaygınlaştırılması gerekliliği ortaya konulmuştur.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon G    Tarım
Sunum Kodu:78
Sunum Başlığı: Mobil Cihazlar, Mobil Adli Bilişim ve Önerilen Süreç Modeli
Yazar(lar) :Uğur AKALIN - Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Çelebi ULUYOL - Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bölümü
Özet:Teknoloji hayatımızın her alanına girmiş ve hayatımızı kolaylaştırırken kullanım açısından bir takım sorumluluklar da getirmiştir. Teknoloji ile iç içe yaşamamızı sağlayan en önemli araç mobil cihazlardır. Mobil cihazlar, yoğun kullanılmasının sonucu olarak adli olaylarda da delil niteliği ile başvurulan en önemli unsur haline gelmiştir. Günümüzde mobil adli bilişim, adli bilişim disiplinin hızla gelişen bölümlerinden biridir. Mobil cihazların özellikleri adli inceleme yöntem ve aracını seçilmesinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle işletim sistemleri adli incelemenin yöntemini etkilemektedir. Adaletin yerini bulması maksadıyla mobil cihazların delil niteliğini kaybetmeden doğru bir süreç ve araçlarla incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, mobil cihazların adli inceleme esnasında delil niteliğini kaybetmemesini sağlayacak bir adli inceleme süreci modeli önerilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon B    Hukuk
Sunum Kodu:79
Sunum Başlığı:İlerlemeci Eğitim İçin Teknoloji Destekli Yeni Öneriler
Yazar(lar) :Behiç Alp Aytekin - Mardin Artuklu Üniversitesi
Özet:Akademik Eğitimde Yeni Bir Etkileşim Deneyiminin Araştırılması Bu bildiri metninde temel olarak amaçlanan; uygulamalı eğitim içeriklerinin günlük hayat deneyimleri ile yeniden bir araya getirilmesi, bilgi ve deneyim aktarımının, etkileşiminin arttırılabilmesidir. Böylelikle öğrenci merkezli, etkileşim odaklı ve sürdürülebilir bir uygulamalı eğitim yaklaşımının kurulabilmesi amaçlanmaktadır. Bunu sağlayabilmek için, örtük bilgi aktarım süreçlerini araştıran, katılımcı tasarım temelli ve teknolojik destekli çalışmaların bulguları temel veriler olarak değerlendirilmektedir. Bu bildiri metni ile araştırmalardan elde edilen bulguları değerlendirmenin yanı sıra, bilgi ve deneyim aktarımı süreçlerinde teknolojik desteğin arttırılmasına yönelik yeni bir entegrasyon modeli de önerilmektedir. Bu gündem ile reklam ve pazarlama alanına ait olan “kullanıcı yaşam döngüsü” gibi bir kavram; bilgi ve deneyim aktarımı süreçlerine entegre edilmeye çalışılmaktadır. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için Dewey’in ilerlemeci eğitim fikrinin özünü oluşturan günlük yaşam deneyimi ve kültürel kaynaklardan yola çıkılması gibi temel başlıklar kavram olarak tutulmakta; Facebook ise entegrasyona aracılık edecek teknolojik araç olarak araştırma dahilinde yer almaktadır. Uygulamalı eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için teknolojik tarafta gelişen olanaklar ile yeni bir “öğrenci öğrenme döngüsü” yapısının kurulabileceği tartışılmaktadır. Bu yapının süreçleri için döngünün metriklerinin tanımlanabilmesinin, sürdürülebilir bilgi ve deneyim aktarım süreçlerine olumlu anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon C    E-Ögrenme - 2
Sunum Kodu:8
Sunum Başlığı: Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı
Yazar(lar) :Serkan Savaş - Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nurettin Topaloğlu - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Özet:Sosyal medya günümüzde istihbarat için büyük bir veri kaynağıdır. Bununla beraber gelecekte de veri kaynağı olmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalar, pek çok olayın teşhis ve analizinde önemli rol oynayacaktır. Bu çalışmada, çağımızın en önemli bilişim unsurlarından birisi olan siber güvenlik konuları arasındaki siber istihbarata yönelik inceleme yapılmıştır. İstihbarat kavramı açıklanmış, tarihsel gelişimine değinilmiştir. 21. Yüzyılın yeni istihbarat türü olan siber istihbarat konusu açıklanmıştır. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte daha da önem kazanmış bir disiplin olan büyük veri konusu açıklanmıştır. Bu alanda büyük veri analiz programları ve görselleştirme programlarına örnekler verilmiştir. Programların özellikleri açıklanmış, siber istihbarat ve sosyal medya istihbaratı potansiyellerine değinilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon E    Güvenlik - 3
Sunum Kodu:80
Sunum Başlığı:Akıl oyunlarının Matematik ve Türkçe derslerinde kullanılması: geliştirme süreci ve öğretmen-öğrenci görüşleri
Yazar(lar) :Turgay Demirel - Ataturk University
Turkan Karakus Yılmaz - Ataturk University
Özet: Bu çalışmanın amacı ortaokul 6. sınıf Türkçe ve Matematik derslerine entegre edilmiş akıl oyunları uygulamalarını değerlendirmek ve uygulama ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu bağlamda çalışmanın yöntemi durum çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemi Erzurum’da MEB’e bağlı bir ortaokulun altıncı sınıf öğrencileri (n=24) ile bu öğrencilerin öğretmenleridir (n=3). Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme rehberi ile toplanmış, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmada birçok akıl oyunu Türkçe ve Matematik dersi kazanımlarını sağlayacak ya da destek olacak şekilde uyarlanmıştır. Tasarlanan oyunlar 11 hafta boyunca uygulanmıştır. Sonuç olarak öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu görülmüştür. Öğretmenlere göre akıl oyunları uygulamaları öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmekte, akademik başarılarına olumlu etkisi olmakta ve derse aktif katılımı sağlamaktadır. Bu sunumda akıl oyunlarının nasıl derslere entegre edilebileceği ile ilgili örnekler sunulacak, entegre etme ve uygulama sürecindeki zorluklardan bahsedilecektir. Sunumun müfredat derslerine farklı uygulamalar getirmek isteyen öğretmenlere, oyun geliştiricilerine ve program geliştiricileri için ilginç örnekler sunacağı öngörülmektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon D    Teknik - 4
Sunum Kodu:84
Sunum Başlığı:Gabor Özellikleri ve Görsel Sözlük Kullanarak Retinal Görüntülerdeki Sert Eksudaların Tespiti
Yazar(lar) :Kemal AKYOL - Karabük Universitesi
Şafak BAYIR - Karabük Universitesi
Baha ŞEN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Özet:Şeker hastalığı, gözün yapısını etkileyerek çalışmasını bozmakta ve sonrasında görme kayıplarına yol açmaktadır. Diyabetik Retinopati adı verilen bu hastalığın bulunduğu safhaya bağlı olarak görme gücünde ani kayıplar ve bulanık görme sorunları oluşur. Sert eksuda, bu hastalığın birincil belirtilerinden bir tanesidir ve bu lezyonların otomatik tespiti bu hastalığın tespitinde önemli bir katkı sağlar. Bu çalışmada bu lezyonların otomatik olarak tespitini gerçekleştiren bir sistem tasarlanmıştır. İlk olarak rastgele boyut ve koordinatlardaki bölgelerden elde edilen Gabor özellikleri vektörü kullanılarak görsel sözlük oluşturulmuştur. Sonrasında bu görsel sözlükteki bilgiler kullanılarak farklı sınıflandırıcı algoritmalarının performansı gözlemlenmiştir. %90.0 ile en iyi performansı sunan Rastgele Orman sınıflandırıcısı ve görsel sözlük bilgilerini içeren model bilgisi sisteme kaydedilmiştir. İkinci aşamada, yeni bir retina görüntüsünden elde edilen anahtar nokta bilgileri ile uyumlu bölgelerin Gabor özellikleri çıkartılarak sert eksuda bölgelerinin tespiti gerçekleştirilmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon D    Teknik - 9
Sunum Kodu:85
Sunum Başlığı:Retinal Görüntülerdeki Mikroanevrizmaların ve Hemorajilerin Tespiti
Yazar(lar) :Kemal AKYOL - Karabük Universitesi
Baha ŞEN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Şafak BAYIR - Karabük Üniversitesi
Özet:Diyabetik Retinopati, şeker hastalığının sonucu ortaya çıkan ve körlüğe neden olan mikrovasküler bir komplikasyondur. Bu hastalığın erken teşhisi ve tedavisi, görme kaybını önemli derecede azaltabilir. Yetişkin insanlardaki körlüğün birinci nedeni olarak bu hastalık görülmektedir. Mikroanevrizma ve hemoraji lezyonları bu hastalığın başlangıç evresinde ortaya çıkan anormal bulgular arasındadır. Bu çalışmada, bu lezyonların otomatik olarak tespitini gerçekleştiren bir sistem tasarlanmıştır. Gabor filtresi, sınıflandırıcı ve karma değer algoritmalarının performansları analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Gabor filtresi ve sınıflandırıcı algoritması ile yapılan deneysel çalışmaların karma değer algoritmasına göre daha başarılı olduğunu göstermektedir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon D    Teknik - 6
Sunum Kodu:86
Sunum Başlığı:Üniversitelerin Radyo-TV Yayıncılığın Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet
Yazar(lar) :Yiğit Açık - Ege Universitesi
Levent Uslu - Ege Üniversitesi
Fazıl Apaydın - Ege Üniversitesi
Özet: Türkiye’deki Üniversitelerin Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Yapmasının Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet Türkiye’de üniversitelerin radyo ve televizyon yayıncılığı yapma konusundaki talepleri kurulan her yeni üniversite ile birlikte giderek artmaktadır. 1990’ların başında kurulmaya başlayan özel radyo ve televizyon kanalları nedeniyle yeni bir hukuksal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. 1994 yılında “3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınlarını Hakkında Kanun”la özel radyo ve televizyon kanalları hukuki bir statüye kavuşmuşlardır. Ne var ki bu kanunun kabul edildiği tarihte yayın yapmakta olan üniversitelere ait radyo istasyonları kanun yapıcılar tarafından göz ardı edilmiştir. Özellikle üniversitelerden ve toplumun çeşitli katmanlarından gelen talepler doğrultusunda bünyesinde radyo ve televizyon bölümü bulunan üniversitelerin yerel ölçekte yayın yapmasının önü 2002 yılında açılmıştır. Buna dayanarak RTÜK’ten yayın için frekans talebinde bulunan üniversitelerin sayısı artmıştır. Özel sektörün de bu alana yoğun ilgisinin bulunması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Üniversitelerin radyo ve televizyon yayıncılığı konusundaki faaliyetleri halen devam etmesine karşın bugüne kadar konuya yeterince ilgi gösterilmemiştir. Bir çok üniversiteyi ve bu alanda eğitim görmekte olan öğrenciyi yakından ilgilendiren bu konuyu ele alan çalışmamızda üniversitelerin radyo ve televizyon yayıncılığı alanında kendilerine verilen hakların neler olduğu belirtildikten sonra internetin alternatif bir yayın mecrası olarak kullanımı üzerinde durulacaktır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon B    Hukuk
Sunum Kodu:87
Sunum Başlığı:Bir İnternet Televizyonunda Haberin Üretimi: Ege Üniversitesi Örneği
Yazar(lar) :Levent Konuş - Ege Üniversitesi
Yiğit Açık - Ege Üniversitesi
Fazıl Apaydın - Ege Universitesi
Çetin Ayvaz - Ege Üniversitesi
Özet:Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bugün geldiği nokta her alanı olduğu gibi radyo ve televizyon yayıncılığı sektörünü de radikal bir şekilde dönüştürmüştür. Bu süreç halâ devam etmektedir. Teknolojinin bu alanda sunduğu en önemli avantajlardan biri yapım ve yayın maliyetlerini azaltması, böylece radyo veya televizyon yayını yapmak amacıyla kurulan şirketlere ek olarak sektörde kamu kurumları ve üniversiteler gibi yeni aktörlerin de ortaya çıkmasına olanak tanımasıdır. Bu çalışmada ülkemizde 1990’dan sonra hızlanan özel radyo ve televizyon yayıncılığının bir yansıması olarak üniversiteler tarafından kurulmaya başlanan televizyon kanallarından biri olan Ege Üniversitesi Televizyonu Haber Merkezi’nin çağdaş televizyon yayıncılığı ilkeleri çerçevesinden bir üniversite televizyonunda haber üretiminin nasıl olması gerektiğine ilişkin deneyim ve önerileri paylaşılacaktır. Haberin tanımı, haber üretim süreci, haber yayını, haber kaynakları, evrensel yayıncılık ilkeleri, bir haber merkezinin organizasyon yapısı gibi konulara değinilecek bu bildiride yeni yayın platformlarında bu haberlerin paylaşımı konusunda da bilgi verilecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon E    Yazılım - 5
Sunum Kodu:89
Sunum Başlığı: İnternet Erişilebilirliği Farkındalık Analizi
Yazar(lar) :Hakan TÜZÜN - Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Güray ARIK - Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Muhittin ŞAHİN - Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Tansel TEPE - Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Abdullah Yasin GÜNDÜZ - Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Özet: Bu araştırma ile öğretim programlarında web tasarımına yönelik derslerin yer aldığı üç üniversitenin BÖTE bölümlerinde lisans eğitimlerine devam eden öğrencilerin erişilebilirlik farkındalık seviyelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışma keşfetmeye dayalı bir durum çalışmasıdır. Erişilebilirlik farkındalığını değerlendirmek maksadıyla 15 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Ege, Hacettepe ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin BÖTE bölümlerinde öğrenimlerine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. 66’sı erkek, 65’i kadın olmak üzere toplam 131 gönüllü öğrenci çalışmaya katılmıştır. İnternet sitesi tasarım sürecinde, öğrencilerin erişilebilirlik farkındalığının belirlenebilmesi için veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Engelliler İçin Web Erişilebilirlik Farkındalığı Anket Formu” kullanılmıştır. Bu anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcılara ait demografik bilgilerden, ikinci bölüm katılımcıların engelli bireylerin erişebilirliklerine yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek için hazırlanan çoktan seçmeli sorulardan, üçüncü bölüm ise web sitelerinin engelli bireyler için erişilebilir olması için tasarımda ne gibi taktiklerin izlenmesi gerektiğini belirlemeye yönelik açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Yapılan analiz sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin; • HTML ve web tasarımı bilgi düzeylerinin orta ve üstü düzeyde olduğu, • Yarıdan fazlasının internet erişilebilirliği kavramı hakkında bilgi sahibi olmadığı, • Engelli bireylerin interneti kullanırken karşılaştıkları problemlere ilişkin olarak yarıdan fazlasının engelli bireylerin internet kullandıklarını dahi bilmediği, • Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu (Web Content Accessibility Guides-WCAG) hakkında bilgi seviyelerinin çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada BÖTE Bölümü’nde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin engelliler için web erişilebilirlik farkındalığı belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizi ve yorumlanması sonucunda öğrencilerin farkındalık düzeylerinin düşük seviyede olduğu söylenebilir. Gelecek araştırmalarda bu seviyenin neden düşük çıktığı yönünde veya nasıl yükseltilebileceğine ilişkin olarak öğrenciler ve bu konuda çalışan uzmanlar ile detaylı görüşmeler yapılabilir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon B    Veri Maden - 1
Sunum Kodu:90
Sunum Başlığı:İşletmelerin Web Sitelerindeki Güvenlik Zafiyetlerini Uniscan ile Tespit Etme
Yazar(lar) :Okan Yıldız - Software Engineering Department Celal Bayar Üniversitesi
Özer Subaşı - Software Engineering Department Celal Bayar Üniversitesi
Emin Borandağ - Software Engineering Department Celal Bayar Üniversitesi
Fatih Yücalar - Software Engineering Department Celal Bayar Üniversitesi
Deniz Kılınç - Software Engineering Department Celal Bayar Üniversitesi
Özet:Bilgi güvenliği denince aklımıza önce sistemler veya web uygulamaları gelse de güvenlik aslında insanla ilgilidir. Korumaya çalıştığımız veri bir işletmenin müşteri listesi, vatandaşların vergi bilgileri veya askeri sırlar olsa bile özünde yapmaya çalıştığımız şey bilişim altyapısını onu kullananlar ve ondan yararlananlar için daha güvenli hale getirmektir.Bu bildiride hem sosyal mühendislik konusuna hem de sistem tarafına bakılarak sistemlerdeki güvenlik zafiyetlerini belirlemeye çalıştık.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon E    Güvenlik - 3
Sunum Kodu:91
Sunum Başlığı:Narenciye Ürünleri İçin QR Kod İle Tazelik Takip Sistemi
Yazar(lar) :Ahmet Albayrak
Serdal Uzun
Özet: Bu çalışmada narenciye ürünlerinin tazeliklerinin tespit edilmesi için sistem tasarımı yapılmıştır. Günümüzde bilginin aktarılmasında hızlı ve güvenli olması sebebiyle sık kullanımı olan QR kod sistemi kullanılmıştır. Sistemin ana denetim ve işlem elemanı olarak Raspberry Pi 2 geliştirme kartı kullanılmıştır. Veriler MySql veritabanı üzerinde saklanmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon G    Tarım
Sunum Kodu:92
Sunum Başlığı:"E-Devlet Uygulamaları" ve "Güven" İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme (Aydın İli Örneği)
Yazar(lar) :Ali Erdem Akgul - Adnan Menderes University
Özet: "E-Devlet Uygulamaları" ve "Güven" İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme (Aydın İli Örneği) - An Evaluation on E-Government Practices and Trust Relation: In Aydın - İletişim teknolojileri, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden sonra hızlı bir gelişme kaydederek günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayar ağ ve teknolojilerinin gelişmesi, yaygınlaşması neticesinde zaman ve mekan sınırları oldukça zorlanmaya başlanmış, insanların birbiriyle olan iletişimi küresel boyuta taşarak kolaylaşmıştır. Teknolojik gelişme ve onun tetiklediği dönüşüm, baş döndürücü bir hızla devam etmektedir ve pek çok husus üzerinde değişime neden olmaktadır. Devlet olgusu da bunlardan biridir. “E-devlet” de zaman içerisinde gittikçe artan gereksinimlerin yarattığı, bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla ayakta duracak olan yeni devlet anlayışının bir ifadesidir. “E-devlet”; devlet-yurttaş, devlet-özel sektör ve devlet-sivil toplum başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde daha etkin, şeffaf ve hesap veren bir yönetişim amaçlamaktadır. "Güven" ise insanların ve kurumların ortak birtakım amaçlar doğrultusunda bir araya gelip işbirliği yağmalarını, dayanışma içerisinde bulunmalarını, çevrelerince desteklenip varlıklarını devam ettirmelerini sağlayan bir bağdır. E-devlet uygulamaları ile güven ilişkisinin de böylesi bir süreç içerisinde ele alınıp incelenmesi sosyolojik bir gerekliliktir. Bir alan araştırmasına dayanan bu çalışmayla, “e-devlet uygulamaları ve güven ilişkisi” Aydın İl merkezi örneğinde sosyolojik olarak ele alınıp, değerlendirilecektir
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon C    Kamu - 2
Sunum Kodu:95
Sunum Başlığı:Sequence Oyununun Minimaks Algoritması Kullanılarak Tasarlanması Ve Geliştirilmesi
Yazar(lar) :Yavuz Kömeçoğlu - Okan University
Çetin Oktay - Okan University
Levent Yıldız - Okan University
Nilgün İncereis - Okan University
Aslı Uyar - Okan University
Özet:Bu çalışma, yapay zeka algoritmaları kullanılarak Sequence oyununun dijital ortama taşınması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Sequence, özellikle yurt dışında masaüstü oyunu olarak satışa sunulmaktadır. Masaüstü bir oyun olduğu için birden fazla oyuncu ile oynanmaktadır. Oyunun amacı oyun tahtası üzerinde dikey, yatay veya çapraz yönde beş kareyi birleştirmektir. Dijital ortamda oynanabilmesi için oyunun kurallarının yapay zekaya öğretilmesi ve bu kurallar dahilinde yapay zekanın karar vermesi sağlanmalıdır. Programlanan yapay zeka, gerçek bir oyuncuyu taklit ederek kendi çıkarları doğrultusunda hamleler yapıp kazanmayı amaçlamaktadır. Bu sayede oyuncuya gerçekçi bir oyun deneyimi ve rekabet edebileceği bir rakip sağlanabilmektedir. Bu doğrultuda oluşturulacak yapay zekanın temelinde, neredeyse tüm masa üstü oyunlarda kullanılan "minimaks" metodu Sequence oyununun kuralları çerçevesinde göz önüne alınmış ve yorumlanmıştır. Bu, rakibin olası hamlelerini inceleyip aralarından en faydalı olanları bulmak ve bu hamlelere karşı, gerçek bir oyuncu gibi etkili hamleler geliştirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Oynanan oyun tahtasının büyüklüğü, oyunda şans faktörünün olup olmaması ve yapılması gereken hesaplamaların boyutuna göre bu yöntemin inceleyeceği hamle miktarı değiştirilebilmektedir. Bu detaylar doğrultusunda yapılan çalışmada, oyunun yapısına en uygun yapay zeka algoritmasının geliştirilmesi ve oyuna entegre edilmesi sağlanmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon D    Teknik - 9
Sunum Kodu:96
Sunum Başlığı:Yeni Medya Teknolojilerinin Yayıncılıkta Kullanımı: TRT Örneği
Yazar(lar) :Fatih Gülüşen - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Emre Kazan - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Hüseyin Yıldırım Ulusoy - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Özet:Gelişen internet teknolojileri yaşamın her alanında yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Bu bağlamda bireylerde sunulan hizmetlere daha kolay erişme beklentisi doğmuştur. Yayıncılık sektörü de bu beklentilerin yoğun olarak yaşandığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Video on Demand (VoD-İsteğe Bağlı Video) olarak da adlandırılan, yayın içeriğine istenilen zamanda ulaşma ihtiyacı bu açıdan büyük önem arz etmektedir. İçerik sunulurken mobil uygulamalar, internet siteleri gibi yeni medya araçlarının kullanılması izleyiciyle etkileşim sağlama imkanını da vermekte, bunun yanında daha geniş kitlelere ulaşmayı da mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de kamu hizmeti yayıncılığı yapan TRT'nin kullandığı yeni medya teknolojileri, sunulan içeriğin güvenliği gibi konular ortaya konmaktadır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon B    Sosyal Ağ
Sunum Kodu:98
Sunum Başlığı: Öğrenci Verileri Üzerinde Veri Madenciliği Algoritmalarının Karşılaştırılması
Yazar(lar) :Merve Özdeş - Pamukkale Üniversitesi
Özet: Eğitsel veri madenciliğinde girdi olarak alınan öğrenci verileriyle eğitim kalitesinin artırılması, öğrencinin akademik olarak yönlendirilmesi, mezun olacak öğrenci profilinin belirlenmesi, öğrenci performans tahmin modeli ve öğrenci başarı analizi geliştirmek gibi birçok çalışma yapılabilir. Bu çalışmada, mühendislik fakültesinde okuyan ve ya mühendislik fakültesinden mezun olmuş, 800 kişinin katıldığı anket verisi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, bu eğitim verileri kullanılarak farklı veri madenciliği algoritmalarının doğruluk oranlarının karşılaştırılması ve verilerden elde edilen ilginç örüntülerin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın bulguları ışığında eğitimde karar alıcılara ve eğitim kurumları yöneticilerine eğitimde kaliteyi artırma ve öğretim elemanlarının verimliliğini geliştirmeye ilişkin öneriler sunulmaya çalışılacaktır.Bu çalışmada, sınıflandırma ve birliktelik analizi için WEKA(Waikato Environment for Knowledge Analysis) veri madenciliği yazılımı kullanılmıştır.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon B    Veri Maden - 3
Sunum Kodu:99
Sunum Başlığı:E-Devlet Uygulamaları İle Şeffaflık, Katılım ve Demokratikleşme İlişkisinin Analizi (Aydın İli Örneği)
Yazar(lar) :Kayhan Delibas - Adnan Menderes University
Ali Erdem Akgul - Adnan Menderes University
Özet:E-devlet, kısa vadeli, basit ve dar kapsamlı bir girişimi değil; zamana yayılmış, geniş kapsamlı, karmaşık ve zahmetli bir yaklaşımı içermektedir. E-devlet, yurttaş odaklı bir uygulamayı gerçekleştirme hedefindedir. Bu yüzden yurttaş temelinde yönetim için bilişim teknolojilerinin kullanımı söz konusudur. İnternet teknolojisi toplumsal yapı üzerinde çok boyutlu değişimlere sebep olduğu için; e-devlet uygulamaları ile şeffaflık, katılım ve demokratikleşme ilişkisinin de analiz edilmesi sosyolojik bir gerekliliktir. Bir alan araştırmasına dayanan bu çalışmayla; "e-devlet uygulamaları ile şeffaflık, katılım ve demokratikleşme ilişkisinin" analizi amaçlanmaktadır ve bu ilişki Aydın İl merkezinde incelenmiştir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon C    Kamu - 2
Sunum Kodu:ÇALIŞTAY
Sunum Başlığı:146 - Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
Yazar(lar) :Türkan Uzun İrgin - Maltepe Üniversitesi
Olcay Çetiner Özdemir - Yıldız Teknik Üniversitesi
Ufuk Aydın
Şentürk Özdemir
Özet:Dünyada yaygınlaşan sayısal/dijital ortam, yeni sayısal tasarım metotları ve mimarlık eğitiminde tartışılması yeni mimarlık anlayışının bir gereği olmaktadır. Çalıştay yeni kavramsal tasarım metotlarını tasarım sürecine yansıtılması şeklinde olacaktır. “Akademik Bilişim 2016” konferansı kapsamında "Sayısal Tasarım – Kavramsal Tasarım" temalı düzenlenecek çalıştayda Autodesk Revit Architecture kullanılarak yapılacak tasarımlar sergilenecektir. Çalıştay süresince, sayısal tasarım üzerine seminerler verilecektir. İki gün sürecek çalıştayda Kavramsal tasarımın modelleme ara yüzünde ilk öğretiler tamamlandıktan sonra çalışmalara geçilecektir. Kavramsal Tasarımı ele alarak öğreten - destekleyen Kavramsal tasarıma yönelik çalıştayda tasarlayarak-öğrenme yolu kurgulanmaktadır. Üç boyutlu modelleme ortamında Autodesk Revit Architecture anlatılacak ve sayısal ortamda üretken modelleme teknikleri ile katılımcıların tasarım uygulamalarını geliştirmesi beklenecektir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon I    Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon I    Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon I    Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon I    Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon I    Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon I    Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon I    Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon I    Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
Sunum Kodu:EDX-1
Sunum Başlığı:OpenEdX ile Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
Yazar(lar) :Yasin Özarslan - Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Emrah Emirtekin - Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
İrfan Süral - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özet: Bu çalışma eğitimde açıklık hareketinin bir devamı ya da çıktısı olarak değerlendirilen kısaca MOOCs olarak adlandırılan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇED, Massive Open Online Courses) sunumu için OpenEdX platformu hakkında paylaşımlarda bulunulacaktır. Bu platform üzerinden bugün çok sayıda yüksek öğretim kurumu ya da diğer eğitim kurumları sayıları yüzbinleri bulan dersler açıp milyonlarca katılımcıya erişmektedirler. EdX, Harvard ve Massachusetts Institude of Technology (MIT) tarafından kurulmuş kar amacı taşımayan bir girişimdir. EdX, dersleri sunmakta olduğu platformu OpenEdX adıyla tüm kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Bu eğitimin temel amacı OpenEdX adlı, kitlesel açık çevrimiçi ders platformunun kurulumunu, yapılandırmasını, ders üretme sistemini ve derslerin tasarımında dikkat edilmesi gerekenleri tanıtmaktır. OpenEdX, platformu yerelleştirme çalışmalarına destek sağlayan Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi uzmanları bu tarz hizmetler sunmak isteyenlerele deneyimlerini paylaşacaktır. Bu bir günlük seminer önerisidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon F    edx - 1
Sunum Kodu:EDX-2
Sunum Başlığı:OpenEdX ile Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
Yazar(lar) :Yasin Özarslan - Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Emrah Emirtekin - Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
İrfan Süral - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özet: Bu çalışma eğitimde açıklık hareketinin bir devamı ya da çıktısı olarak değerlendirilen kısaca MOOCs olarak adlandırılan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇED, Massive Open Online Courses) sunumu için OpenEdX platformu hakkında paylaşımlarda bulunulacaktır. Bu platform üzerinden bugün çok sayıda yüksek öğretim kurumu ya da diğer eğitim kurumları sayıları yüzbinleri bulan dersler açıp milyonlarca katılımcıya erişmektedirler. EdX, Harvard ve Massachusetts Institude of Technology (MIT) tarafından kurulmuş kar amacı taşımayan bir girişimdir. EdX, dersleri sunmakta olduğu platformu OpenEdX adıyla tüm kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Bu eğitimin temel amacı OpenEdX adlı, kitlesel açık çevrimiçi ders platformunun kurulumunu, yapılandırmasını, ders üretme sistemini ve derslerin tasarımında dikkat edilmesi gerekenleri tanıtmaktır. OpenEdX, platformu yerelleştirme çalışmalarına destek sağlayan Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi uzmanları bu tarz hizmetler sunmak isteyenlerele deneyimlerini paylaşacaktır. Bu bir günlük seminer önerisidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon F    edx - 2
Sunum Kodu:EDX-3
Sunum Başlığı:OpenEdX ile Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
Yazar(lar) :Yasin Özarslan - Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Emrah Emirtekin - Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
İrfan Süral - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özet: Bu çalışma eğitimde açıklık hareketinin bir devamı ya da çıktısı olarak değerlendirilen kısaca MOOCs olarak adlandırılan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇED, Massive Open Online Courses) sunumu için OpenEdX platformu hakkında paylaşımlarda bulunulacaktır. Bu platform üzerinden bugün çok sayıda yüksek öğretim kurumu ya da diğer eğitim kurumları sayıları yüzbinleri bulan dersler açıp milyonlarca katılımcıya erişmektedirler. EdX, Harvard ve Massachusetts Institude of Technology (MIT) tarafından kurulmuş kar amacı taşımayan bir girişimdir. EdX, dersleri sunmakta olduğu platformu OpenEdX adıyla tüm kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Bu eğitimin temel amacı OpenEdX adlı, kitlesel açık çevrimiçi ders platformunun kurulumunu, yapılandırmasını, ders üretme sistemini ve derslerin tasarımında dikkat edilmesi gerekenleri tanıtmaktır. OpenEdX, platformu yerelleştirme çalışmalarına destek sağlayan Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi uzmanları bu tarz hizmetler sunmak isteyenlerele deneyimlerini paylaşacaktır. Bu bir günlük seminer önerisidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    14:00    Salon F    edx - 3
Sunum Kodu:EDX-4
Sunum Başlığı:OpenEdX ile Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
Yazar(lar) :Yasin Özarslan - Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Emrah Emirtekin - Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
İrfan Süral - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özet: Bu çalışma eğitimde açıklık hareketinin bir devamı ya da çıktısı olarak değerlendirilen kısaca MOOCs olarak adlandırılan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇED, Massive Open Online Courses) sunumu için OpenEdX platformu hakkında paylaşımlarda bulunulacaktır. Bu platform üzerinden bugün çok sayıda yüksek öğretim kurumu ya da diğer eğitim kurumları sayıları yüzbinleri bulan dersler açıp milyonlarca katılımcıya erişmektedirler. EdX, Harvard ve Massachusetts Institude of Technology (MIT) tarafından kurulmuş kar amacı taşımayan bir girişimdir. EdX, dersleri sunmakta olduğu platformu OpenEdX adıyla tüm kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Bu eğitimin temel amacı OpenEdX adlı, kitlesel açık çevrimiçi ders platformunun kurulumunu, yapılandırmasını, ders üretme sistemini ve derslerin tasarımında dikkat edilmesi gerekenleri tanıtmaktır. OpenEdX, platformu yerelleştirme çalışmalarına destek sağlayan Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi uzmanları bu tarz hizmetler sunmak isteyenlerele deneyimlerini paylaşacaktır. Bu bir günlük seminer önerisidir.
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    16:30    Salon F    edx - 4
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:HPE İNFOTÜRK - Kablosuz Erişim Teknolojilerinde Yeni Trendler
Yazar(lar) :Oğuzhan Eren - HP Türkiye SE - Team Leader
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    15:30    Salon M    HPE İNFOTÜRK
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:HPE İNFOTÜRK - Transform Into a Hybrid Infrastructure
Yazar(lar) :Mehmet Çatalgöl - Hybrid IT Business Unit Manager
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon L    HPE İNFOTÜRK
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon M    ARTEK
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Canovate - Yeni Nesil Datacenter Çözümleri
Yazar(lar) :Murat Uzunoğlu
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    17:00    Salon M    Canovate
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Microsoft Davetli Eğitim Semineri
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Microsoft - IT’de Bulutla Kolay Çözümler
Yazar(lar) :Daron Yöndem, Azure MVP, Microsoft Bölge Direktörü
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon M    Microsoft
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:CBKSOFT - Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Yazar(lar) :Ömer ULUSOY - C.B.K.Soft Yazılım A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    12:30    Salon L    CBKSOFT
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:İntron - Yeni Nesil Ağ ve Entegre Güvenlik Çözümleri
Yazar(lar) :Ahmet Turan Türkgil - Extreme Networks
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon L    İntron
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon L    Technopc
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:
Yazar(lar) :Neriman Öğüt
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:00    Salon M    Huawei Enterprise Çözümleri
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:VİZYON ARGE - Kurumlarda Ağı Verimli ve Güvenli Kullanma
Yazar(lar) :Murat BALABAN
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon L    Vizyon Arge
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Dataproses - ZYXEL Kablosuz Network Sistemleri
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    15:00    Salon L    Dataproses
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Huawei - Network & Wi-Fi Çözümleri ve Yeni Trendler
Yazar(lar) :Gökhan Tatar
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:30    Salon M    Huawei Network ve Wi – Fi çözümleri
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Bant Genişliği Yönetinimde Sorunlar ve Çözümleri
Yazar(lar) :Mehmet Gülyurt - Blue Coat Systems
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    15:30    Salon L    BLUE COAT
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Trend Micro - 2016’da Hangi Tehditler Bizi Bekliyor? Ne Yapmalıyız?
Yazar(lar) :Mehmet DAĞDEVİRENTÜRK - Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Kanal Müdürü
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    16:30    Salon L    Trend Micro
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Microsoft - Eğitimde Office 365
Yazar(lar) :Ertan Gülen, IAS İş Birimi Yöneticisi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    09:30    Salon M    Microsoft
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:
Yazar(lar) :Mustafa Erdem Ferkan
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    10:00    Salon M    Kodgen
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Oracle - BT Eğitimine Oracle Akademi Desteği
Yazar(lar) :Sinem KAYA - Oracle Stratejik İşbirlikleri Bölge Yöneticisi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    09:30    Salon M    Oracle
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Forcepoint 4D Güvenlik Mimarisi, Kampüs Çözüm Yaklaşımı ve Güncel Tehditlere Bakış
Yazar(lar) :Kemal Artıkarslan - Sales Engineer
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    10:00    Salon L    Forcepoint
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Huawei - Data Center Çözümleri ve Yeni Trendler
Yazar(lar) :Neriman Öğüt
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    10:30    Salon M    Huawei
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:İntron - Yeni Nesil Replikasyon Yöntemleri "EMC RecoverPoint for Virtual Machine"
Yazar(lar) :Ali AYDIN - İntron Bilişim
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    12:30    Salon M    İntron
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Dataproses -Indigovision IP Kamera Sistemleri & Mitel IP Telefon Santrali Sistemleri
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    10:30    Salon L    Dataproses
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Huawei - Veri Depolama & HPC Çözümleri ve Yeni Trendler
Yazar(lar) :Serkan Atıcı
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    10:00    Salon M    Huawei
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Proline -Akıllı ve Güvenli Şehir Teknolojilerinin Üniversite Kampüslerinde Uygulanması
Yazar(lar) :İbrahim Çalıova - Proline Satış Yöneticisi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon M    Firma Sunumları
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Juniper Veri Merkezi ve Otomasyon (SDN) Çözümleri
Yazar(lar) :Artun Kocaman - Juniper Kıdemli Sistem Mühendisi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    11:30    Salon M    Firma Sunumları
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Exclusive Networks - F5 Network ile Uygulama Güvenliği
Yazar(lar) :Merih ÖNDER
Murat HATİPOĞLU
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    12:00    Salon L    Exclusive Networks
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Exclusive Networks - Fortinet Güvenlik Çözümleri
Yazar(lar) :Mehmet Kürşad AYDOĞAN
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    12:30    Salon L    Exclusive Networks
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Caz Bilişim - Yükseköğretimde Uzaktan Sınav
Yazar(lar) :Zafer GÜREL
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon L    Caz Bilişim
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Area - Mobit Demirbaş Envanter Yönetim Sistemi
Yazar(lar) :Bahattin ALCAN - Teknolojik Hizmetler Direktörü
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:30    Salon L    Area
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:EKSPA - E-Kimlik ve Hayatımıza Getireceği Yenilikler
Yazar(lar) :Selçuk Ünver
Nuri Boyacı
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    15:00    Salon L    EKSPA
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    15:30    Salon L    AKADEMİ Dış Ticaret
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Dijital Dünya - Epson Yeni Teknoloji Yazıcılar
Yazar(lar) :Oya NALBANTOĞLU - Kurumsal Satış Müdürü
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:00    Salon M    EPSON Dijital Dünya
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Temas - Digital Signage & Akıllı Kürsü Sistemleri
Yazar(lar) :Murat Ülkü
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    14:30    Salon M    Temas
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Deponet -Kablosuz İletişimde Akıllı Anten Farkı & Kesintisiz İletişim, Yüksek Performans
Yazar(lar) :Ender Kefoğlu - Genel Müdür
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    15:00    Salon M    Deponet
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:ArtPro - Ağ Sanallaştırma Alanında Gelişen Teknolojiler & Avaya Kampüs Sanallaştırma Çözümleri
Yazar(lar) :Dinçer Güneş - Avaya Türkiye Ofisi Kıdemli Teknik Danışmanı
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    15:30    Salon M    ArtPro
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Sony Profesyonel - Eğitim Sektörüne Yönelik Sunum ve İletişim Çözümleri
Yazar(lar) :Emre Fırıncıoğlu -Sony Profesyonel Sunum ve İletişim Çözümleri Kanal Satış Yöneticisi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    16:30    Salon M    Sony Profesyonel
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Checkpoint - İleri Saldırı Önleme Teknikleri: DDOS ve Threat Emulation
Yazar(lar) :Volkan Muhtaroğlu
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    17:30    Salon L    Checkpoint
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:İSTANBUL PAZARLAMA - IBM Veri Depolama ve Yedekleme Teknolojileri
Yazar(lar) :Ozan Büyükahraz
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    14:30    Salon L    İstanbul Pazarlama
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Microsoft - Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Yazar(lar) :Ömer Ulusoy , Satış ve Pazarlama Müdürü, CBK Soft
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
3 Şubat 2016 Çarşamba    17:00    Salon M    Microsoft
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Microsoft - Microsoft’un Yeni Nesil Yazılım Geliştirme Teknolojileri
Yazar(lar) :Ertan Gülen, IAS İş Birimi Yöneticisi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    12:00    Salon M    Microsoft
Sunum Kodu:Firma
Sunum Başlığı:Microsoft - Eğitimde Bulut Kullanım Senaryoları
Yazar(lar) :Ertan Gülen, IAS İş Birimi Yöneticisi
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
4 Şubat 2016 Perşembe    12:30    Salon M    Microsoft
Sunum Kodu:ULAKBIM Forum
Sunum Başlığı:ULAKBIM Forum
Yazar(lar) :Mehmet Mirat Şatoğlu
Sunumun Yapılacağın Salon(lar):
Tarihi    Saati    Salon Adı    Program Adı
5 Şubat 2016 Cuma    11:30    Salon A    ULAKBİM Forum